יום שלישי, 18 בנובמבר 2014

רבי משה טברסקי הי"ד

בפיגוע הנורא שהתרחש היום נהרג גם רבי משה טברסקי ראש כולל תורת משה בירושלים.


וזה סדר יחוסו,
 • אביו, האדמו"ר רבי יצחק אשר טברסקי מטאלנא בוסטון, שהיה גם פרופסור לספרות עברית ופילוסופיה, נפטר י"א תשרי תשנ"ח, ומנוחתו על הר הזיתים.
 • אביו, האדמו"ר רבי משולם זושא טברסקי מטאלנא בוסטון, הגיע לאמריקה בשנת תרפ"ט, נפטר בקיץ תשל"ב, הובא לקבורות בהר הזיתים. זו' מרת רבקה בת ר' יהושע ברונשטיין.
 • אביו, האדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מטאלנא טאלטשין, הוא נפטר בקייב ביום י"ט כסליו תרע"ו, מתורתו נדפס ספר מטמוני מנחם נחום. זו' מרת סימא האריכה ימים ונסעה עם צאצאיה לארה"ב ושם נפטרה ביום ט' ניסן תרצ"ז.
 • אביו, רבי מרדכי טברסקי נפטר צעיר.
 • אביו, הרה"ק רבי דוד טברסקי מטאלנא.
 • אביו, הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל זיע"א.
ומעלה בקודש.

האדמו"ר רבי יצחק טברסקי הנ"ל, היה חתנו של,
 • הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק אב"ד בוסטון וראש ישיבת רבינו יצחק אלחנן, נפטר בחוה"מ פסח תשנ"ג, זו' מרת טוניה נפטרה בשנת תשכ"ז.
 • אביו הגאון רבי משה סולובייציק אב"ד חסלוביץ וראש ישיבת רבינו יצחק אלחנן בניו יורק, נפטר בשנת תש"א, זו' מרת פעשא לבית פיינשטיין.
 • אביו הגאון רבי חיים הלוי סולבייצ'יק מבריסק.
 • אביו הגאון רבי יוסף דב הלוי סולובייציק בעל בית הלוי מבריסק.
ומעלה בקודש. 


האדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מטאלנא טולטשין, היה חתנו של
 • הרה"ק רבי משה צבי מטשיטשלניק זיע"א. 

רבי יוסף דוב סולובייצ'יק הנ"ל היה חתנו של,

 • רבי מאיר אליהו לאוויט. על יחוס זוגתו נרחיב בפעם אחרת אי"ה.משפחת חותנו
הקדוש רבי משה טברסקי, היה חתנו של,

 • הגאון הגדול רבי אבא מרדכי ברמן ראש ישיבת עיון התלמוד, ומחבר שיעורי עיון התלמוד.
 • אביו רבי שאול יוסף ברמן הי"ד, היה ר"מ בישיבת תורת חסד בלודז' ונרצח בידי הנאצים במחנה חלמנו, זו' מרת רבקה הי"ד.

חותנו של רבי אבא ברמן היה,
 • רבי אברהם גרינברג מארה"ב.

חותנו של רבי שאול יוסף ברמן היה,
 • רבי משה חריסטובסקי, זו' מרת באשה מרים.

5 תגובות:

 1. אביו של ר' אבא ברמן היה שמו ר' שאול יוסף, והיה תושב לודז.

  השבמחק
 2. היה בלודז ר' שאול יוסף וזוגתו יונה טובע ברמן שהיה להם בת בשם אסתר והיתה נשואה לר' יצחק מאיר סוכצ'בסקי. האם יש קשר משפחתי בין ר' שאול יוסף ברמן הנ"ל לבין ר' שאול יוסף ברמן אביו של ר' אבא ברמן?

  השבמחק
 3. טעות, היה להם בת בשם רבקה ולא אסתר שנכתב לעיל.

  השבמחק