יום רביעי, 29 באוגוסט 2012

רבי אברהם יהושע פריינד אב"ד נאסוד


היום מלאו שמונים שנה לפטירתו של הגאון החסיד רבי אברהם יהושע פריינד אב"ד נאסויד, ר' אברהם יהושע היה תלמיד לרבינו המהר"ם שיק, ובחסידות קיבל מבעל הדברי חיים מצאנז, ובנו הדברי יחזקאל משינאווא, ומבעל הייטב לב מסיגעט.
בשנת תרכ"ט נשא לאשה, את הרבנית מרת פראדל, בתו של ר' מרדכי יהודה לעוו אב"ד אינטרדאם. וזמן מה גר סמוך אצל חותנו.
רבי אברהם יהושע פריינד
החל משנת תרל"ט שימש ברבנות, תחילה היה רב העיירה ראדנא בגליל נאסוד, וכשנפטר חמיו עבר בשנת תרס"ה למלא את מקומו באינטערדאם ובנאסוד.
אחר פטירתו אמר עליו הרה"ק רבי יצחק ישעיה מטשחויב כי לא הניח דוגמתו לא במדינה זו ולא במדינה אחרת.
על מצבתו נחקק, פ”נ קדוש ה', צדיקו של עולם, עבד נאמן לה' במסירת הנפש ממש בתורה ועבודה וגמ"ח, רבינו הגאון איש אלוקים נורא אורן של ישראל והאיר להם בכל ענינים, להשיב רבים מעוון ולפעול ישועות בקרב הארץ, במעשים מופלאים כחד מתקיפי קמאי, לא יכיל מקום למקצת שבחו, לו דומיה תהלה, גדול מרבן שמו, הקדוש והטהור מרן אברהם יהושע זצוקללה"ה.
מצבת רבי אברהם יהושע פריינד וזוג' בסאטמאר
זוגתו מרת פראדיל נפטרה ה' ניסן תרצ"א,
תורתו נדפסה בשו"ת מאור יהושע ירושלים תשכז, ולתולדותיו נדפס ספר הדרת קודש, ובו מובאים הליכותיו בקודש, ואף מעט מדברי תורתו.. ובספר נחלת יהושע, שיחות קודש.. מכבוד קדוש דו"ז הגאון הקדוש.. רבי אברהם יהושע פריינד זצללה"ה...
צאצאיו,

 • רבי ישראל פריינד, בשנת תרס"ד נתמנה לממלא מקום אביו [שעבר לנאסוד] כרב בראדנא, ובשנת תר"צ נבחר לכהן כרבה של הוניאד על מקום חותנו רבי זאב וואלף גולדברגר [בן ר' ברוך גולדברגר חתנו של הרה”ק ר' מיכאל גליקליך נאנאשער]. צאצאיו: א. רבי ברוך פריינד אב"ד הוניאד, נפטר בשנת ת"ש והותיר אחריו בת אחת שלא נישאה עדיין, וכשנישאה בשנת תש"א לר' מנדל פאנעט [בן ר' יעקב אלימלך מדעש] נתמנה לכהן כרב על מקום חותנו. ב. הגאון רבי משה אריה פריינד, שניצל מאימי המלחמה ועלה לארץ הקודש, כאן האריך ימים וכיהן בזקנותו כגאב"ד העדה החרדית. ג. חתנו רבי אשר שטיינמץ כיהן כרב בראדנא על מקום חותנו, ובשנת תרצ"ח לערך נבחר לרב בברגסאז.
 • רבי חנוך הניך פריינד, אב"ד אינטרדם על מקום אביו, משנת תרס"ד עד שנת תרצ"ב. נשא לאשה את מרת גיטל בת רבי משה אליקים בריעה בינדיגר [כפי שהזכרנו בעבר, במאמר לתולדות בנותיו של רבי צבי יוסף אב"ד רודניק]. צאצאיו, א. ר' אלימלך פריינד הי"ד שכיהן כאב"ד אינטרדאם משנת תרצ"ב, עד לעלות הכורת על העיר בשנת תש”ד. ב. רבי משה אריה פריינד הי"ד שכיהן כאב"ד נאסוד על מקום זקינו משנת תרצ"ב. ג. אשת רבי אברהם אביש הלברשטאם מסאטמאר.
 • מרת חנה מלכה, נקראה על שם זקנתה, אם אביה, ונפטרה צעירה בחיי אביה, עוד בימי כהונתו בראדנע.
 • מרת פיגא, מסופר עליה כי היתה בעלת השגה גדולה מאד, ובעלת הבנה בחסידות. היא היתה אשת ר' יוסף משה דכנר, ונפטרו בלא צאצאים.

יחוס אבותיו,
הדברי יחזקאל התבטא עליהם, 'א כשר'ע משפחה'. ומקובל שהם מיוחסים מגזע השל"ה הקדוש, והמהרש"ל ורש"י.
אביו, רבי משה אריה פריינד פרנס הקהל דק"ק סיגעט שנים רבות, נפטר יום ד' פרשת צו י"ז אדר ב' תרס"ב. זוגתו מרת חנה מלכה נפטרה ר"ח אב תרמ"ו, בת רבי משה הכהן מסיגעט, ויחוסו עולה מעלה בקודש, למשפחת רפופורט המיוחסת. לאחר פטירתה נשא בזיווג שני, את האלמנה מרת שרה רחל, היא היתה חמותו של ר' משה חיים ווייס מקליינווארדיין, מחבר ברית משה. כפי הנראה היא היתה בתו של רבי ישראל חיים וויינשטוק חותנו זקינו של הרה"ק רביישעיה מקרעסטיר.
אביו, רבי יהושע פריינד מקראלי, היו לו שני זיווגים, בזיווגו הראשון היה חתן הגאון רבי משה אריה אסטרייכר אב"ד קראלי, ומזיווג זה נולדו לו חמש בנות. לאחר מכן נשא בזיווג שני, את בת ר' רפאל בטלהיים, ומזיווג זה נולדו לו בניו. ולכן, האף שבנו ר' משה אריה פריינד נשא את שמו של ר' משה אריה אסטרייכר מקראלי, בכל אופן הוא אינו נכדו, שכן נולד מזיווג השני של אביו. נפטר בזקנה ובשיבה טובה בהיותו בן פ"א שנה, ביום ח' ניסן תר"ח.
אביו, רבי יצחק פריינד אב"ד פאפא
אביו, רבי אליעזר, בא מליטא לאונגארן, ויש שכתבו עליו שהיה גיסו של רבי חיים מוולאזין, אך הוכיח ר' בעריש וועבער דזה אינו, והוא נשא את מרת צפורה, בתו של רבי אשר אנשיל וינר אב"ד מישקולץ, אשר אילן יחוסו עולה מעלה בקודש, עד למשפחת שפירא המיוחסת בפראג, [כפי הנראה משפחה זו, אינה שייכת ל"גזע שפירא האמיתי"], ועד לרבי סיני אב"ד ניקלשבורג אחיו של המהר"ל מפראג.
כאמור, אפשר לכתוב אילן יוחסין שלם למשפחתו של רבי אברהם יהושע, ובו לפרט האיך הוא משתייך למשפחות מיוחסות בישראל, אך בשלב זה הסתפקנו ביחוסו בן אחר בן, בלא לפרט את כל היחוס מכל הצדדים. במאמר הבא אי"ה נכתוב על משפחת חותנו הגאון רבי מרדכי יהודה לעוו אב"ד אינטרדאם.

12 תגובות:

 1. תודה על המאמר.

  לר' חנוך הניך פריינד היה חתן, הר' אברהם אביש האלבערשטאם מסאטמאר.

  השבמחק
  תשובות
  1. אכן.
   נשמט מקולומוסי.

   שים לב שבמאמר על בנות ר' צבי יוסף מרודניק, הוא כן נזכר.

   מחק
 2. מי היה רמ"א אסטרייכר ואיך היה צאצא של השל"ה?

  השבמחק
 3. מי היה רמ"א אסטרייכר ואיך היה צאצא של השל"ה?

  השבמחק
  תשובות
  1. רבי משה אריה היה בנו של רבי מאיר יהודה אסטרייכר שכיהן אף הוא כאב"ד קראלי.
   אינני יודע כיצד הוא היה צאצא של השל"ה.

   מחק
  2. שלום לבנימין נשמח ליצור איתך קשר על משפחת גולדברג תודה

   מחק
 4. ידוע למישהו כאן היכן ברשת ניתן למצוא את ספרו נחלת יהושע?
  תודה רבה מראש

  השבמחק
  תשובות
  1. שם הספר גדולת יהושע ב' חלקים אמרותיו הנהגותיו וסיפורי מעשיות כתב והוציא לאור האדמו"ר מנאסד ארה"ב

   מחק
 5. היא שרה רחל היתה אכן בתו של חו"ז של ר' ישעי'לע

  השבמחק
 6. הרבנית של הרב האדמו״ר מרת פראדל ז״ל נפטרה בשנת תרצ״ה ולא תרצ״א. נא לתקן הטעות.

  השבמחק
 7. מתי נפטר רבי משה אריה פריינד אביו שהיה ראש הקהל בסיגעט

  השבמחק
  תשובות
  1. ר' משה ארי' ב"ר יהושע מקראלי פריינד (הראש הקהל) י"ז אד"ב תרס"ב

   מחק