יום שישי, 6 ביולי 2012

האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשל מקופישניץ

היום מלאו ארבעים וחמש שנה לפטירתו של האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשל מקופישניטץ, שנפטר בניו יורק בט"ז תמוז תשכ"ז. ואלו תולדותיו,
האדמור מקופיטשניץ עם בנו
נולד ד' אייר תרמ"ח בהוסיאטין, נקרא על שם זקינו האדמו"ר בעל האור יהושע. בשנת תרנ"ד עבר אביו לקופישניץ, באלול תרס"ו [או תרס"ט] נישא לבת דודו כדלהלן, וגר שנים מספר סמוך אצל חותנו בוורשא, בתקופת המלחמה העולמית הראשונה עבר עם אביו לוינה, כמרבית אדמורי בית רוזין. לאחר שנפטר אביו בשנת תרצ"ו, הוכתר לכהן כממלא מקומו כאדמו"ר מקופישניץ. זמן קצר לאחר מכן עבר לניו יורק, שם הקים את בית מדרשו, והיה לאחר מראשי המדברים ביהדות החרדית בארצות הברית. פעל רבות למען הכלל בנושאים שונים, ואף לטובת למען החינוך העצמאי בארץ הקודש.
נפטר ביום ט"ז תמוז תשכ"ז, בניו יורק והובא לקבורה בארץ ישראל, בעיר הקודש טבריה. רעייתו מרת שרה ברכה נפטרה כ' תמוז תשי"ד.

וזה סדר יחוסו,
אביו האדמור רבי יצחק מאיר העשל מקופישניץ, נולד כ"א כסלו תרכ"ב, לאחר פטירת אביו נשא לאשה את מרת גיטל בת דודו זקינו הרה"ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין, בן רבי ישראל מרוזין. על פי הוראת אביו חורגו הרה"ק רד"מ מצ'ורטקוב, כיהן כאדמו"ר בקופישניץ, לאחר שנפטר חותנו בשנת תרנ"ד, עד לפטירתו בראש השנה תרצ"ו, ומקום מנוחתו בוינה הבירה.
אביו, האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל ממעזיבוז, נולד בשנת תקצ"ב בסאווראן, נשא לאשה את מרת לאה רחל בת האדמו"ר רבי שלום יוסף מסאדיגורא, בן רבי ישראל מרוזין, כיהן כאדמו"ר במעזיבוז החל משנת תרכ"ה, נפטר י"ט תשרי תרמ"א ומנוחתו כבוד בקאמינקא,
דבריו על התורה נדפסו בספר 'אור יהושע'. אלמנתו נישאה לאחר פטירתו לדודה הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב.
אביו, האדמו"ר רבי משולם זוסיא מזינקוב, נולד בשנת תקע"ג, והסתופף בצל זקנו האוהב ישראל, נשא לאשה את מרת סימה, בת ר' ישראל חתן הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן. כיהן כמגיד בקהילות שונות, ויסד בית מדרש חדש במזיבוז, בשנת תרכ"ג הדפיס את הספר 'אוהב ישראל' עם הערותיו. נפטר ג' אלול תרכ"ד.
אביו, האדמו"ר רבי יצחק מאיר מזינקוב, נולד בשנת תקל"ו, נשא לאשה את מרת מירל בת רבי חיים יעקב שטרום אב"ד דוקלא, נתיישב בזינקוב, ומסופר שבחר בעיר זו, כי לא היתה בה כנסיה, אך קודם לכן כיהן בקולבסוב, נפטר א' אדר תרט"ו בזינקוב ושם מנוחתו כבוד. אשתו מרת מירל נפטרה י"ג אב תר"ד.
אביו, הרה"ק רבי אברהם יהושע העשל בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא ומעלה בקודש.

חותנו,
רבי אברהם יהושע העשל, נשא לאשה את מרת שרה ברכה, בת דודו – אחי אביו, האדמו"ר רבי משה מרדכי העשל, מפלצאביזנא,
הוא נולד בשנת תרל"ג במעזיבוז, לאביו בעל ה'אור יהושע' הנ"ל. נתייתם בהיות כבן שמונה, ונתחנך אצל אביו חורגו הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב. נשא לאשה את מרת רבקה רייזל בת האדמו"ר הזקן מנובומינסק, בשנת תר"ס הוכתר כאדמו"ר לבקשת חמיו, בתחילה ישב כאמור בפלצוביזנא, אך כעבור כמה שנים קבע מושבו בוורשה הבירה, ונקרא על שם מקומו הקודם, פלצוביזנא רבי. נפטר בשנת תרע"ז, ומנוחתו בבית הקברות בורשה. זוגתו מרת רייזל נרצחה בשואה. הי"ד.

להלן חלק מצאצאיו של הרבי מקופישניץ,

 • האדמו"ר רבי משה מרדכי העשל, ממלא מקום אביו כאדמו"ר מקופישניץ, אך נפטר זמן קצר לאחר מכן, נולד י"ז סיוון תרפ"ז בוינה, נשא לאשה את בת ר' צבי הירש ברנדלר. בליל שבת חול המועד פסח תשל"ה, והובא אף הוא למנוחות על יד ציון אביו בטבריה.
 • מרת לאה רחל אשת רבי אפרים פישל הורוביץ מליסיעץ, בן רבי דוד אב"ד סטניסלב. נהרגו שניהם בשואה, הי"ד.
 • מרת חוה אשת רבי שניאור זלמן גוראריה, מחשובי חסידי חבד, נפטר ראש השנה תשס"ג.
 • מרת בת שבע אשת רבי אהרן דוד פליטנשטיין.
 • מרת מלכה אשת רבי אהרן למברגר בתל אביב, בן הרב מפולגאר, הוא נפטר י"א טבת תשכ"ח, והיא נפטרה כ"ג אדר תשל"א.
 • מרת חיה פעריל אשת רבי יעקב יוסף טברסקי בן האדמו"ר רבי מרדכי ישראל מחאטין. נולד ט"ו אב תרע"ו, נפטר תשס"א בבראנקס.

2 תגובות:

 1. הרבנית של האדמו"ר נפטרה בתשכ"ד ולא בתשי"ד

  השבמחק
 2. היה עוד בן לרבי מקופישניץ:
  רבי זושא העשיל זצ"ל,
  נפטר לאחרונה, לפני כעשור בערך.

  השבמחק