יום רביעי, 5 באפריל 2017

רבי בנימין זאב רפפורט אב"ד פאפא


היום ט' ניסן, מלאו מאה ושמונים שנה לפטירתו של הגאון רבי בנימין זאב רפופורט אב"ד פאפא בעהמ"ח שמלת בנימין על הלכות נדרים, וספר שמלה שניה שו"ת, וספר עדות לישראל על מסכת מכות, וספר נוי סוכה על מסכת סוכה, ועוד ספרים, עליו נכתב כי הוא ראש נפוצת משפחת ראפאפורט בהונגריה.

רבי בנימין זאב נולד בבית אביו בלייפניק, וממנו למד, נשא לאשה את בתו של הגביר המפורסם רבי דוד באסקאוויץ מאובן ישן. אחר נישואיו היה רבי בנימין זאב מרביץ תורה לתלמידים בבית חמיו באובן, והיה חותנו מתפאר בו ובחתנו השני הגאון רבי בנימין וואלף באסקאוויץ, ואומר "ווען איך אויסריק מיט מיינע צוויי וועלף ציטערט פיר מיר דיא גאנצע וועלט". ובשנת תקמ"א נלקח להיות אב"ד ומורה בק"ק פאפא.

וזה סדר יחוסו בקצרה

אביו רבי יצחק ראפאפורט אב"ד לייפניק, אשר יצא מאשכנז למורביה, אחר נישואיו לבת רבי גרשון פוליץ אב"ד ניקלשבורג.

בן רבי ברוך כהנא רפפורט אב"ד פיורדא, שם כיהן בשנת תס"א עד לפטירתו ביום כ"ג ניסן תק"ו. אשר נספד על ידי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, ראה יערות דבש ח"א דרוש י"ב. זוגתו מרת חיה שרה נפטרה בשנת תקי"א.


בן רבי משה מאיר כ"ץ ראפאפורט פו"מ בלבוב, זוגתו מרת לאה למשפחת זק.

בן רבי נחמן ליפשעס כ"ץ ראפאפורט אב"ד בעלזא, קרעמניץ, ולבסוף בדובנא, זוגתו מרת יענטא

בן רבי מאיר כ"ץ ראפאפורט אב"ד חעלמא, נפטר לפני שנת ת"מ

ומעלה בקודש

4 תגובות:

  1. האם יתכן שר' יצחק רפפורט מלייפניק היה נכדו (בן בנו ר' וואלף מפיורדא), ולא בנו של ר' ברוך הכהן רפפורט מפיורדא? לא ברור, אך נראה לי שכך משתמע מהקדמת 'שמלת בנימין'.

    השבמחק
  2. לפי הרב אנגלארד, ר' מאיר כ"ץ ראפאפורט לא היה אב"ד חעלמא

    השבמחק