יום חמישי, 16 בדצמבר 2010

רבי מאיר הורוביץ נכד השל"ה, או שמא זוגתו מצאצאי השל"ה

רבי מאיר הורוביץ מטיקטין, ממשיך להעסיק אותנו, הזכרנו את חותנו ר' מאניס כץ, והבאנו את מאמרו של ר' יוסף נחמיה הכהן קוואדראט ששלל את יחוסו אל המהר"ל מפראג. הזכרנו גם את יחוסו של ר' מאיר מצד אביו, וחיזקנו את האפשרות שהוא מצאצאי השל"ה בן אחר בן.
ועתה אבוא ואוסיף כאן פרטים חדשים.

אחד מגדולי רבני מארמרוש, היה רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש, מחבר ספר 'צרור החיים', הוא נפטר ביום ט' אדר ב' תרל"ה.

לאחר פטירתו, הדפיסו בניו בשנת תרל"ו, את ספרו הנזכר, וזה לשון בנו בהקדמה:
ושם אמו (של ר' שמואל שמעלקא) היתה פעסל נכד בת הגאון ר' צבי טשארטקעווער הנקרא ר' הירשלי טשארטקעווער שהיתה אחות הגאונים הקדושים הגאון בעל הפלאה וגדול מרבן שמו הקדוש הגאון רבי ר' שמעלקא ז"ל שהי' אב"ד דק"ק ניקלסבורג.
רבי צבי הירש הלוי מטשורטקוב, היה בנו של רבי מאיר הורוביץ מטיקטין.

לפי דברינו עד עתה, הרי שמרת פעסל היתה נכדת השל"ה, אך הנה מה שנכתב על מצבתו של ר' שמואל שמעלקא, [מתוך הספר מצבת קודש]: "הרב מו"ה שמואל שמעלקא בן המנוח מו"ה יוסף ז"ל ושם אמו פעסיל ע"ה שהיתה ממשפחת השל"ה הקדוש".
יהיו שיחשבו שיש כאן חיזוק לדברים, כי כתוב כאן שהיא מצאצאי השל"ה, אך בקיאי יוחסין יודעים, כי כאשר כתוב על מרת פעסיל שהיא ממשפחת השל"ה, פירוש הדבר, שהיא רק מאותה משפחה, אך לא מהצאצאים הישירים.
אם כן, יש לנו כאן מקור נוסף, ששולל את היחוס לשל"ה.

אמר לי ידידי חוקר יוחסין הנודע, רבי נפתלי אהרן ווקשטיין, ראש המאגר לכתבי היוחסין בישראל, כי אם נתבונן, אזי נשים לב, כי צאצאי ר' מאיר הורוביץ מטיקטין מתחלקים לשתיים. צאצאי בנו הגדול ר' יעקב יוקל הורוביץ אב"ד גלוגא, וצאצאי בנו הצעיר יותר, ר' צבי הירש הורוביץ אב"ד טשורטקוב.

בין צאצאי ר' יעקב יוקל, ישנה מסורת לא ברורה דיה, כי הם מצאצאי השל"ה, כך אצל ר' נפתלי מראפשיץ, וכך אצל בעל כור הבחינה. ובין צאצאי ר' צבי הירש, אין מסורת כלל כי הם צאצאי השל"ה. כך אצל בנו ר' פנחס בעל ההפלאה, וכך ב'נזיר השם', ועל מצבת רש"ש קליין הנ"ל.

לפי זה מעלה הרב ווקשטיין השערה מעניינת, הרי ידוע לנו, שלרבי מאיר הורוביץ מטיקטין היו שני זיווגים, הראשונה בת ר' מאניס כץ, והשניה מרת מאטיל למשפחת קצנלבוגן.
ידוע גם, כי ר' יעקב יוקל מגלוגה, שנולד בשנת תל"ט, נולד מזיווגו הראשון של ר' מאיר, שאודות יחוס זיווג זה, כבר האריך ר' יוסף נחמיה קוואדראט [במאמרו שהובא כאן לעיל], שאין אנו יודעים את מוצא משפחתו בבירור. ואם כן, יתכן, שר' מאניס כץ, חותנו של ר' מאיר, הוא זה שהיה מצאצאי השל"ה, ולא ר' מאיר עצמו. ואם כך, מובן שר' יעקב יוקל היה מצאצאי השל"ה,  אך אחיו, ר' צבי הירש מטשורטקוב, שנולד כמה שנים אחריו, בשנת ת"ן לערך, נולד כבר מהאשה השניה מרת מאטיל, וממילא הוא אינו מצאצאי השל"ה, ולכן צאצאיו לא ידעו מסורת זו.

ובאמת נראה כך גם מהקדמת ר' יוסף שמואל לנדא לספר כור הבחינה, כי הוא בא להזכיר את יחוס אבותיה הקדושים של זוגתו, ומזכיר את סבה ר' מרדכי צבי הורוביץ, ואת אביו ר' איציקל המבורגר, ואביו ר' יעקב יוקל, אך כאן הוא נעצר, ולא מזכיר את אביו ר' מאיר הלוי הורוביץ מטיקטין, שהיה "אחד מרבני גדולי הדור אשר קדוש יאמר לו, כי מלבד רב גדלו וחכמתו בהליכות התלמוד, היה ג"כ מופלג בחסידות, נערץ ונקדש אצל בני דורו לצדיק כביר ולפועל ישועות" (לתולדות הקהילות בפולין, עמ' 245). וזה מן התימה, מדוע לא משתבח ר' יוסף שמואל אף ביחוס זוגתו לר' מאיר. אך אם אנו אומרים דאכן היחוס לשל"ה, עובר רק מצד אשת ר' מאיר, אז מובן כי הוא רצה להזכיר את יחוס אבותיה הקדושים עד לשל"ה, הלכך פרט את היחוס בן אחר בן רק עד ר' יעקב יוקל ולא המשיך, כי הוא הראשון בשושלת הורוביץ זו, שהיה נכד השל"ה.

ולפי זה, ר' יהושע ארוך, ודאי לא היה מצאצאי השל"ה, וכנראה היה בנו או בן בנו של ר' פנחס, או שמא היה בן אחיו של השל"ה.

על פי השערה זו, צריך להעמיד שר' צבי הירש מטשורטקוב, נולד אכן מזוגתו השניה של ר' מאיר מטיקטין, וצריך לחשב את יחוסו של ר' מאניס כץ עד לשל"ה. אך מעל לכל, חשוב לזכור כי זו עדיין רק השערה גרידא.
ומעניין לבדוק, האם יש צאצאים אחרים לר' מאיר הורוביץ מטיקטין, מבנים אחרים שלו, המזכירים את היחוס לשל"ה, או שוללים אותו.

21 תגובות:

 1. הג"ר צבי הירש אבד"ק טשורטקוב היה נכד ר' מאניס כ"ץ, כן כותב בפירוש הג"ר אפרים זלמן מרגליות שבנו הרה:ק בעל הפלאה היה נכד הג"ר מאניס כ"ץ....

  השבמחק
 2. המהר"ם מטיקטין הוא נינו של ר' פנחס, אחיו של השל"ה.
  הדברים ידועים לי, שכן, אני צאצאית שלו. הידע הוא מתוך מגילת יוחסין של משפחתי.
  מרים נוי

  השבמחק
  תשובות
  1. אשמח מאוד אם אני יכול לראות האגרת יוחסין...

   מחק
 3. שלום מרים.

  מה מקורה של אותה מגילת יוחסין של משפחתך?
  האם מדובר במשהו מודפס?

  בתודה

  השבמחק
 4. שלום בנימין,
  בידי יש שני מקורות בכתב. האחד הוא מההקדמה לספר "חידושי הפלא"ה" שיצא לאור במונקאטש בשנת 1895 ע"י סנדר חיים מקאזווע, שהוא אחי סבתי.
  המקור השני הוא מכתב שנמצא ברשותנו, בו כותב סבא רבא שלי, יעקב רוזנבלט מזאוולוב לבנו, סבי שלום רוזנבלט שהיה שו"ב בהליטש.

  השבמחק
 5. תודה מרים.

  בספר חידושי הפלאה שהזכרת, כתוב שר' יהושע ארוך סבו של ר' מאיר מטיקטין, היה בן ר' פנחס הורוביץ גיסו של הרמ"א ואחיו של השל"ה.

  בחינה מדוקדקת של לוחות הזמנים, ופרטים נוספים, מוכיחה כי גיסו של הרמ"א לא היה ולא יכול להיות אחיו של השל"ה.
  למעשה, פנחס הורוביץ, גיסו של הרמ"א היה בן דוד שני של השל"ה.

  עצם הגירסא שר' יהושע היה בן פנחס אביו של השל"ה, הובאה על ידי במאמר הקודם. [ראי כאן למטה 'רשומה ישנה יותר']. אומנם, ממקור מאוחר יותר מאשר 'חידושי הפלאה'.
  אוסיף את האיכור הנל במאמר הקודם, בשמך.

  השבמחק
 6. תודה רבה על המידע.

  השבמחק
 7. אני נכד של ר' מאיר מטיקטין לפחות 10 פעמים דרך בנו ר' יעקב יוקל וגם דרך בנו רצ"ה.
  ע"פ מסורת משפחתנו הראפשיצער זיידע האט געהאלטן אז דער של"ה איז געווען א זיידע

  השבמחק
 8. זה אכן ברור שהרה"ק מראפשיץ אכן אחז כך, והזכרתי את זה במאמר הקודם.

  http://toladot.blogspot.com/2010/12/blog-post_11.html

  השבמחק
  תשובות
  1. אני נכד ר' שלמה פרוכטר (שאני נכד הבית נפתלי ממאד חתן ר' יודא ארי' פרוכטר) שהיה אחד מהשלשה אחים אדלר שטרן ופרוכטר ובכמה ספרי תולדות משפחתנו כ' שהג' אחים הנ"ל היו בני בתו של ר' צבי הירש מטשורטקוב ששמה פסיל האם יש מקור לזה?

   מחק
  2. אין לזה מקור מוסמך מעבר לעדויות הצאצאים שלהם, וגם העדויות שלהם השתנו ברבות הימים מגירסא לגירסא.
   ווקשטיין בויתילדו פירט פעם את כל השתלשלות הגירסאות.

   מחק
  3. תודה רבה בנימין. האם יש לך את הלינק למאמר?

   מחק
  4. אין לינק למאמר, הוא לא זמין ברשת, רק בעיתון המודיע, או אצל המחבר.

   מחק
  5. תודה. ר' חיים צבי זעגלבוים מוויען בהקדמתו לספר זקנו דרך אמונה להג"ר מנחם מנדל שטערן נכד ר' מרדכי שטרן אחד מהג' אחים הנ"ל כ' היוחס להרה"ק מטשורטקוב ויוחס אשתו מלכה לבית מרגלית שהיתה נכדת "המגלה עמוקות" ולא כתב הפרטים (הספר אינה תחת ידי ואשמח לידע היוחס)

   מחק
  6. לא הבנתי דבריך, מי היתה נכדת המגלה עמוקות?
   על בעל הדרך אמונה, כתבתי מאמר שלם בפני עצמו.
   http://toladot.blogspot.co.il/2014/02/blog-post.html

   מחק
 9. סליחה. כמדומה לי שכתב כן על אשת הרה"ק מטשורטקוב שהיא הייתה נכדת המגלה עמוקות

  השבמחק
  תשובות
  1. למיטב ידיעתי, אשת הרה"ק מטשורטקוב, היתה בת רבי מרדכי אב"ד לוצק, ולא ידוע לי שהיתה מצאצאי המגלה עמוקות.

   מחק
 10. יישר כח. אם יש לך פנאי.. הרש"ז מרגליות בהקדמה למגלה עמוקות כותב ג"כ יוחס זגתו להמגלה עמוקות אולם לא מפרש בדיוק אבל כ' דרך ר' נפתלי ראפפורט הרב מפרנקפורט ור' חיים ר"פפ ור' בצלאל ר"פפ האם יש לך ידיעה על זה? (תודה לעזרתך ותתברך בכל מידי דמיטיב)

  השבמחק
 11. סליחה ר' אפרים זלמן מרגליות

  השבמחק
 12. ****** מגזניק אחד מצאצעי השל"ה

  השבמחק
 13. גם אנחנו מצאצאי השל"ה, משפחת לעוונשטיין, לא ידוע איך, אבל כך עובר במסורת מדור לדור.

  השבמחק