יום שלישי, 3 בינואר 2017

רבי נפתלי הירצקא פרנקל זכר צדיק לברכה

הגאון רבי נפתלי הירצקא פרנקל חבר הבד"צ של העדה החרדית בירושלים, נפטר הלילה לאחר מחלה קשה.
רבי נפתלי נולד ביום כ' תמוז תרצ"ט בעיירה מאקאווא שבהונגריה, ונקרא על שם אבי זקנתו רבי נפתלי הרצקא הרצוג. אחר השואה עלה לארץ ישראל, ולמד בישיבת בית יוסף צבי בירושלים, ישיבתו של הגאון רבי ישראל משה דושינסקי. נשא לאשה את בתו של הגאון רבי יששכר דוב גולדשטיין רב דחוג חתם סופר וראש ישיבת כולל שומרי החומות בירושלים.
בהלכה, היה תלמידו של רבי יצחק יעקב ווייס בעל המנחת יצחק, ונתמנה על ידו להורות בבית ההוראה שעל יד העדה החרדית. אחר כן מילא מקום חותנו כרב קהילת חוג חתם סופר בירושלים, ומנהל הכולל שומרי החומות. בשנת תשס"ו נתמנה כדיין בבית הדין של העדה החרדית בירושלים. לאחרונה עבר אירוע מוחי, ואושפז כמה חודשים בבתי חולים, עד שנפטר הלילה, אור לה' טבת תשע"ז בבית החולים לניאדו בנתניה. מתורתו הביא לדפוס לפני שנים מספר, את ספרו אמרי בינה.

וזה סדר יחוסו:
אביו, רבי יהושע פרנקל ממאקאווא, נולד בדאראג בשנת תרנ"ז, נפטר ד' כסלו תשל"ב בירושלים. זוגתו מרת הינדא לבית וינברגר, נפטרה כ"ז תמוז תשמ"ז.
אביו, רבי אליעזר פרנקל, זוגתו מרת אסתר לבית הורוביץ.

אביו, רבי אברהם שרגא צבי פרנקל מאויפאלו, לאחר פטירת אביו, רצו להטיל עליו את עול המשך החסידות, אך הוא סירב. נפטר ט' טבת תרס"ח. זוגתו מרת חנה לאה.
אביו, הגאון הקדוש רבי שמואל פרנקל מדאראג, הנקרא רבי שמואל קאמאדער, נפטר ט"ו חשוון תרמ"ב, בעהמ"ח אמרי שפר.
ומעלה בקודש.

רבי יהושע פרנקל הנזכר, חתן
רבי אביגדור הכהן ויינברגר, זוגתו מרת חיה לבית הרצוג
אביו, רבי אהרן מיכאל גבריאל הכהן וינברגר, זוגתו מרת מלכה לבית לוי
אביו, רבי אביגדור הכהן, זוגתו מרת לאה אסתר לבית שוורץ
אביו, רבי אברהם שלום הכהן אדלרסברג מבראדשין, נפטר בשנת תר"מ
אביו, רבי גרשון מנדל הכהן מבראדשין, זוגתו מרת חנה
אביו, רבי אברהם כץ
אביו, רבי מנחם מנדל הכהן כץ מראסילנע
אביו, רבי שמואל הכהן כץ, זוגתו מרת ראדיל לבית הלפרין
אביו רבי דוד יהודה ליב כץ
אביו רבי יונה נחום הכהן אחי הש"ך.
[יש גרסאות הקושרות את משפחת אדלרסברג עד הש"ך, כי למרת ראדיל הנ"ל היו שני זיווגים, הראשון נכד רבי יונה נחום, והשני נכד הש"ך, והאמת שגם ראדיל עצמה היתה נינתו של הש"ך ואכמ"ל].

רבי אליעזר פרנקל הנזכר, חתן
רבי שמואל לייב הורוביץ
בן רבי יוסף חיים הורוביץ, וזוגתו מרת הינדל לבית גרוס
בן רבי יהודה לייב הורוביץ

2 comments:

 1. יהודה אהרן הלוי הורוויץ6 בינואר 2017 בשעה 14:53

  אגב, ציינת נכון שסבו של הגרנ"ה פרנקל היה רבי אליעזר פרנקל חתן רבי שמואל ליב הורוויץ
  יש להוסיף שאחיו של רבי שמואל ליב היה הג"ר מרדכי הלוי הורוויץ אב"ד פפד"מ ומחבר שו"ת מטה לוי וספרי רבני פרנקפורט חתנו של הערוך לנר. ומביא בספרו שו"ת עם אחיו זה.
  אביהם רבי יוסף חיים הלוי הורוויץ היה אחיו של הג"ר שרגא פייבל הלוי הורוויץ אב"ד פאקש ופאפא שהיה מגאוני הונגריה בזמן החת"ס שהעריכו מאד והתכתב אתו בשו"ת. חידושי הלכה עמוקים ומבריקים ממנו מסודרים כבר בידי ורק מצפים לגואל ונדיב לב שיתמוך בהוצאתם לאור.

  השבמחק
  תשובות
  1. ישר כח על תוספת המידע החשוב.

   בענין החידושים, בימינו, יש הנוהגים שלא להדפיס את הספרים, אלא להוציאם לאור על ידי פרסומם במאגרי הספרים הממוחשבים, ודי בזה.

   מחק