יום רביעי, 4 בדצמבר 2013

יחוס משפחת שפיצר

עסקנו בשבוע שעבר, בתולדותיו של הגאון רבי שלמה זלמן שפיצר, וכעת הגיע הזמן לעסוק בבירור הידוע על משפחות אבותיו.
והנה, ביחוסו נפלו אי אלו ספקות, ואלו הדברים,

בספר עיר פרסבורג וגדוליה, סיגעט תרעב, כתב יקותיאל גרינוולד כי, אביו היה הגאון המפורסם מו"ה ליב שפיץ ראב"ד דק"ק אובן ישן.

וכן בספר שם הגדולים מארץ הגר, פאקש תרעד, כותב כי אביו של רבי שלמה זלמן היה ר' לייב הירש שפיץ.

הוא מסתמך על תשובה של החתם סופר, המופנית אל 'מחותני' ר' לייב הירש שפיץ. [התשובה בשו"ת חתם סופר חלק יורה דעה סימן רלח].

אבל, ידוע ומפורסם הוא, שר' זלמן נשא את בתו של החתם סופר רק לאחר פטירתו בראשית שנת ת"ר. הוי אומר, לא יתכן שהחתם סופר יקרא מחותני לאביו של ר' זלמן, מכיוון שהם נעשו מחותנים רק לאחר פטירתו.
הגאון רבי זלמן שפיצר

וכבר באגרות סופרים, שנדפס ויען בודפסט תרפט, כתב ששם אביו הוא יעקב דוב שפיץ, ואכן, גם במקורות אורגינאליים אחרים [כמו רשימות נכדו רבי משה המבורגר] נכתב, כי אביו היה, רבי יעקב דוד שפיץ דיין בק"ק אובן ישן.
על כל פנים, מוסכם על כולם שהוא היה מצאצאי הגאון מו"ה אברהם פאסילבורג מפראג.
והגאון רבי אביגדור קרא בעל ספר הקנה שאף הוא מפראג.משפחת שפיץ היתה כנראה משפחה גדולה באובן, וידוע על אחרים מבני משפחה זו בעיר זו, כך למשל רבי משה שפיץ אב"ד טשענגער ורבי בנימין וולף שפיץ אב"ד דאבאש, היו בניו של רבי ליזר הלוי שפיץ מאובן. [נכד רבי יקותיאל שפיץ מא"ש] כמו כן, גם רבי יצחק שפיץ מא"ש היה חתן רבי יהושע חלפן המבורגר מאובן.


אך כנראה שלא היתה שיכות ישירה אל משפחת שפיץ זו, מכיוון שהם היו מיוחסים אל בעל החוות יאיר והמהר"ל מפראג, ואילו על רבי שלמה זלמן לא נמסר שהיה צאצא לאותה משפחה. אך על מוצא המשפחה בפראג, כתב בספר משפחת ק"ק פראג, כי נראה שמוצאם מגלות העיר שפיץ שגלו בשנת תל"א, [שנת הגירוש הגדול מוינה].

ועדיין יש צורך לברר האם כל משפחות שפיץ, משפחה אחת הם, ובפרט שרבים מהם הם לויים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה