יום רביעי, 4 בספטמבר 2013

אילן יחוסו של רבי שמואל גור

א. רבי שמואל הלוי גור
ב. בן רבי חיים הלוי גארעלאוו, נולד באודסה בשנת תרס"ד נפטר במעלבורן שבאוסטרליה בשנת תשי"ב, זוגתו מרת חיה שרה לבית ליפקין נולדה בדוודז'ין בשנת תרס"ב, נפטרה בירושלים.
ג. בן רבי שמואל הלוי גארעלאוו, נולד במאלאסטאווקא בשנת תרל"ה, נפטר באודסה בשנת תרס"ח. זוגתו מרת מרגלה נולדה באמציסלב בשנת תרל"ה, נפטרה במלבורן בשנת תשט"ו.
ד. בן רבי גרשון הלוי ממלסטובקה, נולד תר"ט נפטר תרס"ג. זוגתו מרת שושה בילה.
ה. בן רבי סיני הלוי משם, נולד תק"פ, נפטר תרל"ג. זוגתו מרת בילה.
ו. בן רבי שמואל הלוי סגל משם.
ז.בן רבי יצחק הלוי משם.

ח. מרת חיה שרה הנ"ל באות ב, בת ר' מאיר אורליק הכהן ליפקין, נפטר כ"ג כסלו תשי"ב. זוגתו מרת לאה מרים נולדה תרכ"ד בדוודז'ין, נפטרה תש"ח בתל אביב.
ט. בן ר' אברהם הכהן ליפקין. וזוגתו מרת חיה שרה.

י. מרת מרגולה הנזכרת לעיל באות ג', בת ר' שמואל הלוי סגל ממלסטובקה, נפטר בוורשא  ביום ט"ו אב תרפ"ז. זוגתו מרת מאשה נחמה בתר' ראובן נפטרה אף היא תרפ"ז.
יא. בן ר' סיני הלוי הנזכר לעיל באות ה'.

יב. מרת שושה בילה הנזכרת לעיל באות ד', בת ר' יצחק וליקובסקי ממסטיסלב, וזוגתו מרת עטא.
יג. בן ר' יהושע לייב וועליקאווסקי משם וזו' מרת הינדא.
יד. בן ר' יחיאל וועליקאווסקי משם.
טו. בן ר' יצחק אייזיק ר"מ ודיין במסטיסלב.

טז. מרת לאה מרים הנזכרת לעיל באות יח, בת ר' יהושע היישיק הכהן אגרנט מדוודז'ין, נולד בשנת ת"ר נפטר בשנת תרצ"ה, זוגתו מרת גרונא לבית כגן.

יז. בן ר' אליעזר הכהן אגרנט, נולד בשנת תק"פ לערך, נפטר בשנת תר"ע לערך.
יח. בן ר' שרגא פייבל הכהן אגרנט ממונסטרישץ, וזוגתו מרת ראסיה.

יט. מרת עטה הנזכרת לעיל באות יב, בת ר' אריה לייב סלוצקין מקישינב, נפטר בשנת תר"י, כנראה מצאצאי רבי אריה לייב אב"ד סלוצק.

כ. מרת הינדא הנזכרת לעיל אות יג, בת ר' יהושע קולוניער מדובראוונא וזוגתו מרת רוסא.
כא. בן ר' יוסף אב"ד ליניץ ושקלוב.
כב. בן ר' אלכסנדר סנדר מסלוצק נפטר י"ד סיון תקט"ו, זו' מרת דסא נפטרה כ"ג כסלו תק"י.
כג. בן ר' אלכסנדר סנדר משם, שנפטר בהיותו בן 18, והוא חתנו של רבי יהודה יודל אב"ד קאוולי.

כד. מרת ראסיה הנזכרת לעיל אות יח, בת ר' אליעזר בילינסון מדובראוונא, וזוגתו מרת רחל.
כה. בן ר' אריה לייב קולונייער, ממשפחתו של המדפיס ר' משה אליעזר בילינסון מאודסה, שעסק רבות בעניני יוחסין.

כו. מרת רוסא הנזכרת לעיל אות כ', בת ר' אריה לייב קולונייער הנזכר לעיל אות כה.

כח. מרת רחל הנזכרת לעיל אות כד, בת רבי בנציון מדובראוונא בעהמ"ח בני ציון, וזוגתו מרת רבקה.
כט. בן רבי משה ראשקעס משקלוב בעהמ"ח זכרון למשה, שנדפס באודסה תרל"ג על ידי ר' משה אליעזר בילינסון הנ"ל, ובראשו סדר היחס, זוגתו מרת ראשקע.
ל. בן ר' נחמן מדריבין.
ויחוסם עולה מעלה מעלה עד למהר"ל מפראג.

שנה טובה ומבורכת לידידי ורעי קוראי הבלוג, ולכל עם ישראל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה