יום חמישי, 6 באוגוסט 2015

הגאון רבי חנוך העניך דוב פאדווא

בשבוע שעבר מלאו חמש עשרה שנה לפטירתו של הגאון החסיד רבי חנוך דוב פדווא אב"ד דהתאחדות קהילות החסידים בלונדון, בעהמ"ח שו"ת חשב האפוד.
רבי חנוך דוב נולד בעיר בוסק שבגליציה, ביום כ' אב תרס"ח, לאביו ר' אליעזר וואלף למשפחת טויבע, ולאמו מרת טויבא. הוא נקרא על שמו של האדמו"ר רבי חנוך העניך דוב מאלעסק שיומא דהילולא שלו הוא בא' אלול, סמוך למועד הברית שלו.
בימי מלחמת העולם הראשונה, נמלט אביו עם כל משפחתו מגליציה המדממת, וכרבים מן הבורחים קבעו מושבם בוינה, ושם זכה להכיר כמה מצדיקי הדור ההוא, ובהם צדיקי רוזין, ר' נפתלי צבי שמרלר, ור' חיים ירוחם מאלשטאט.
בבחרותו נסע ללמוד בישיבה הרמה במטרסדורף, וזמן מה למד גם בבית המדרש דחסידי בעלזא בקראקא, ובאותם ימים היתה האכסניה שלו, בבית ש"ב ר' שמעון שנירר (אחיה של מרת שרה שנירר המפורסמת שיסדה את בית יעקב), מחסידי בעלזא המפורסמים בקראקא. הוא נסמך להוראה מרבי שמואל פירער אב"ד קראס.
נשא לאשה את מרת חנה גיטל בת רבי נפתלי גוטסמן, היא ילדה לו חמשה ילדים, ונפטרה צעירה לימים ביום ח' טבת תש"ד בירושלים.
עוד לפני המלחמה נתמנה לרב בית המדרש שומרי הדת בוינה, וכשפלשו הגרמנים לאוסטריה, אסרו אותו כאחד הרבנים, במשך שנה שלמה ישב בבית האסורים, ואחרי השתדלות מרובה, שיחררוהו, ובתנאי שיעזוב את המדינה, והיה זה להצלתו, שכך ברגע האחרון ניצל וזכה לעלות לארץ ישראל.
רבי חנוך דוב נתיישב בירושלים, והתקרב אל גדולי הרבנים, כרבי שמשון אהרן פולנסקי מטעפליק, ורבי יוסף צבי דושינסקי הגאב"ד דירושלים.
כאמור, כאן בארץ, נפטרה אשתו הראשונה, ונשא בשנית את מרת יהודית בת רבי אברהם אהרן זוננפלד בנו הבכור של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. היא גידלה את ילדיו במסירות, ונפטרה ביום ז' שבט תשנ"ג.
בירושלים, נתמנה לכהן כרב ומו"ץ בעדה החרדית, ושימש כרב בשכונות בתי ראנד, בתי ברוידא, ושכונת כנסת. כאשר יסד הרב מטשעבין את ישיבתו בירושלים, קרא לרבי חנוך דוב לעמוד בראשות הישיבה.
בשנת תשט"ו נתמנה לכהן כרב דהתאחדות קהילות החרדים בלונדון, תפקיד שאיחד תחתיו את כלל הקהילות החרדיות בעיר, ואותו נשא רבי חנוך דוב במסירות עד לפטירתו.

נפטר ביום ט"ו אב תש"ס וארונו הובא למנוחות בהר המנוחות בירושלים.
 • אביו ר' אלעזר וואלף טויבע, מחסידי אלעסק, נפטר ביום זאת חנוכה תשל"א, וזוגתו מרת טויבא, היא נפטרה ביום י"ג תמוז תשכ"ג.
 • אביו, רבי שמואל טאובע וזוגתו מרת בריינא


מרת טויבא הנ"ל
 • אביה רבי שמואל יוסף פדווא בן אחר בן עד לגאון מהר"ם פדווא, אמנם ראיתי גירסאות שונות בדבר, ועדיין לא ביררתי לעומק.


מרת בריינא הנ"ל,
 • אביה רבי ישראל מאיר הכהן, נפטר תקפ"ז, וזוגתו מרת ברכה.


מרת ברכה הנ"ל,


משפחת חותנו
כאמור, חותנו הראשון של רבי חנוך דוב, היה רבי נפתלי גוטסמן, שאף הוא היה גר בוינה, זוגתו מרת אסתר ראצא.

מרת אסתר ראצא הנ"ל,
 • אביה, רבי ישראל יוסף לאבין, זוגתו מרת שפרה יוכבד בת רבי יהושע העשל תאומים ומעב"ק.
 • אביו רבי אלכסנדר סנדר לאבין, חתנו של רבי אלעזר רוקח בן השר שלום מבעלז.


תגובה 1:

 1. נכד אדם הראשון7 באפריל 2022 בשעה 20:53

  רבו המובהק ר' נפתלי צבי שמרלר היה אף הוא במאסר ושילחו אותם לארץ ישראל רנ"צ ותלמידו ר' העניך עלו ביחד לארץ ישראל ואף כאן היה תלמידו ובן ביתו של ר' נפתלי צבי עד פטירת רבו בשנת תש"ח

  השבמחק