יום שני, 3 בדצמבר 2018

רבי שאול קצין


היום מובא למנוחות בירושלים, חכם שאול קצין, רבה של הקהילה החלבית וכלל יהודי סוריה בניו יורק.

רבי שאול קצין נולד בירושלים בשנת תרפ"א, בבחרותו למד בישיבת פורת יוסף, וכשנסע אביו לכהן כרב בארצות הברית, אף רבי שאול נסע עמו, וכיהן שנים רבות לצד אביו כרב בקהילה החלבית, ולאחר פטירת אביו בשנת תשנ"ה, נתמנה למלא את מקומו. בשנים האחרונות חלה, והלך לעולמו בזקנה מופלגת, במוצ"ש וישב, אור לכ"ד כסלו תשע"ט.

וזה סדר יחוסו:

  • אביו הגאון המקובל, חכם יעקב קצין, נולד בירושלים ביום כ"ג ניסן תר"ס, בבחרותו למד בישיבת אהל מועד בירושלים, בהגיעו לגיל שבע עשרה שנים, נתייתם מאביו, ולאחר חודש נתייתם אף מאמו. כעבור שנתיים נלקח לחתן לאחד מגדולי חכמי המקובלים שבירושלים רבי שלום הדאייה. אחר נישואיו החל לעסוק בקבלה בדרך שהתווה לו אביו, בשנת תרפ"ד נכנס לישיבת פורת יוסף, וזמן קצר אחר כך, כבר היה מורה ומלמד בישיבה. שנים מספר אחר כך, הקים את ישיבת גן הלבנון ללימודי הקבלה. כיהן גם כדיין בבית הדין של העדה הספרדית בירושלים. בשנת תרצ"ב לערך, נסע לאמריקה, תחילה למטרת איסוף כספים לבית היתומים הספרדי, לאחר מכן נסע בשנית לכהן כרב קהילת מגן דוד של יוצאי סוריה, תחילה לשנה אחת, ולאחר מכן נשאר לכהן שם שנים רבות עד לפטירתו, ביום ג' טבת תשנ"ה, והובא לקבורה בעיר הולדתו ירושלים. הביא לדפוס ספרים נוספים, אור הלבנה, פרי עץ הגן, יסוד האמונה, תוכחת מגולה, ותשובותיו בהלכה נדפסו חלקם בספר של חותנו 'ודבר שלום', ולאחר פטירתו כונסו כולם, בספר קציני ארץ בהוצאת חברת אהבת שלום, ירושלים תשנה. רעייתו. מרת מזל (טוב) לבית הדאיה, נפטרה ביום ה' ניסן תש"ם.
  • אביו רבי שאול קצין, נולד בשנת תרכ"ד בארם צובה היא חאלב, נשא לאשה את מרת אלטון [זהבה] לבית עטייה, נתגדל בתורה ובקבלה כבר מצעירותו, בשנת תרנ"א עלה לארץ ישראל, תחילה ישב בחברון, ואחר כשלש שנים עלה לירושלים, שם נתחבר לגדולי המקובלים, נפטר ביום כ"ו כסלו תרע"ז. זוגתו מרת אלטון נפטרה כ"ו טבת תרע"ז.
  • אביו רבי אברהם קצין מארם צובה, נולד בשנת תקע"א לערך, עלה לירושלים, בה נפטר ביום ו' חשוון תרנ"ז, ומנוחתו על הר הזיתים. מתורתו נדפס ליקוטי אברהם בתוך ספר ויאסוף דוד. זוגתו מרת סבתייה נפטרה ביום ה' שבט תר"ס והובאה אף היא למנוחות בהר הזיתים.
  • אביו רבי בכור קצין, נפטר אחרי תרי"ב.
  • אביו כפי הנראה [ולפי זה, האריך רבי בכור ימים, למעלה ממאה שנה], רבי יהודה קצין ראב"ד ארם צובה, נולד בשנת תס"ח לערך, תלמידו של רבי יוסף עבאדי, ונשא לאשה את בתו של רבי אברהם מעלי הכהן. בהיותו כבן שלושים, נסע לארץ ישראל, ודר בה כחמש שנים, אחר כך שב לארצו, בה נפטר ביום י' חשוון תקמ"ד, ובה מנוחתו במערת החסידים מול בית הכנסת הגדולה בארם צובה. חיבר ספר מחנה יהודה, וזאת ליהודה, וספרים נוספים, שחלקם יצאו לאור על ידי צאצאיו. 
  • אביו רבי יום טוב קצין, מרבני אר"ץ, חי בסוף המאה הרביעית לאלף השישי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה