יום חמישי, 10 בדצמבר 2015

רבי מיכל דייןהיום מלאו שבעים וחמש שנים, לפטירתו של הרה"ג רבי יחיאל מיכל זאב הורוויץ, המכונה ר' מיכל דיין.
ר' מיכל נולד בשוועקשנא שבליטא בשנת תרכ"ב. בשנת תרל"ב, בהיותו כבן עשר שנים, עלה לארץ ישראל עם משפחתו, למד בעץ חיים, ובשנת תרל"ט נשא לאשה את מרת חנה רבקה לבית הורוביץ.
רבי מיכל דיין
ר' מיכל היה הראשון שנסמך להוראה על ידי רבי שמואל סלנט. בשנת תרנ"ב נקרא לכהן כדיין וכמו"צ ביפו תחת הגאון רבי נפתלי הירץ רבה של יפו והמושבות. בחורף תרס"ג הוזמן לכהן כרב ומורה הוראה בלונדון, ואף נסע לשם לצורך זה, בדרכו התעכב ברומא כחצי שנה, אך לאחר זמן קצר חזר אל ארצו ומקומו, וקבע מושבו בירושלים, ואף כי לא שימש כדיין קבוע, שימש כפוסק הלכה לרבים, ולעיתים רבות נצטרף אל דייני העיר בעניינים שונים.

אשת ר' מיכל הראשונה, חנה רבקה נפטרה בגלות מצרים בסוף מלחמת העולם הראשונה, ט' טבת תרע"ט, ומנוחתה באלכסנדריה. בזיווג שני, נשא לאשה ר' מיכל אשה בשם גיטל בת ר' משה ומלכה.
רבי מיכל נפטר ביום שבת קודש כ"ח כסלו תש"א. ואף כי בספר באר יוסף, בהספדו של ר' מיכל כותב שנפטר בשבת כח טבת תשא, ויתכן שלקח את הטעות משער ספרו גדולי ציון חלק י כתוב בטעות שנפטר כח טבת תשא, [ויעויין בעותק באוצר החכמה, שמחקו וכתבו כסלו] אך למעשה כח טבת לא היה בשבת רק כח כסלו, וכן הוא על מצבתו של ר' מיכל.

ואלו הם צאצאי ר' מיכל:
ר' חיים יעקב הורוביץ, נפטר בטבת תרס"ח בוינה בן כ"ג שנים, מעט מחידושיו נדפסו בגידולי ציון חלק ז' תחת השם ביכורי יעקב.
ר' שמחה משה הורוביץ נפטר אף הוא על פני אביו, ג' כסלו תרצ"ז, ומנוחתו בהר הזיתים..
ר' ישעיה הורוביץ, גר בגדרה ועסק במסחר, נפטר שם אף הוא בחיי אביו כ"ו תמוז תרצ"ז והניח אחריו בנות.
ר' ברוך צבי הורביץ רב בניו יורק. היה נשוי לליבע אהובה בת ר' יהושע שטרן, חתנו של הרה"צ רבי שמואל מיכל הומינר. נפטר ביום י"ט אדר ב' תשי"א במיאמי פלורידה. רעייתו האריכה ימים אחריו, ונפטרה ביום ט' טבת תשמ"ט בברוקלין, נ"י. [קהילת צאצאי הרב שמואל הומינר].
אחד מבניו הראשונים הנ"ל היה חתנו של ר' אליהו שלמה זלמן למפרט מתל אביב.

יחוסו של ר' מיכל
אף כי רבי מיכל נשא את שם המשפחה הורוביץ, הרי שלא היה לוי כמו הגזע המקורי של בני משפחת הורוביץ, כותבי תולדותיו של ר' מיכל בראש ספרו שיצא מחדש בהוצאת מכון ירושלים, כתבו כי כדי שיוכל לעלות לארץ ישראל, היה צריך ר' מיכל להשתמש בשם המשפחה של אמו. אומנם, כפי
הנראה גם אבי אמו וגם הזיווג שני של אמו היו ממשפחת הורוביץ, ואף
חותנו של רבי מיכל אף הוא היה ממשפחת הורוביץ הלויים כאמור.
וזה סדר היחוס:

 • אביו רבי אורי, זוגתו מרת שרה פייגה. כפי הנראה, ר' אורי נולד בשנת תק"ע, בתחילה נשא אשה בשם נחמה ונולדו להם כמה ילדים בפלונגיאן, ואחר כך נשא בשנית את מרת שרה פייגה. כאמור, מרת שרה פייגה היתה נקראת הורוביץ, וכאשר עלה ר' מיכל לארץ השתמש בשם המשפחה של אמו, ובהקדמה לאחד מספריו מזכיר ר' מיכל את אחיו מאמו הרב ישעיה הורוויץ סגל שנפטר ביום א' סוכות. אולם לא ברור לי אם היתה נשואה להורוביץ לפני שנישאה לר' אורי, או שמא לאחר שהוא נפטר, נישאה בשנית לאחד ממשפחת הורוביץ.  את קברו של ר' אורי לא איתרתי בהר הזיתים בנתיים, ולכן זה מביא אותי להשערה כי אכן הוא נפטר עוד בחו"ל. ור' מיכל עלה לארץ עם אמו ואביו החורג שהוא היה ממשפחת הורוביץ. 
 • אביו רבי משה ממשפחת קרוסקל בפלונגיאן, נפטר בשנת תקצ"א.
 • אביו ר' מיכל. • רבי אורי הנזכר, היה חתנו של רבי ישעיה סגל [הורוביץ]. • רבי משה הנזכר, היה חתנו של רבי מיכל פעשעס, שני חתניו האחרים של ר' מיכל פעשעס, הם הגאון רבי זלמן מוולוזין. ורבי אליהו רגולר, אודותיו כתבנו בעבר כאשר מלאו מאה שבעים שנה לפטירתו של בנו רבי מאיר רגולר.


משפחת חותנו
אשתו הראשונה של רבי מיכל, אם ילדיו, היא כאמור מרת חנה רבקה
אביה רבי יוסף הלוי הורוביץ, עלה לארץ עם אביו בשנת ת"ר כשהיה אך בן 4. ר' יוסף היה מן המתישבים הראשונים בשכונת אבן ישראל. היתה לו ידיעה בחכמת הרפואה שקיבל מאחד הרופאים שהיה בירושלים, והיה נחשב לבר סמכא בעניני רפואה. מסופר כי כאשר טיפל בר' מיכל פינס שחלה בדיפטריה, קפץ עליו רוגזם של הקנאים, ולא היו רוצים להעלותו לתורה. בספר אבן ספיר, ליק תרכו-תרמז, עמ' קע-קעא, נדפס שטר הרשאה לשליח מיום כ"ו סיון תרכ"א, מטעם בית דינם של המהרי"ל דיסקין ורבי שמואל סלנט, ושם יש זכרון עדות שחתומים עליו שני עדים, ואחד מהם הוא יוסף בלא"א ברוך צבי הלוי הורוויץ. ר' יוסף נפטר ביום כג שבט. בספרו גידולי ציון [חלק ג' סימן ד'], הביא ר' מיכל חידוש בשמו. זוגתו מרת שיינא שרה נפטרה ביום ז' טבת. עוד שתי בנות היו להם. האחת מרת חיה באביל אשת ר' ישראל וינשטיין מלמד בת"ת שערי תורה ביפו, אודותיו כבר כתבנו בעבר במאמר השני אודות משפחת כלי הקודש מתל אביב. והשניה אשת ר' יהודה מאיר שאף הוא היה מלמד בת"ת שערי תורה, ופרטים עליו לא נודעו לי.
אביו רבי ברוך צבי הלוי הורוביץ. מגזע השל"ה.

רבי יוסף הורוביץ הנזכר, היה חתנו של
רבי שמחה נפתלי הערץ מסעמיאטיץ, תחילה גר בשערשוב סמוך לבית הוריו, ומשם חתם פרענו"מ על ספר שביל הישר תקצט, ואחר כך גר בסעמיאטיץ, ובשנת תר"ז עזב את משפחתו מפני ההכרח, ובאותה שנה היה באמסטרדם, ומאז נעלם, אשתו עלתה לירושלים עם בתם שיינא שרה, שם נפטרה בחורף תרכ"ט.
אביו רבי יוסף רבינוביץ משערשוב, אודותיו יעויין בישורון כ, עמ' תתכו ואילך.
אביו הגאון רבי חיים מוולוזין בעל נפש החיים, מייסד וראש הישיבה בוולוזין.
ומעלה בקודש.

8 תגובות:

 1. ר׳ מיכל גר בדירה תוך בנין בכנסת ישראל , רח׳ הנצי״ב. באותה דירה גר בן דודי ר׳ יוסף דוב לובאן. על הבנין יש שלט הקדשה לתרותות שנאספו באוסטרליה ע׳י גבירים ידועי שם במלבורן.

  השבמחק
 2. אני צאצא ישיר של הרב.  אשמח לשמוע עליו עוד שאולי גילית.  אני גר בירושלים עם משפחתי.

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום מנדל ,
   חמי הוא גם צאצא של הרב . הוא נכד של ציפורה ביתו. כבר שנים שהוא מחפש פרטים על הרב וישמח לקבל מידע נוסף אם יש בידך.

   מחק
  2. אתה בישראל? אני שמח לפגוש בני דודים ולדבר על היסטוריה.

   מחק
  3. כן. חמי גר בבני ברק והיה שמח לשוחח עמך או להיפגש . איך אפשר ליצור עמך קשר?

   מחק
  4. שלח לי את המספר שלך ואצור איתך קשר לתיאום פגישה

   מחק
 3. אני ממשפחת מיכל , ממשפחת מיכל יחיאל העתיקה .

  השבמחק