יום שני, 14 באוקטובר 2013

הגאון רבי נחמיה מאלין

ברוך דיין האמת.
בירושלים נפטר הבוקר הגאון רבי נחמיה מאלין, מייסד מוסדות כנסת יהודה בירושלים.
רבי נחמיה,זכה לאריכות ימים ושנים, בפטירתו היה כבן תשעים וארבע שנים.
ואלו תולדותיו:
נולד בשנת תר"פ לערך, בעיר בריסק, בה כיהן אביו ר' איסר יהודה כראב"ד. בבחרותו למד בישיבות ליטא, אצל רבי משה סוקלובסקי בבריסק, ואצל רבי ברוך בער בקמניץ, ובימי מלחמת העולם, גלה עם כל בני ישיבת מיר לשנחאי, משם המשיך עם בני הישיבה לארצות הברית.
תמיד הרביץ תורה לתלמידים, אם באמריקה, ואם בעלותו לארץ ישראל בשנת תשל"ה. כאן ייסד עם אחיו רבי מאיר, את המוסדות לעילוי נשמת אביהם. במוסדות כנסת יהודה, בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים, ישנם תלמוד תורה גדול, ישיבה קטנה, וכולל בו לומדים עשרות רבות של אברכים. והכל התנהל בשנים האחרונות, מאז פטירת אחיו, תחת הנהגתו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נחמיה מאלין זצ"ל.
לפני כשנתיים נפטרה רעייתו הרבנית נחמה ע"ה לבית בוגנר. ועתה נפטר גם רבי נחמיה.
מתורתוו הדפיס בספרזכרון בית יהודה, עליו נדפסה הסכמה מעניינת מהסטייפפלר.

וזה סדר יחוסו:
 • אביו, הגאון רבי איסר יהודה מאלין הי"ד ראב"ד בריסק, נולד בשנת תרל"ז, נהרג בשואה ביום ט' אב תש"א. רעייתו מרת חנה רחל לבית גרשטיין, נהרגה אף היא בשואה. כל צאצאיהם נהרגו בשואה, מלבד שני הבנים, שברחו עם בני ישיבת מיר, רבי מאיר, ורבי נחמיה.
רבי איסר יהודה מאלין השני מבריסק
 • אביו, הגאון רבי יוסף שרגא פייבל מאלין, בעהמ"ח זכרון יוסף נולד בבריסק בראשית שנות הת"ר, כיהן כרב באחת מן הקהילות שסביבות ראדום, וכאשר עלה אביו לארץ ישראל, נקרא למלא את מקומו כראב"ד בריסק, ספרו משנת יהודה על המשניות סדר זרעים, נדפס על ידו בוואשרא, והיו לו עוד כתבים שלא נדפסו. נפטר ז' חשוון תרס"ז בבריסק. זוגתו מרת חנה לבית זיסרמן, נפטרה כ טבת תרס"ט. צאצאיהם: א. רבי אברהם משה מאלין מו"צ בביאליסטוק, אביו של הגאון רבי לייב מאלין. ב. רבי איסר יהודה מאלין הנ"ל. ג. רבי שאול שמחה מאלין, בעהמ"ח אור שמחה, וספר תורת הניקור השלם. ד. רבי צבי הירש מאלין, שהוציא לאור מספרי זקנו.
 • אביו, הגאון רבי איסר יהודה מאלין, בעהמ"ח שו"ת עזרת יהודה, וספר נחמת יהודה, ועוד ספרים. נולד בשנת תקע"ז בבריסק, בתחילה כיהן כאב"ד שידלאווצי, ולאחר כן שימש כראב"ד בבריסק בימי הגאון רבי יעקב מאיר פאדווא. בערוב ימיו (תרל"ב) עלה לירושלים, בה נפטר ביום כ"ב ניסן תרל"ו, ומנוחתו על הר הזיתים. רעייתו, מרת אסתר רבקה לבית ש"ץ נפטרה אף היא בירושלים, ביום ט' אדר ב' תרמ"ג.
 • אביו, רבי נחמיה מאלין מבריסק, נפטר ביום א' דפסח תרכ"ג. בנו כתב עליו בהקדמה לספריו, עניו וצדיק, מאושר היה מאד בעניניו, וצנוע במדותיו. זוגתו מרת רחל עלקא, נפטרה כ"א אדר תר"י.
 • אביו, רבי משה, שו"ב בבריסק.
 • אביו, רבי יוסף אב"ד קאנסטאנטין, זוגתו מרת ברכה.
 • אביו, רבי משה אב"ד קאפינהאגין [קופנהגן].
 • אביו, רבי יוסף אב"ד סעלץ מחבר ראש יוסף על הש"ס.
 • אביו, רבי יעקב אב"ד פינטשוב.
 • ומעלה בקודש, מגזע רבי יעקב פאללאק בעל החילוקים.

יש עוד רבות מה להאריך, ביחוס המשפחה הרוממה מכמה וכמה צדדים, אשר יחוסם עולה ומסתעף לגדולי ישראל, אך לעת עתה די בזאת.

6 תגובות:

 1. האם הוא קשור למשפחת הרב לייב מאלין זצ"ל?

  השבמחק
 2. ביתד היה כתוב שנולד בתרעז, וכן שלמד אצל הברכת שמואל כנראה עד המלחמה [משום מה שמעתי תמיד שלמד בישיבת קטנה בבריסק אצל האמרי משה עד המלחמה, אך יתכן והמדובר על אחיו רבי מאיר. בכל אופן שני האחים צורפו לישיבת מיר בדרכם לשנחאי בהשתדלות בן דודם רבי לייב מלין.

  השבמחק
 3. הנה הדף שלו באתר המשפחתי שאני מתפעל:
  http://www.bazach.com/MALIN/hebrew/ftmn.asp?gedid=9770&tree=MALIN.3.4.6

  השבמחק
 4. הנה הדף שלו באתר המשפחתי שאני מתפעל:
  http://www.bazach.com/MALIN/hebrew/ftmn.asp?gedid=9770&tree=MALIN.3.4.6

  השבמחק