יום שלישי, 13 בינואר 2015

הגאון רבי הלל זקס זצ"ל

בבית החולים מעייני הישועה, נפטר הבוקר הגאון הגדול רבי הלל זקס, ראש ישיבת כנסת הגדולה בקרית ספר.

הגאון רבי הלל נולד בראדין בשנת תרצ"א, לאביו רבי מנחם מנדל זקס ולאמו מרת פייגל חיה בתו של החפץ חיים, הוא נקרא על שם אבי זקנתו ר' הלל שניידר אב"ד לאפיס בעהמ"ח בית הלל. שנתיים וחצי נתגדל במחיצת זקנו בעל החפץ חיים, עד לפטירתו ביום כ"ד אלול תרצ"ג. עם פרוץ המלחמה נמלטה משפחתו מראדין לאיישישוק ומשם לוילנא, ומשם המשיכו דרך יפן עד לארצות הברית.
בהגיעו לאמריקה, למד ר' הלל אצל גדולי הדור ההוא, תחילה במתיבתא תפארת ירושלים תחת הנהגתו של רבי משה פיינשטיין, ולאחר מכן אצל רבי ראובן גרוזובסקי, ואת עיקר לימודו קנה בישיבת לייקווד, שם נחשב לאחד התלמידים הקרובים לרבי אהרן קוטלר.

רבי הלל במסירת שיעור בבית הכנסת הגדול במוסקבה לפני שנה:


בהגיעו לפרקו, נשא ר' הלל את בתו ראש ישיבת חברון הגאון רבי משה חברוני. כאשר קבע מושבו בירושלים, נתמנה לאחד מראשי הישיבה הגדולה כנסת ישראל חברון. ועמד בראשות הישיבה לצד רעיו הגאונים רבי שמחה זיסל ברוידא, רבי אברהם פרבשטיין, והמשגיח רבי הירש פאליי.
בשנת תשנ"ו יסד את הישיבה בקרית ספר, היא ישיבת כנסת הגדולה, בה גידל תלמידים רבים, אשר הוא היה מורם ורבם, ממנו קנו תורה, ממנו קנו דעת, והוא היה המכה על ראשם ואומר להם גדולו.


וזה יחוסו של רבי הלל
אביו הגאון רבי מנחם מנדל יוסף זקס ר"מ בישיבתו של החפץ חיים בראדין,
ולאחר מכן בישיבת רבי יצחק אלחנן בארצות הברית. בסוף ימיו עלה לארץ ישראל, והתגורר בירושלים. רעייתו מרת פייגל חיה.
אביו רבי יעקב מרדכי זקס.


מרת פייגל חיה הנ"ל
אביה הגאון רבי ישראל מאיר הכהן שהאיר את עיני ישראל בתורתו בעל החפץ חיים והמשנה ברורה. רעייתו [השניה] מרת מרים פרידה.
אבי רבי אריה זאב הכהן, רעייתו מרת מרים בת ר' הירש.

מרת מרים פרידה הנ"ל
אביה רבי הלל שניידר אב"ד לאפיס בעהמ"ח בית הלל. זוגתו מרת פייגה לבית קלינסקי.
אביו רבי רפאל.

בעבר הובא בבלוג מאמר שלום על משפחת החפץ חיים המורחבת.


הגאון רבי משה חברוני
כאמור, חותנו של ר' הלל היה הגאון הגדול רבי אברהם משה חברוני ראש ישיבת חברון.
נולד בשומיאץ, לאביו ר' יצחק זאב חברוני ולאמו שצערע ליבע. למד בישיבת החפץ חיים בראדין, ובישיבת כנסת ישראל בסלבודקא, תחת הנהגתו של האלטער, רבי נתן צבי פינקל, שעוד בבחרותו, צפה כי הוא ראוי לעמוד בראשות הישיבה.
כאן, בארץ ישראל, נשא את מרת רחל, בתו של ראש הישיבה רבי משה מרדכי אפשטיין, ומונה לר"מ בישיבה, ומשנפטר רבי יחזקאל סרנא בשנת תשכ"ט, נתמנה למלא את מקומו כראש הישיבה.
זמן קצר לאחר מכן חלה, וביום ט' בתמוז תשל"ה נפטר.
תורתו כונסה בספר משאת משה.
מצאצאיו: בנו רבי מרדכי חברוני, חתן רבי אריה לייב גרוסנס מלונדון, כיהן כר"מ בישיבה ונפטר צעיר. בנו רבי יצחק זאב חברוני, שימש כמנהל הישיבה. חתנו רבי אהרן יפה'ן, נינו של הסבא מנובהרדוק כיהן כר"מ בישיבה, ונפטר צעיר.
את יחוס משפחת אפשטיין הזכרנו בעבר, כאשר נפטר רבי שמשון אפשתיין.

2 comments:

 1. , תחילה במתיבתא תפארת ירושלים תחת הנהגתו של רבי משה פיינשטיין, "ולאחר מכן אצל רבי ברוך בער"


  צריך תיקון, אצל מי למד לאחר רבי משה?

  השבמחק
  תשובות
  1. אכן טעות שלי.
   למד אצל חתנו של ר' ברוך בער, ר' ראובן גרוזובסקי.
   אתקן בפנים.

   מחק