יום ראשון, 4 בינואר 2015

רבי יחיאל מרדכי גורדוןהיום מלאו חמישים שנה לפטירתו של הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון ראש ישיבת לומזא בפולין ובפתח תקוה. ואומנם כבר כתבנו בעבר בקצרה את תולדותיו ואת יחוסו, כאשר כתבנו על חותנו הגאון רבי אליעזר שולביץ ועל חתניו ממשיכי דרכו. אומנם, אחזור קודם על יחוסו בקצרה כפי שנתבאר שם, ואוסיף עוד אי אלו פרטים שנתחדשו לי במהלך השנים.

ראשית אצטט שוב את דבריו של רבי יחיאל מרדכי עצמו, כפי שכתבם ביומנו, וצילום הדברים מתוך היומן, הובא בישורון יט, ואלו דבריו:
ביום ה' תשרי תרמג נולדתי לאבי הרב ר' משה אהרן גארדאן [נפטר יח אב תרפט בבאסטאן] בן הרב שניאור אברהם שנקרא שובאוץ בן ר' יחיאל בעיר קטנה הסמוכה לשטאקלישאק שמה זובאשץ.

אבי הי' לו שלשה אחים, הם ר' דוד שובאוויץ שדר במערנץ ור' יצחק מיכל שדר בברייזוביץ בוואלין, ור' לייב שובאווץ שדר בווילנא, ושני אחיות, לאה שהיתה אשת ר' פסח רופא .. שדרה בוואשילישאק הסמוכה לטראק, ואחותה שרה אשת ר' צמח פאטאשעק[?] שדרו בטראק ושם נפטרה.

והנה אבי הי' חתן ר' צבי הירש ליפסקי וזקנתי שמה וויטא, דרו בכפר מארקושצישאק סמוך לטראק.

זקנתי נפטרה בווילנא כמדומה לי בשנת תרנב או תרנא. אחי זקנתי הי' ר' אברהם דוד כץ נכבד בווילנא נפטר בארץ ישראל. ואחי' ר' חיים כץ ור' אליעזר כץ כולם דרו בווילנא.

ושקמתי אמי היקרה הטובה בנשים שמה דבורה בת ר' צבי, היא היתה טובת לב מאד וכל מגמתה הי' שאתגדל לת"ח ועם כל הגעגועים שלחה אותי עוד בהיותי צעיר ללמוד, נפטרה בחצי ימי' בשנת תרעא בחודש חשון בעשרים לחודש לדאבון לבבינו אחר מחלה ממושכה ואבי היה אז באמעריקא.

אמי היה שנות בערך ארבעים ושש, היתה צנועה וטוב לב, ויר"א ילדה לאבי חמשה בנים. ... אחי אליעזר יצחק אחי שניאור אברהם, אחי יעקב זה מת צעיר בערך יח שנים[?] ואחי הצעיר ר' אליו[?] יוחנן[?] ושלש בנות, אחותי שרה לאה ואחותי מלכה ואחותי פעסיא איטא.ברישומים מצאתי כמה פרטים.
הרב גורדון הזכיר את אחי אביו, ר' דוד שובאוויץ שדר במערנץ, הוא היה כאמור בנו של ר' שניאור אברהם. ואכן מצאתי את פרטיו ברישומים. הוא היה נשוי למרת מיכליה בת שלמה. ובשנת תרל"ה נולד להם בן בשם נחום. ר' דוד נפטר במערנץ או כפי שנקראה בפי הליטאים Merkine , ביום ב' אייר תרע"ג, והוא בן שישים ושלש שנים.
אבל באותה עיר, נמצא גם אביו ר' שניאור אברהם, הוא נפטר שם ביום כ"ט ניסן תרמ"ח והוא בן תשעים שנה, כפי הנראה להלן מן המפקדים הוא לא היה כל כך זקן בשעת פטירתו. וכן אשתו פעשא כשנפטרה בשנת תר"ן נרשם שהיתה בת 74 שנים.
במפקד בשנת תקצ"ד, נזכר בעיר מרענץ, שניאור אברהם בן מיכל שובאוויץ, והוא בן 17 שנים, ונשוי לפעסיא. והם גרים בבית יצחק רוכאוויץ, בן אברהם. וליצחק יש גם בן בשם יענקל.

במפקד בשנת תר"י שוב נזכר שניאור שובאוויץ, בן 33, עם אשתו פעסקא ובתו גיטקא בת 15 שנים. ושוב הוא גר בביתו של רוכאוויץ, אלא שהפעם בעל הבית הוא יענקל בנו של יצחק.
אבל בשנת תרי"א, עבר ר' שניאור בן מיכל שובאוויץ להתגורר בביתו של יהודי אחר בשם יקיר רחמן. ונזכר שם שניאור עם בתו שלאווה בת 13 שנים.
במפקד בשנת תרי"ח שוב נזכר ר' שניאור שובאוויץ בן מיכל, עם אשתו פעסא, והוא בן 34, ויש לו שתי בנות גיטא ושלובקא, והוא גר בבית דודו ר' יעקב רוכוביץ.
במפקדים בשנת תרל"ד ותרל"ה, עדיין נזכר ר' שניאור ועכשיו הוא גר בבית משלו. באותם מפקדים נזכרים גם בניו, והם כבר גרים בבית משלהם, כך בנו דוד, ובנו יצחק, ואף בנו משה, הוא משה אהרן אביו של הגרי"מ גורדון.
מי שיתבונן בגילאים של ר' שניאור הנזכרים בכל הרישומים, יראה שכמעט אין רישום התואם למשנהו, וכפי הנראה האמת היא אי שם בממוצע בין הרישומים.
את השם גורדון, אימץ כבר משה אהרן אביו של הגרי"מ, שגר עם משפחתו בעיר טראק, וכידוע הרב גורדון בצעירותו נקרא ר' מוטל טראקער, על שם עיר הולדתו. וברישומים מוזכרים לידות של אחיו ואחיותיו של הרב גורדון. שנולדו למשה אהרן בן אברהם גורדון, ולדבורה בת הירש ליפסקי. בשנת תר"ן נולדה מלכה, בשנת תרנ"ב נולד שניאור, בשנת תרנ"ט נולד יעקב שכאמור נפטר צעיר, בשנת תרס"א נולדה חיה עטל ונפטרה כמה שבועות אחרי לידתה, בשנת תרס"ד נולד אליהו.
אכן לא את כל רישומי הלידה מצאתי. לא מצאתי את הרישום של רבי יחיאל מרדכי עצמו, וגם לא את של אחיו אליעזר יצחק, גם מאחיותיו מצאתי רק אחת.
גם רישום הפטירה של דבורה מופיע ברישומים, בדיוק באותו יום שכותב בנה, כ' חשוון תרע"א בהיותה בת 49, והיא נפטרה בשווינציאן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה