יום שישי, 3 ביוני 2016

רבי שבתי אלטמן רב ומגיד מישרים בבודפסט


בשבת ימלאו שמונים שנה לפטירתו של רבי שבתי אלטמן רב ומגיד מישרים דחברה 'אהבת רעים', ומורה צדק בק"ק עיר הבירה בודפסט. נפטר ביום כ"ז אייר תרצ"ו. כמה חידושי תורה, שהיה רבי שבתי שולח לפרסום בקובץ תל תלפיות, נשתמרו לדורות. וחלקם נדפסו מחדש בקונטרס ניצוצי אש, שהדפיס אחד מצאצאי אחיו. עוד מעט מדברי תורתו משוקעים בתוך ספריו של אביו, ים של יהודה ומי יהודה דלהלן.

רבי שבתי נשא לאשה את בתו של רבי חיים טייטלבוים מה' מאדע. בעיר מאדע, היה ענף גדול ממשפחת טייטלבוים, לאורך השנים.

רבי נתן נטע טייטלבוים כיהן כראש הקהל בשנות התר"ן. ועוד מאה שנים קודם לכן, בשנת תקס"ג, מופיע בפנקס הקהל דק"ק מאדע, חתימות של אחד מפרנסי הקהילה בשם אברהם טייטלבוים. [הועתקו בשו"ת הלכתי שבין רבי ישראל עוזר וואהל אב"ד מאדע לרבינו החתם סופר, וראה בקובץ זרע יעקב – סקווירא, גליון טו – אלול תש"ס.

כפי הנראה ר' חיים טייטלבוים חותנו של ר' שבתי, היה אף הוא ממשפחה זו.

כאמור, רבי שבתי נפטר ביום כ"ז אייר תרצ"ו. אומנם, כל המנציחים בדור האחרון, מבני משפחתו הרחוקה, בספרי בני המשפחה, כתבו שנפטר ביום כ"ח אייר, אך רבי שמשון אלטמן, אחיו של רבי יהודה, כותב בעצמו בהקדמת חלק ב' לשו"ת מי יהודה, כי אחיו נפטר ביום כ"ז אייר.

וזה סדר יחוסו של רבי שבתי,

אביו רבי יהודה אלטמן, נולד בשנת תרי"ט, היה תלמידו של רבי יהושע ברוך רייניץ, נשא לאשה את מרת חנה רבקה בתו של רבי שרגא צבי טננבוים.
בראשית שנת תרנ"ד נתקבל רבי יהודה לרב בק"ק האיושטשאבא, אולם חותנו הורה לו למאן במשרה זו, מפני כבודו של רבי שלמה זלמן עהרנרייך שנתקבל שם קודם לכן. וזמן קצר אחר כך, נתמנה רבי יהודהעל מקום חותנו לרב בעיר מעזא טשאטה. בשנת תרנ"ח הביא לדפוס את ספרו של חותנו 'נטע שורק'. נפטר ביום ג' אדר תרפ"ג, ואשתו נפטרה כ"א חשון תרצ"ב.


תורתו יצאה לאור לאחר פטירתו על ידי בניו, רבי שרגא צבי אלטמן, שגם מילא את מקומו כאב"ד טשאטה הדפיס את הספר ים של יהודה, אגדה על חמשה חומשי תורה ומועדים, וואיטצען תרפו. ורבי שמשון אלטמן אב"ד פאקש, הדפיס את הספר, שו"ת מי יהודה ח"א בלקני תרצד, וח"ב מישקולץ תשג. בת נוספת של רבי יהודה, היתה מרת קראסל אשתו הראשונה של רבי יוסף אשר פולק.

אביו, רבי יצחק אלטמן, היה תלמידו של הכתב סופר, ושל רבי שמואל שמעלקא קליין בעל צרור החיים מסעליש. זוגתו מרת מלכה.

ומעלה בקודש.רבי יהודה אלטמן הנזכר, היה חתנו של

הגאון רבי שרגא צבי טננבוים בעל מחבר נטע שורק, אב"ד סענדרא ומעזא-טשאטה.

ומעלה בקודש. אודות משפחת טננבוים הנרחבת, ראוי לכתוב מאמר מיוחד, בבוא העת.

7 תגובות:

 1. האם ידוע שמה הפרטי של אשתו? מי היו צאצאיו?

  השבמחק
 2. כן היו לו 5 ילדים ושישה נכדים

  השבמחק
  תשובות
  1. נעם, אשמח מנין המידע? אני נכדה של הרב שמשון אלטמן זצ"ל,אחיו של הרב שבתי

   מחק
  2. אני נכדתו ונכדתה של חיה (הונור) אלטמן וביתם של סוזן (שרה) והנס (דוד) ספיר, לסוזן שלושה ילדים ולמאגדה (אסתר) יש שני בנים

   מחק