יום רביעי, 8 במרץ 2017

החכם רבי מנשה וועקנין זצ"ל

עם כלות השבעה לפטירתו של הגאון הצדיק רבי מנשה וועקנין, ראש מוסדות רבי מאיר בעל הנס בטבריה, וראש ישיבת מאיר בת עין. ראיתי לנכון להעלות כאן את הידוע אודות יחוס משפחתו, משפחה המעורה בעיר הקודש טבריה, ובבתי המדרשות ובבתי הדינים שבעיר, במשך מאה וחמישים שנה.
רבי מנשה נולד בעיר טבריה, בשנת תרפ"ט, בה נולד ובה גדל על ברכי אביו הגדול, ועל ברכי גדולי העיר טבריה. בבחרותו גלה למקום תורה, ולמד בישיבת כנסת ישראל - חברון, בירושלים. בחתונתו השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, רבי יצחק הרצוג ורבי יצחק ניסים. רבי מנשה כיהן כרב שכונה בעיר טבריה, וחבר הרבנות הראשית בטבריה. המשיך את מסורת משפחתו לעמוד בראש כוללות רבי מאיר בעל הנס, וישיבת מאיר בת עין על ציונו של רבי מאיר בעל הנס, ופיתח מוסדות רתורה רבים בעיר. בפעילות זו עסק כל ימיו, עד ליום אחרון.
בשבוע שעבר נפטר רבי מנשה, ביום ד' אדר, יום בו נולד אביו הגדול.
אביו, רבי מאיר ואעקנין רבה של טבריה, נולד ביום ד' אדר תרמ"ה כבנו הצעיר של רבי דוד, בהיותו כבן שתים עשרה, נתייתם רבי מאיר מאביו, וגדל על ברכי אחיו הגדול רבי יעקב, ונתקרב אל גדולי העיר, ובמיוחד אל רבי אברהם אבוחצירא. רבי אברהם היה גם זה שהציע לו לרבי מאיר את שידוכו, עם מרת יעל בתו של רבי מנשה חמוי, נישואיהם התקיימו בשנת תרס"ג. בשנת תרע"ד גירשו הטורקים את הנתינים הזרים מארץ ישראל, ובהם בני משפחת וועקנין. רבי מאיר גלה עם משפחתו לארצות הברית, ואת מושבו קבע בניו יורק, שם כיהן כרב לעדת אנשי ארם צובא ואנשי דמשק, בבית הכנסת שערי צדק בניו יורק. בשנת תרע"ט חזר לארץ ישראל, זמן קצר היה בירושלים, אך עד מהרה חזר לעיר הולדתו טבריה. בשנת תשי"ג נפטר רבי יעקב חי זריהן ראב"ד טבריה, ורבי מאיר נתמנה על מקומו כרב ואב"ד טבריה, תפקיד אותו נשא, עד לפטירתו ביום כ"ט אדר תשל"ה. רבי מאיר השאיר אחריו כתבי יד בהלכה ובדרש, ומתורתו נדפס שו"ת ויאמר מאיר. ואלו צאצאיו של רבי מאיר: א. רבי דוד חיים וועקנין, זוגתו מרת חנה בת רבי רפאל ביבאס. ב. רבי פנחס וועקנין, זוגתו מרת איוט בת רבי עובדיה צדקה, אחי הגאון רבי יהודה צדקה. ג. רבי מנשה וועקנין דידן. ד. מרת ג'והרה פנינה אשת רבי אליהו וועקנין בן דודה רבי יעקב. ה. מרת ריינה אשת רבי משה וועקנין בן דודה רבי שמעון, הוא נפטר צעיר ביום ח' תשרי תשי"א. ו. מרת אסתר אשת הגאון רבי שלמה ילוז. ז. מרת דינה אשת הגאון רבי דוד שלוש רבה של נתניה, אשר נפטר בשנה שעברה.
רבי מנשה וועקנין עומד מאחורי אביו רבי מאיר וועקנין

אביו, רבי דוד וואעקנין, נולד בעיר דמנאת, ולאחר מכן נסע עם אביו לאיזמיר. כאשר גדל והיה לאיש, כיהן כדיין בקזבלנקה, ובשנת תרכ"ח או תרל"א עלה לארץ ישראל. וקבע את מושבו בעיר טבריה. בשנת תרל"ה נתמנה לחבר בית הדין בטבריה, ולאחר כשנה עלה ונתעלה לכהן כראב"ד בעיר.
רבות מסופר אודות שקידתו הגדולה בתורה, והנהגת מידותיו המופלאה, בקירוב תלמידי חכמים צעירים וגידולם בתורה. גם אחרי מותו סיפרו עליו נפלאות, על מספר מקרים שנתגלה לבני משפחתו בכמה עניינים. מפסקיו נדפס שו"ת וידבר דוד, ובהקדמת הספר, האריך בנו בשבחיו. רבי דוד נפטר ביום רביעי י"ז שבט תרנ"ז, בעיר הקודש טבריה, ומנוחתו בבית הקברות העתיק בטבריה, בחלקה המכונה היום, חלקת תלמידי הבעש"ט, סמוך למקום קבורתו של רבי חיים אבועלפיה, מחדש הישוב היהודי בטבריה. זוגתו של רבי דוד מרת ג'והרה לבית גבאי, ממנה נולדו לו בניו. ולאחר פטירתה נשאה בזיוו"ש את מרת בידה. ואולו הם צאצאיו של רבי דוד: א. רבי יעקב וועקנין, ממלא מקום אביו בדיינות, וכיהן כסגן הראב"ד בבית הדין בטבריה, בראשותו של הגאון רבי יעקב חי זריהן, וכמו כן כהן כסגן נשיא כוללות רבי מאיר בעל הנס, נפטר י"ג חשוון תש"ז, זוגתו מרת לאה בת רבי יהודה בירדוגו, נפטרה ו' שבט תשכ"א, ונקברו שניהם בבית הקברות הישן בטבריה. על מצבתו נחקקו שבחיו: אוצר התורה, ארון האלקים, איש קדוש שקדשוהו שמים, הגאון המפורסם הצדיק החסיד העניו הדיין המצויין איש האשכולות המקובל האלקי. ב. רבי שמעון וועקנין  מחכמי ורבני טבריה, נפטר בשבת ג' כסלו תשכ"ה, זוגתו מרת מעתוקה זהרה בתו של רבי אברהם אבוחצירא מטבריה דודו של הבבא סאלי, היא נפטרה בליל שבת י"ז חשוון תשי"א, רבי שמעון עסק בהדפסת ספרי אביו, אך גם מתורתו שלו הביא לדפוס, בספרים, דורש סמוכין, נאה דורש, דבר השוה ועמק השוה. ג. רבי ישראל וועקנין, נפטר בצעירותו בשנת תר"ע. ד. אהרן וועקנין, נפטר בבחרותו בהיותו בן י"ד שנים בלבד, עוד בחיי אביו, בשנת תרנ"ב. ה. רבי מאיר וועקנין הנזכר לעיל.
אביו רבי יעקב מחכמי העיר דמנאת שבמרוקו, אין לנו מידע אודותיו, וגם בספר מלכי רבנן, רק מצטט מתוך חתימת בנו רבי דוד, החותם: "בלא"ץ החה"ש החסיד כמוהר"ר וכו'". על פי מקור אחד, נסע מדמנאת לאיזמיר, להרביץ שם תורה.
ומעלה בקודש, מגזע רבי יוסף אבן עקנין תלמידו של הרמב"ם.

רבי מאיר וועקנין הנזכר, היה חתנו של,
רבי מנשה חמווי, נולד בעיר טבריה, בשנת תר"ה, האריך בשבחיו רבי יוסף חיים ילוז בספר טוב רואי עמ' נח, סיפורים רבים נשתמרו אודות תקופת שליחותו בתוניס, לשם נסע כשד"ר מטעם עיר הקודש טבריה. בסוף ימיו נפל בחמי טבריה, ונשברה רגלו, וקרוב לחמש שנים, שכב על מיטתו ביסורים, ומקום משכבו שהיה סמוך לבית הכנסת של ת"ת הספרדים, היה עבורו למקום תפילתו, ואף גם בתוך יסוריו, לא עבר עליו חצות לילה בשינה, ולא פסיק גירסא מפומיה לילי ויומי. נפטר ביום ר"ח אדר תרצ"א, ומנוחתו בטבריה.זוגתו מרת דונא. צאצאיהם: א. חכם שמואל חמווי. ב. חכם עזרא חיים חמווי, נפטר בסוריה - לשם נסע כשד"ר - ביום כ"ח טבת תרס"ג. ג. מרת יעל הנ"ל.
אביו, חכם עזרא חמווי, נפטר בצעירותו. זוגתו מרת רחל, היא נישאה בשנית לאחר פטירתו, לחכם רבי אהרן שבות הלוי. מזיווגה השני, נולד לה רבי בן ציון שבות הלוי.


משפחת חותנו
רבי מנשה וועקנין, היה חתנו של 
רבי יעקב כהן, מחכמי ישיבת פורת יוסף, זוגתו מרת עזיזה לבית שהרבני.
רבי יעקב הכהן היה חתנו של,

הגאון הצדיק חכם יהושע שהרבני זכר צדיק לברכה. 

2 תגובות:

 1. שלום רב.
  על פי הספר "אמרי פנחס" מאת בנו של רבי מאיר ועקנין הרב פנחס ועקנין (עמ' 24. הספר מצוי באוצר החכמה) נפטרה אשתו של ר' דוד ועקנין בשנת תרע"ז כעשרים שנה לאחר פטירתו הוא. מכאן שלא יתכן שנישא בשנית כפי שנכתב ברשימה זו.

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום יחיאל,
   עיין בספר גאוני משפחת אבוחצירא, כרך ד עמ' 81.

   מחק