יום שבת, 22 בנובמבר 2014

הגאון רבי יצחק ברנשטיין זצ"ל

בחיפה נפטר בשבת הגאון רבי יצחק ברנשטיין ראש הישיבה הגדולה ברכסים.
ראש הישיבה נולד בשנת תרצ"ו, למד בישיבת כנסת חזקיהו, ונלקח כחתן לנכדתו של הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שעל שמו נקראה הישיבה.
בחודשים האחרונים חלה מאד, ובשבת זו כ"ט חשוון תשע"ה, הלך לעולמו.
מגדולי היחס היה רבי יצחק ברנשטיין, מצאצאי בית הרב דוואלאז'ין, ועל כן ראוי להקדיש כמה שורות לסקור את אילן היוחסין שלו.

וזה סדר יחוסו:
 • אביו רבי חיים ברנשטיין נפטר ביום ג' טבת תשל"ב, זו' מרת חיה שרה מלכה לבית מייזל, היא נקראה על שם סבתה כדלהלן, נפטרה ביום ב' תמוז תש"ן.
 • אביו רבי אברהם אליהו ברנשטיין תלמיד חכם ומגיד שיעורים בעיר לושה, מקום בו כיהן אביו ברבנות, אמרו עליו כי ראוי היה למלא מקום אביו ברבנות, אלא שלא רצה ליהנות מכתרה של תורה, ונתפרנס מחנות מכולת, מחותנו של הגאון רבי ברוך דוב ליבוביץ. זו' מרת באשע בת ר' דוב.
 • אביו רבי משה ברנשטיין רב העיר לושה (במחוז מינסק).
רבי חיים ברנשטיין הנ"ל היה חתנו של,
 • רבי שלום שכנא מייזל, מנהל בית המדרש הגבוה "תחכמוני" בביאליסטוק, זו' מרת רבקה מרים לבית דננברג עלו לארץ ישראל בשנות התר"ץ.
 • אביו רבי יצחק מייזל, וזו' מרת חיה שרה מלכה לבית יעלין, נפטרה בצעירותה בדר"ח אייר תרמ"ד.
 • אביו רבי דוד מייזל.
רבי שלום שכנא מייזל הנ"ל, היה חתנו של
 •  רבי חיים לייב דננברג, וזו' מרת פריידל לבית יפה.
 • אביו רבי אהרן אליעזר דננברג מסטאוויסק, וזו' מרת גולדה לבית יפה, הזכרנו אותם לפני כמה חודשים בבלוג כאשר כתבנו על משפחת דננברג מסטאוויסק.
 רבי יצחק מייזל הנ"ל, היה חתנו של,

 • הגאון רבי אריה לייב יעלין מבילסק בעל היפה עינים, נולד בשנת תק"פ, תלמיד ישיבת וולוז'ין. בתחילה שימש כאב"ד יאשינובקה, ומשנת תרט"ז עבר לכהן כאב"ד בילסק. נפטר ז' ניסן תרמ"ו, ונספד בספר נאד של דמעות. זו' [הראשונה] מרת מיכלה בת ר' משה פנחס מק"ק זעטיל.
 • אביו רבי שלום שכנא ילין מסקידל, חתן ר' שלום מאוסטרהא, לפרנסתו עסק בהגהת ספרי תורה, עלה לירושלים בשנת תרי"ח, ונתפרסם כאשר נסע לארם צובה להעתיק את התנ"ך מנוסח בן אשר, נפטר בירושלים ומנוחתו בהר הזיתים.
 • אביו רבי נפתלי מסקידל, על פי מסורת המשפחה, אבותיו כיהנו שתים עשרה דורות ברבנות.
רבי חיים לייב דננברג הנ"ל, היה חתנו של
 • רבי זלמן משה יפה מראגאווא, וזו' מרת חוה.
 • אביו רבי לוי יפה.
 • אביו רבי ישראל יפה.
רבי זלמן משה יפה הנ"ל, היה חתנו של
 • הגאון רבי איצ'לע מוואלאזין, ראש ישיבת וואלאזין על מקום אביו.
 • אביו הגאון רבי חיים מוואלאז'ין בעהמ"ח נפש החיים.
 • אביו, רבי יצחק.
 • ומעלה בקודש.


יחוס חותנו
חותנו של רבי יצחק ברנשטיין היה
 • רבי שלמה מישקובסקי נפטר ביום י"ג תמוז תשמ"ט, זו' מרת פנינה בת ר' יהושע מאיר שוירץ מחסידי גור בחיפה וזו' מרת נחמה בילא לבית רוטשילד, מרת פנינה נפטרה ביום כ"א חשוון תשמ"ו.
 • אביו הגאון רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי אב"ד קריניק.
 • אביו הגאון רבי חיים אריה לייב (רוטנברג) אב"ד סטאוויסק הארי החי.
 • אביו ר' יוסף.
 • אביו ר' יצחק.
 • אביו רבי יהושע זעליג.
אודות יחוס חותנו של רבי חיים אריה לייב מישקובסקי כבר כתבנו בעבר, כאשר כתבנו על יחוס הפתחי תשובה מצד אמו.

שבוע טוב, ובשורות טובות.

2 תגובות:

 1. הג"ר חיים לייב מסטאוויסק בעל "פ נ י הארי החי"

  השבמחק