יום שני, 5 באוקטובר 2020

הגאון רבי מרדכי כהן זצ"ל

בבני ברק, נפטר היום הגאון הגדול רבי מרדכי כהן מראשי ישיבת סלבודקה, אשר נפטר הערב בבני ברק לאחר שלש שנים של מחלה קשה.
רבי מרדכי נולד בשנת תרצ"ד לערך בפטרסון, ניו ג'רזי, שם כיהן אביו כרב. בבחרותו למד אצל הגאון רבי יצחק הוטנר במתיבתא רבי חיים ברלין, לאחר מכן עלה לארץ ישראל ללמוד בישיבת סלבודקא, וזמן קצר למד אף בישיבת מיר. בהגיעו לפרקו, בשנת תשט"ז, נשא לאשה את בתו של הגאון רבי חיים דב זוכובסקי.
במשך כיובל שנים כיהן בישיבת סלבודקא, מסר שיעורים תמידים כסדרם, והעמיד תלמידים לאלפים.
מלבד למדנותו, נתפרסם גם בצדקותו, בתפילתו המתרפקת, ובמדותיו הנאצלות.
בשנים האחרונות חלה ונחלש, ואך לפעמים נדירות הגיע לישיבה.
הערב, תצא הלווייתו מן הישיבה בגבעת רוקח בבני ברק, אל בית החיים פוניבז' בבני ברק.

וזה סדר יחוסו:
 • אביו, הגאון רבי בצלאל כהן [שקוביצקי], רב לאגודת הקהילות בעיר פטרסון, ניו ג'רזי, ובעהמ"ח משכן בצלאל על הרמב"ם. בצעירותו למד בישיבת כנסת ישראל בסלבודקא, ועלה עם הישיבה לעיר חברון. לאחר מספר שנים בהם כיהן באמריקה, עלה שוב לארץ ישראל, וקבע דירתו בירושלים, עד לפטירתו ביום ב' כסלו תשכ"ח. היה יו"ר בפועל של המרכז העולמי של המזרחי והפועל המזרחי בירושלים השלימה. זוגתו מרת חוה לבית פינס.
 • אביו הגאון רבי בנימין כהן שקוביצקי, המגיד המפורסם ממינסק, נולד בעיר איישישוק בשנת תרל"ד לערך, כיהן כמגיד בעיר מינסק במשך כארבעים שנה, ונודע בדרשותיו המופלאות, לעתים הזמינוהו לדרוש אף בערים אחרות. תחת השלטון הקומוניסטי סבל רבות, ואף נכלא והוגלה, בקיץ שנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל, את מקום מגוריו קבע בעיר תל אביב, עד לפטירתו ביום ט"ז כסלו תרצ"ט. זוגתו מרת נחמה [בת רבי אברהם בצלאל קובינסקי מראדין], נפטרה ביום ו' י' אדר ב' תשי"ט, ומנוחתה סמוך לבעלה בבית הקברות נחלת יצחק בתל אביב. 
  המגיד ממינסק

            מצאצאיו: א. רבי נפתלי הכהן שקוביצקי גאב"ד גייטסהעד, נפטר כ"ה ניסן תשכ"ג, והובא לקבורה בהר המנוחות, חתן רבי אברהם דרושקוביץ אשר היה משגיח רוחני בוולוזין ואחר כך גאב"ד שאט. ב. רבי אריה לייב שקוביצקי מראשי ישיבת היכל התלמוד, נפטר כ"ב טבת תשנ"ו ומנוחתו על הר הזיתים. ג. רבי אהרן שקוביצקי, נפטר ה' אב תשס"ה ומנוחתו בהר המנוחות. ד. רבי בצלאל כהן הנ"ל. ה. אשת רבי יצחק יוסף חזן המוהל. ו. מרת רחל אשת רבי דוד חדש.
 • אביו, רבי מרדכי יוסף הכהן שקוביצקי. כפי הנראה, זוגתו מרת גיטל בת יוסף.
 • כפי הנראה, אביו הוא נפתלי שקוביצקי מהעיר איוויא, זוגתו מרת מרים בת חיים.
 • אביו, חיים שקוביצקי.
רבי בצלאל כהן הנזכר, היה חתנו של 
 • רבי ישראל יוסף פינס, נולד בעיר טיקטין בשנת תרמ"ה, נתחנך בישיבת סלבודקא, בעלותו ארצה, היה אחד מבוני תל אביב, נפטר ה' אדר תשל"א, ומנוחתו על הר הזיתים. הוא היה חתנו של רבי אברהם צבי פנחס רב בכמה ערים, ולבסוף בטיקטין, ובערוב ימיו בתל אביב, ומעלה בקודש. 
 • אביו, רבי מרדכי פינס, זוגתו מרת הינדא לאה לבית גולדמן.
 • אביו, רבי חיים שאול פינס.
 • אביו, על פי הידוע, רבי מרדכי פינס. 
 • ומעלה בקודש. מעניין לציין, כי בעיר וילנא, חי יהודי בשם ישראל יוסף פינס ב"ר מרדכי, ב"ר ירחמיאל. סביר להניח כי חיים שאול פינס, היה ממשפחתו של ר' ישראל יוסף זה, אך הדברים עודם טעונים בדיקה.

משפחת חותנו

כאמור, רבי מרדכי כהן, היה חתנו של הגאון רבי חיים דב זוכובסקי.
 • רבי חיים דב זוכובסקי, המכונה רבי בערל יאנאווער, נולד בשנת תרנ"ח בערך בעיר יאנוב, למד בישיבת סלבודקא שנים רבות, ונחשב לאחד מחשובי התלמידים. חזר לליטא, שם נשא לאשה את מרת רבקה בת רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין. כיהן כר"מ ומנהל בישיבה בעיר קוברין, שוב עלה לארץ ישראל, זמן קצר היה בישיבת חברון, ונקרא לכהן כמשגיח בישיבת לומזא, באדר תש"ז לקה במחלה קשה וחצי גופו היה משותק. נפטר ביום כ"ד אב תש"כ.
 • אביו, רבי [אלתר] משה יוסף זוכובסקי, זוגתו מרת רחל בת ר' נחמיה גולדשמיד מיאנובה.
 • אביו, רבי אליקים געציל, זוגתו מרת גולדה הענע.

2 תגובות:


 1. דרושים לעבודות קלות מהבית בהזנת תוכן וסקרים בשעות שנוח לכם, לא נדרש ניסיון, לפרטים שלחו לי וואצפ 054-8922727 נועה

  השבמחק
 2. בעץ של ר מרדכי כהן חסרה עוד בת של המגיד רינה ליבוביץ אשת ר אברהם התגוררה בארצות הברית .אשתו של ר יצחק יוסף חזן המוהל היתה מרת רבקה.

  השבמחק