יום רביעי, 25 בספטמבר 2013

רבי דוב בער טרייווש בעל רביד הזהב

היום יום הושענא רבא, מלאו 210 שנים לפטירתו של הגאון רבי דוב בער טרייויש ששימש כאב"ד זאגער, ומשם נלקח לכהן כספרא ודיינא בעיר ווילנא, [בעיר וילנא, משרת ספרא ודיינא, היתה המשרה השניה בחשיבותה אחרי הראב"ד]. בהסכמת רבי אריה לייב אב"ד הנובר - בן הפני יהושע על ספרו, הוא קורא לו רישא דב"ד רבא דק"ק ווילנא.

בהיות רבי דוב בער בווילנא, היה נחשב כאחד המיוחד בבית מדרשו של הגאון [עליות אליהו], ואף בספרו מזכיר הכרעות הלכתיות בשם הגר"א, עוד בחייו.
את ספרו רביד הזהב הדפיס בהוראדנא בשנת תקנז, ולימים נדפס שוב בוורשא תרמ"ה, ותרצ"א ועוד.

בספרו הוא מזכיר כמה פעמים, מדברי תורתו של אביו זקנו, רבי יואל משעברשין, בעהמ"ח מגיני זהב, ומספר פעמים אף מזכיר מדבריו שלא נדפסו, ונשארו בכתב ידו. כך למשל, מזכיר את חיבורו אור שבעת הימים על הל' סוכה. אך יחוסו אל רבי יואל לא נודע.
לעומת זאת, הוא כותב בספרו בפרשת אמור כך: "מצאתי כתוב בחיבור אא"ז הגאון מו"ה שניאור טרייוויש מפפד"מ שהיה נוהג שלא לאכול בסוכה ליל ש"ע ע"פ מעשה דרש"י ראש משפחתנו". ויחוסו אל ר' שניאור כן נודע, כדלהלן. אודות יחוס משפחת טרייויש אל רש"י, ישנם מספר גירסאות כיצד הוא בדיוק היחוס, ואין כאן המקום להאריך.
 
שער הספר רביד הזהב

בהקדמתו לספרו מספר ר' דוב בער על הצרות שפקדו אותו לעת זקנה, כאשר ילדיו נפטרו על פניו, ואף אשתו נהרגה כאשר ביתו התמוטט עליהם, ועוד ועוד.

חיבר גם ספר שיר חדש, פירוש על שיר השירים, וילנא תק"ס.

זקן ובעל יסורים, נפטר רבי דב בער ביום הושענא רבא כ"א תשרי תקס"ד בעיר ווילנא.

על מצבתו נכתב,
שבר על שבר יחד ידבקון \ דובב שפתי ישנים נחית לעומקא דדינא \ בער לבי בקרבי על זקן שחכמה קנה \ עוקר הרים תוספתא ומתניתא שונה \ ראש גלות אריאל קברניתא דספינא \ ה"ה מורינו הרב דזאגאר מהור"ר \ דוב בער במה' יהודא ספרא ודיינא \ וי"נ ביום הושענא רבא שנת תקס"ד לפ"ק \ תנצבה.

מאמר קצר לתולדותיו ואודות ספרו, כתב רבי יעקב קאפל רייניץ, בהמעיין מה, א.


וזה סדר יחוסו:
  • רבי דוב בער טרייוש אב"ד זאגער ודיין בוילנא
  • אביו הגאון רבי יהודה טרייויש אב"ד שאדאווע
  • אביו הגאון רבי יצחק טרייוויש אב"ד קופישאק
  • אביו הגאון רבי שניאור טרייוויש מק"ק פראנקפורט דמיין, ואור תורתו זרח בק"ק סמארגאן.
  • אביו רבי יוסף יוזל טרייויש מפרנקפורט דמיין.


במאמר הבא נרחיב עוד על משפחת בית אביו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה