יום רביעי, 24 באוקטובר 2012

הצדיק רבי אברהם אהרונוביץ


היום ח' חשון, מלאו שלושים שנה לפטירתו של הצדיק רבי אברהם אהרונוביץ, שנודע כבעל מפת, ובעל רוח הקודש, מחשובי חסידי באיאן בירושלים, ומבני חבורתו של הרב הקדוש רבי יהודה לייב אשלג. תולדותיו, קורות חייו, ופרשת גדולתו, נכתבו בהרחבה בספר 'אברהם עבד השם', (עובדות הנהגות ומעשים מחייו המופלאים של רבי אברהם אהרונוביץ, ליקט וערך אברהם לוי, ירושלים : [חמו"ל] תשנ"א).
אנו כאן, נתמקד ביחוסו, ונעלה את הפרטים הידועים, ואת שאינם ידועים. ואולי מתוך הפרסום, יתווסף מידע ותושלם היריעה ותתפרס לכדי מגילת יוחסין.
 • רבי אברהם נולד בשנת תרנ"ה, בעיר שדה לבן [ביאלי-צרקיב] שבאוקראינה. משפחתו היו מחסידי באיאן, בבחרותו ציווה עליו האדמו"ר בעל הפחד יצחק, שיעלה לארץ ישראל. ואכן עלה בשנת תרע"א. בירושלים נכנס ללמוד בישיבת חיי עולם, ושם קבע את מקום תלמודו כל ימיו. לימים, כאמור, נתקרב אל האדמו"ר רבי יהודה לייב אשלג בעל פירוש הסולם על הזוהר, ונמנה על חבורת תלמידיו הקרובים.
 • אביו, היה רבי דוד אהרונוביץ, משדה לבן. נשא לאשה את מרת תמר, עליה מסופר שהיתה דור שישי לבעל התניא. אך עדיין לא נודע כיצד. ואף בספר הצאצאים לבעל התניא, מופיע שמו של רבי אברהם אהרונוביץ בן רבי דוד, ב"מדור בו מופיעות משפחות המוחזקות או ידועות כצאצאי רבנו הזקן נ"ע, אלא שלא יכולנו לעמוד על קשר הדורות".
 • אביו, רבי אברהם אהרונוביץ.
 • אביו רבי מנחם מנדל, מחסידי הרב הקדוש רבי ישראל מרוזין.


ישנם מקורות נוספים, המשייכים את משפחתו של רבי אברהם, כצאצאים לרבי יצחק קמינצקי, שאף הוא היה מחסידיו של הרה"ק מרוז'ין, ולא רק זו, אלא אף כאשר ישב הרה"ק מרוז'ין במאסר, היה זה רבי יצחק, שישב אף הוא עמו בכלא.
אך עדיין, לא נודע בדיוק יחוסו של רבי אברהם אל משפחתו של רבי יצחק קמינצקי.

אמו של רבי אברהם, מרת תמר הנזכרת לעיל, היתה כפי הנמסר, בת או נכדה, של מרת גיטל. גיטל זו, היתה בתו של ר' ישראל לעו, נכדו של המגיד ממעזריטש - רבי דובער, תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש.
אך שוב, גם כאן לא נודע בדיוק יחוסו של רבי ישראל לעו אל המגיד, וכן, לא נמסר מי היה בעלה של מרת גיטל.


אשתו של רבי אברהם, מרת חיה, היתה בתו של הרב הצדיק, רבי יוסף קוזניצר מירושלים,  המכונה בירושלים, רבי יוסף מלאך, על שם פרישותו וצדקותו. רבי אברהם לא הכיר את חותנו רבי יוסף, שכן רבי יוסף נפטר עוד קודם לכן, והכלה - חיה, היתה יתומה בנישואיה.


רבי יוסף אליעזר, נולד בשנת תרי"ג בקוזניץ, נפטר בירושלים כ"ג אלול תרע"ו ומנוחתו על הר הזיתים. בנו ר' מאיר אליהו, הוא אבי משפחת אקער הירושלמית.

אביו, רבי נפתלי מנחם וינברג מקוזניץ, זוגתו מרת מלכה חיה.


מצאצאיו של רבי אברהם,
א. רבי יוסף אליעזר אהרונוביץ ז"ל. ב. מרת פרומה אשת הגאון רבי מאיר דוד הירשמן זצ"ל. ג. מרת אסתר שומנפלד.  

2 comments:

 1. שלו' וברכה
  כנכד למשפחת אקער הירושלמית, אשמח לדעת המקור מניין ששם משפחת ר' נפתלי מנחם היה "ויינברג"?
  ומניין ששם אשתו "מלכה חיה"?

  השבמחק
 2. קודש קודשים רבי אברהם אהרונוביץ

  השבמחק