יום שני, 16 במרץ 2015

רבי יצחק אבוחצירא - בבא חאקיהיום מלאו 45 שנה לפטירתו של סידנא בבא חאקי, הלא הוא רבי יצחק אבוחצירא רבה הראשי של העיר רמלה, שנהרג בתאונת דרכים קשה ביום כ"ד אדר ב' תש"ל.
רבי יצחק נולד בעיירה ריסאני שבמחוז תאפילאלת שבמרוקו, ביום כ"ג אלול תרנ"ה, למד תורה מאביו ומאחיו הגדול הבבא סאלי. נשא לאשה את מרת אסתר בתו הבכורה של אחיו רבי דוד אבוחצירא הי"ד. כבר בצעירותו נחשב לגדול בתורה, ורבים העריצו אותה, התגורר בעיירות שונות במרוקו, ואף עבר לאלג'יר לתקופה קצרה. בשנת תש"ח לאחר קום המדינה עלה רבי יצחק לארץ ישראל, ולאחר זמן קצר, נתמנה לכהן כרב הראשי לרמלה ולוד על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית. רבי יצחק אף כיהן כיו"ר ארגון הרבנים הספרדים ועדות המזרח בארץ ישראל. גם כאן בארץ, נערץ על ידי רבים ששיחרו לפתחו ולברכותיו.
רבי יצחק אבוחצירא בבא חאקי
כאמור, ביום כ"ה אדר ב' תש"ל, נהרג רבי יצחק בתאונת דרכים לאחר ביקור בבית אחיו הבבא סאלי בנתיבות. באותה תאונה עוד שלשה אנשים, לאחר שמשאית פגעה בטנדר שבו נסעו.
צאצאיו:
שש בנות וששה בנים היו לרבי יצחק, רובם עוד חיים עמנו, על כן לא נזכיר את כולם בשמותם. נזכיר שניים מבניו הבכור רבי אברהם אבוחצירא, שכיהן כרבה הראשי של יבנה, ואחר כך מילא את מקום אביו ברבנות העיר רמלה. רבי אברהם המכונה בבא הנא, נולד בשנת תרע"ה, ובהיותו בן חמש עשרה נשא לאשה את מרת רחמא בת דודו הגדול הבבא סאלי. נפטר ביום כ"ב כסלו תשל"ד. הבן השני רבי פנחס אבוחצירא שימש כראש המועצה הדתית באשדוד.
וזה סדר יחוסו
אביו, רבי מסעוד אבוחצירא רבה של ריסאני, סבא דמשפטים, נפטר ביום י"ב אייר תרס"ח. זוגתו מרת עישה לבית בן חמו. צאצאיו: א. רבי דוד אבוחצירא הי"ד. ב. רבי ישראל אבוחצירא הבבא סאלי. ג. רבי יצחק אבוחצירא דידן.
אביו רבי יעקב אבוחצירא המפורסם על שם ספרו אביר יעקב, נולד בשנת תקס"ז בכפר תבועצמת, ויש אומרים שהיה זה ביום פטירתו של החיד"א בשנת תקס"ו, כבר בהיותו בן שבע עשרה שנה נתפרסם בפי חכמי ארץ ישראל, חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה, ובהסכמת חכמי טבריה לספרו מכנים אותו מקובל אלוקי. נפטר בשנת כ' טבת תר"מ בדמנהור שבמצרים בדרכו לארץ ישראל, ובדמנהור נקבר. צאצאיו: א. בנו בכורו רבי מסעוד אבוחצירא הנ"ל. ב. רבי אהרן אבוחצירא עסק בהדפסת ספרי אביו,
נפטר ביום כ"א אלול תרס"א בעיירה ריסאני, הוא אבי רבי אליהו אביחצירה שהיה דומ"ץ בתפילאלת אבי רבי מכלוף אביחצירה השני, שלימים היה הרב הראשי למראקש, ונפטר בארץ ישראל בשנת תשמ"א. ג. רבי אברהם אבוחצירא נפטר ביום י"א אדר א' תרע"ג ומנוחתו בטבריה.
ד. בן הזקונים רבי יצחק אבוחצירא נולד בשנ תר"כ ונקרא על שם האר"י, למד בביתו שנים רבות ביחידות ובהתמדה, חיבר ספרים רבים במקצועות התורה, ובהם ספר אלף המגן ספר לב טהור דרושים, ועוד. נהרג מיריות שודדים סמוך לעיירה תולאל בי"ד שבט תרע"ב, בנו רבי אבא אבוחצירא מילא את מקומו, ובנו רבי יצחק עלה לארץ וגר בחיפה. ה. מרת אסתר אשת רבי מכלוף אדהאן מתאפילאלת, הורי רבי יחייא אדהאן מחבר הספר אני לדודי, על תולדותיו של בן דודו הקדוש רבי דוד אבוחצירא הי"ד.
אביו רבי מסעוד אבוחצירא מהכפר תבועצמת, נפטר בשנת תקפ"ב.
אביו רבי אברהם אבוחצירא שנגלה אליו אליהו זכור לטוב, והבטיח לו שלא ימות אחד מביתו בעודו חי, וכך היה, וביום פטירתו, נפטרו עוד ארבעים וששה מביתו [מלכי רבנן].
אביו רבי יחייא אבוחצירא השני.
אביו רבי עיוש אבוחצירא צאצאיו: א. רבי יעקב אבוחצירא חסיד ועניו, ומקובל שנגלה אליו אליהו. ב. רבי יחיא אבוחצירא הנ"ל.
אביו רבי יחייא אבוחצירא גר בכפר תבועצמת במחוז תאפיללת. בספר מלכי רבנן כתב עליו החכם השלם והכולל, אין גומרין עליו את ההלל, גזע ישישים, בנן של קדושים, אי חי רב פעלים, פריו קודש הלולים, כמהרר יחיא זצל.
אביו רבי מכלוף אביחצירא, מקום מנוחתו בעיר תרגליל, במחוז דרעה שבמרוקו. הוא הראשון מבין בני משפחת אבוחצירה שידוע אודותיו בוודאות שהגיע למרוקו.
אביו רבי יוסף אביחצירא, מקום מנוחתו אינו ידוע, ויתכן שכבר הוא היגר לצפון אפריקה.
אביו רבי שמואל אלבאז - אביחצירא יליד ירושלים, תלמיד מהרח"ו בסוף ימיו חי בדמשק, ומנוחתו בעיר ג'ובאר הסמוכה לדמשק, החיד"א כותב עליו בספרו שם הגדולים, שהיה איש אלוקים קדוש ופרוש מדרכי העולם הזה, והעיד ששמע מזקנים עזוזו, ונפלאותיו שהציל לישראל מכמה צרות.. וכפי המסופר פעם יצא מירושלים כשדר אל ארצות הגולה, ורב החובל סירב להעלות לספינה, ואז הפליג על מחצלת הקנים, ומיני אז נקרא בפי כל אבוחצירא, כי מחצלת בערבית חצירא.

2 תגובות:

  1. יש לציין מה שמסתירים צאצאים חרדים שלו שהוא דגל בהשקפה דתית-לאומית וראה במדינת ישראל את האתחלתא דגאולה ומתוך כל חייב אמירת הלל ביום העצמאות.

    השבמחק
  2. יעוין כעת במאמר של הראל דביר: תשובת רבי יצחק אביחצירא (ה'בבא חאקי') לרי"ל מימון בעניין חידוש הסנהדרין, נטועים כג (תשפ"ב), https://herzogpress.herzog.ac.il/UploadFiles/1_1622-2972021_%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%91%D7%90%20%D7%97%D7%90%D7%A7%D7%99.pdf

    השבמחק