יום ראשון, 10 ביולי 2016

האחים המפורסמים למשפחת בלוי ואחותם

לפנינו מאמר נוסף, פרי עטו של אברהם ישעיהו מקרית ספר.

בשבועות האחרונים מלאו שבעים שנה להסתלקותו הפתאומית של העסקן האגודאי החשוב הרה"ג רבי משה אורי בלוי זצ"ל ממנהיגי היהדות החרדית בארץ הקודש, וכדרכנו אנו, נעסוק בעניין משפחתו העניפה.
הידיעות על משפחת בלוי רבות הנה וידועות לרבים, כאן נעסוק דווקא בנקודה אחת, בלתי ידועה כל כך, אשר הייתה עד היום בגדר תעלומה, וכעת החלה להתברר.
ובכן, מה שידוע על משפחת בלוי הוא בעיקר על ארבעת האחים, שנים מהם מפורסמים מאוד, הלוא המה, רבי משה בלוי, מנהיג אגודת ישראל, ורבי עמרם בלוי מנהיג "נטורי קרתא", ועוד שנים פחות ידועים  שהם רבי צבי הרשל בלוי חותנו של רבי יוסף שיינברגר שהיה סד"ד בעדה"ח, ורבי אברהם ברוך בלוי, שבנו, רבי יוסף חיים בלוי, היה רבה של העיר אשקלון, הידענים יותר ידעו לספר לנו שלאותם ארבעה אחים הייתה גם אחות, שנישאה לרבי יעקב לייב ברגמן, והייתה חמותו של רבי אוריה ברוידא, רבה של גבעתיים.
יותר מזה יידעו לספר לנו הבקיאים על אח נוסף בשם יהושע לייב שנפטר בילדותו.
אך מה שפחות ידוע הוא על אחות נוספת בשם רבקה (שמה המלא דבורה רבקה), רבקה זו היא בעצם שריד יחיד למשפחה, שאילולי היא, הייתה משפחה זו נעלמת לגמרי מן העולם, ולכן מאוד מעניין אותנו מה עלה בגורלה של רבקה זו.
ומדוע הדבר כל כך מעניין?
ובכן, מעשה שהיה כך היה, באלול תרכ"ט עלו לארץ ישראל שני אחים, עם אמם הישישה, האחים הלוא המה רבי עמרם בלוי, ואחיו רבי מיכאל צבי, שעלו עם אמם הישישה מרת רבקה, רבי עמרם הגיע עם שני בנים, יצחק שלמה, בן שתים עשרה וחצי, וברוך יהודה כבן שנתיים וחצי, רבי מיכאל צבי עלה עם בתו היחידה בלימלא.
חלפו מספר חודשים, ואסון אירע במשפחה, הרב מיכאל צבי בלוי נפטר בכ"ד כסלו תר"ל והוא בן 43 בלבד, בפטירתו הותיר אחריו את אלמנתו מרת רחל בת רבי יהושע שטיין, ואת בתו היחידה בלימלה.
כעבור פחות מחודש, נפטרה האם הישישה מרת רבקה בלוי והיא בת 87 בפטירתה, כשהיא מותירה אחריה בירושלים את בנה, רבי עמרם עם שני בניו, ואת כלתה מרת רחל עם בתה היחידה מרת בלימלא.
בהגיע רבי יצחק שלמה בן רבי עמרם בלוי לפרקו נשא לאשה את בת דודתו, היתומה בלימלא, שהיא הנצר היחיד לבית דודו, רבי מיכאל צבי, ששה בנים ובנות ילדה לו, ומכולם התקיימה רק בת אחת, שנקראה בשם רבקה, על שם אם המשפחה, מרת בלימלא נפטרה בב' במרחשוון תרמ"ד והיא בת 24 בלבד.
לאחר פטירתה של בלימלא, נשא רבי יצחק שלמה בלוי את אשתו השניה מרת שיינדל בת הגאון רבי ישעיה אורנשטיין מירושלים, וממנה נולדו לה צאצאיו היותר מפורסמים. בניו, רבי משה, רבי עמרם, רבי צבי ורבי אברהם, ובתו זיסל ברגמן, רבי יצחק שלמה בלוי נפטר בט"ז באדר ב' תש"ג, אשתו בזוו"ש מרת שיינדל נפטרה בשיבה טובה בגיל 91 בי"ט בתשרי תשי"ח, 11 שנים לאחר פטירה בנה, רבי משה אורי בלוי.
רשימת צאצאיו של רבי יצחק שלמה בלוי הידועה יותר, היא ב"ספר היחס למשפחת ריבלין" היות ואשת רבי ישעיה אורנשטיין, חמותו של הרי"ש בלוי בזיווגו השני, הייתה בתו של המגיד, רבי משה ריבלין, אך כמובן שעל בתו של הרי"ש בלוי מזווגו הראשון, לא נזכר שם דבר, היות ואינה נמנית על צאצאי משפחת ריבלין.
אחיה של רבקה, רבי משה בלוי, מזכיר את אחותו זו בספר שכתב על פרקי חייו "על חומותייך ירושלים" הוא מציין שהיא נפטרה בצעירותה בשנת תרע"ז, אך אינו מפרט מעבר לזה, האם נישאה, ומה עלה בגורל צאצאיה.
בחודשים האחרונים האיר אור חדש על הנושא, עם הופעת הקובץ החשוב "עלי זכרון" למורשת ותולדות יהדות הונגריה, ושם בקובץ 11 עמ' כ"ט, נמצא ראשית פתרון התעלומה וכך נכתב שם: "ר' משה מתתיהו ב"ר אלעזר ומרת בונא גנזל יליד תרל"ו, עלה בבחרותו יחד עם אביו לארץ ישראל. היה נוסע לברוקלין וסוחר באתרוגים ולולבים מארץ ישראל. נשא בזווג ראשון את בת ר' שלמה יצחק בלוי, נולדה להם בת, בלומה"
כל הסימנים מוכחים, לכאורה שמדובר במרת רבקה זו, שהיא שנישאה לרבי משה מתתיהו גנזל, היות ולא ידוע על בת אחרת לרי"ש בלוי, צריך לומר שהיא היא, ובפרט ששם בתה בלומה מתאים מאוד לשם אמה, בלימלא.
כעת נותר לנסות להמשיך הלאה, ולבדוק מה עלה בגורלה של מרת בלומה בת רבקה זו, ומדוע לא מזכיר ר' משה בלוי או אחד מאחיו, את גיסו, רבי משה מתתיהו גנזל.
את הפתרון מביא לנו רבי שמואל גלינסקי מקרית מלאכי ב"עלי זכרון" גליון 12, שם כותב על מרת רבקה ורמ"מ גנזל "לפי התאריכים נראה שנתפרדה החבילה" בזה מוסבר למה לא הוזכר רמ"מ גנזל בכתבי משפחת בלוי, בקובץ גם מופיע תאריך פטירתה המדיוק של רבקה, ט"ו בתשרי תרע"ז.
ובאשר לבתה מרת בלומה מובא שם ששמה המלא היה בלומה בינה, והיא נפטרה בי"ד סיון תשל"ו, (על מצבתה נכתב "פ"נ האשה הצדקנית מרת בלומה בינה בת ר' משה מתתיהו גנזל ז"ל נכדת ר' יצחק שלמה בלאוי זצ"ל נפטרה י"ד סיון תשל"ו תנצב"ה) היא נישאה ארבעה פעמים, בעלה הראשון ויינשטוק, השלישי ארבליך, והרביעי ר' אברהם אליעזראוו מזווגה הראשון והשלישי יש צאצאים, כפי מה שנמסר גרים היום במנהטן, ארה"ב.
הרי לנו שנשאר נצר למשפחת ר' מיכאל צבי בלוי, מבתו היחידה בלימלא, דרך בתה היחידה רבקה, דרך בתה שלה, אף היא יחידה, בלומה, בדרך רצופת תלאות.

7 תגובות:

 1. מרתק, ושאלה מעניינת לגבי ר' משה מתתיהו גנזל. לפי הכתוב במאמר שם אמו "בונא". והנה, במבשר (ירושלמי) על משפחת כהנא שפירא, מובא כי ר' משה מתתיהו היה בנם של ר' אלעזר גנזל ומרת מרים דבורה, בתו של ר' זיידל יחיאל יצחק מאיר בלטינשטר, חתן ר' אלעזר נתן כהנא שפירא "ראש הכוללים". ולפי זה, היה ר' אלעזר נשוי פעמיים, ולפחות אחד מצאצאיו, ר' משה מתתיהו, הוא מנישואיו הראשונים. יוצא, כי רשימת ילדיהם המשותפים של מרים דבורה ור' אלעזר אינה מדוייקת, ולפחות "משה מתתיהו" נולד עוד בחו"ל מאשה ראשונה. שאר ילדיו של אלעזר המנויים אל ירושלמי: ר' חיים מרדכי בצלאל ; צפורה, אשת ר' משה חרל"פ ; ר' ברוך ; הילדה חנה. מי מזווג ראשון, מי מזיווג שני?

  השבמחק
  תשובות
  1. אברהם ישעיהו11 ביולי 2016 בשעה 20:55

   אכן, בקובץ "עלי זכרון" שם כתוב על ר' אלעזר גנזל שהיה נשוי 3 פעמים, עם מרת בונא ועם אחותה מרת מלכה, ואחר כך עם אשה נוספת, וכנראה שצדקת בדבריך.
   בקובץ הנ"ל מובא שמזוו"ר נולדו לר' אלעזר: בתו מלכה אשת ר' יעקב זיידנר נישאו בוויצען, ר' משה מתתיהו, וכן עוד 3 ילדים שנפטרו בקטנותם, מזווג שני נולדו להם 2 ילדים שנפטרו בקטנותם, ושאר הילדים הם מזווג שלישי.

   מחק
 2. לבוא להוסיף ולתקן כמה פרטים במיוחד שנמסרו פה משמי לפני שנתחיל להוסיף פרטים במשפחת בלויא הנכבדה נתקן וניצור כאן בעיה שעל זה בנא בעל המאמר פה את כל חידושו והוא שכביכול אני כתבתי בעלי זכרון 12 שנתפרדה החבילה ובכן את זה אני לא אמרתי וזל לא ידוע לי משום מקור רק כשמשרתי לר' משה קינסטליכער המחבר של על זכרון את התאריכי הפטירה ותצלומי המצבות שאני צילמתי בהר הזיתים אז הוא אמר לי שכנראה ליפ התאריכים בין שני נשותיו של ר' משה מתתיהו גנזל כנראה שנתפרדה החבילה ולא שהיא נפטרה בחייו כנראה לפי תאריך נישואיו עם זיוגו השני אבל לי לא ידוע בזה דבר מעבר למה שכתוב על המצבות רק נמסר לי בזמנו וזה ציינצי לעצמי שנפטרה כשילדה לכן אני לא יודע עם זה נכון או הערכה של ר' משה קינסטליכער.
  ועכשיו למשפחת בלויא לר' יצחק שלמה מזיווג ראשון מבלימלע נולדו לו ששה ילדים שהגדולה היא דבורה רבקה הנ"ל ששת בניו האחרים אחיה הם אליהו יהושע נפטר צעיר ואחיו נקרא על שמו יהושע ליב ועל המהריל דיסקין גם הוא נפטר צעיר וכן עוד שני בנים ובת שלא כתוב שמם רק מופיעים ברשימות חברא קדישא ונפטרו במגיפת החולי רע שהיה באותם שנים בירושלים ושרדה האחות הגדולה
  כו כן האמא בלימלע גם נפטרה באותה מגפה.
  לגבי בלומא בינא כל הפרטים על זיווגה הם ממני שקיבלתי אותם בזמנו כשערכתי את המחקר הזה ,
  כמו כן היו לה עוד שני אחים בני ר' משה מתתיהו גנזל והם יהושע ואברהם שהם גם בארה"ב באי סייד, ולא ידוע לי אליהם יותר מזה עם יש להם ילדים ומי לא יודע כלום אלווי שמיהו יביא מידע אליהם אשמח מאוד כך שהיא לא הייתה נצר יחיד ואולי יש עוד המשך לא ידוע

  השבמחק
  תשובות
  1. אברהם ישעיהו11 ביולי 2016 בשעה 20:56

   לגבי ההשערה שנתפרדה החבילה, ניתן לראות בדברי עוד סימוכין להשערה זו, שאיננה מוכחת, כאמור.
   בנוגע ליהושע ואברהם בני ר' משה מתתיהו גנזל, בעלי זכרון עלה 11 כתוב שהם נולדו לר' משה מתתיהו מזוו"ש, וממילא אינם שייכים למשפחת בלוי ורק אחותם בלומה היא הנצר היחיד לר' מיכאל צבי בלוי.

   מחק
 3. לא אוכל להתאפק מלתקן השמטה חשובה לדעתי...
  מה שכתבתם שהיה לר' מיכאל צבי אח ר' עמרם (הראשון) רק בת שנישאה בזזוג ראשון לר' יצחק שלמה, הוא בחינת "לא ראינוהו" אינה ראיה, כי הבת בזאת של ר' מיכל צבי היה ידוע לצד הזה של המשפחה יותר כי התחתנה אתם ודו"ק.
  אבל באמת לר' מיכל צבי הניח בן קטן ויתום, ושמו היה ר, יהושע בן ר' מיכל צבי והוא היה זקן זקני, והיה לו לר' יהושע אחי בלימלא הנ"ל לפחות שתי בנים אחד ר' מרדכי ואחד ר' חיים צבי(הירש) שהיה אב זקני וכו'...

  השבמחק
 4. תודה ר' גדלי' על ההוספה החשובה, נשמח שתוסיף ותאריך עוד על זקנך ר' יהושע ובניו ר' מרדכי ור' חיים צבי.
  היכן גרו, עם מי נישאו, ומתי נפטרו וכו'?

  השבמחק