יום שישי, 12 ביולי 2013

רבי מוסה חדאד הדיין

היום מלאו 20 שנה לפטירתו של הרב הגאון רבי מוסה חדאד הדיין מג'רבא
רבי מוסא חדאד נולד בג'רבא בחודש אדר שנת תרס"ט, בצעירתו למד אצל הגאון רבי מקיקץ שלי, ולאחר מכן עבר ללמוד אצל הגאון הגדול רבי רחמים חי חויתא הכהן, בצוותא עם גאוני ג'רבא רבי מצליח מאזוז ורבי רפאל כדיר צבאן. היה בקי מאד בשלחן ערוך ובפרט בחלקי חושן משפט ואבן העזר, ומשכך, נתמנה לכהן כדיין בג'רבא עד לזקנותו, עד לשנת תשנ"ג, אז עלה לארץ ישראל. היה גם שוחט ובודק, וסופר סת"ם, הדפיס את הספר דבק טוב לזקנו בג'רבא תשמ"ו, והגיה את הספר זרע דוד למהרס"ך. רבי משה - מוסה, נפטר בירושלים ביום שישי ה' אב התשנ"ג. השאיר הרבה כתבי יד בהלכה, ונדפס ממנו ספר ברכת משה ירושלים תשנו.

משפחת חדאד מהרובע הגדול [חאר'ת כבירה] שבג'רבא, היא אחת המשפחות הגדולות בעיר, מקובל שהם צאצאים מבני חדיד מן הכוהנים [ראה נחמיה ז' לז]. וכן כתב בספר חן טוב למרי נפש, שקבלה היתה ביד בני משפחתם, שלא יקחו אשה כי אם בתולה, והקפידו שלא לנהוג כמנהג העולם, שמי שהיה לו בן יחיד היו נוקבים לו אזנו ונותנים בתוכה נזם זהב, כי בזאת הוא נקרא בעל מום ונפסל לכהונה.
ועוד כותב שם בהמשך הספר, "הנני אציג פה שמות אחדים מגדולי רבנן שהם ממשפחת חדאד כפי שיכולתי לדעת שהיו בעיה"ק ירושלים תובב"א ובחו"ל, ויש מהם חדאד כהן כי כותבי הדורות אמרו שמשפחת חדאד המה כוהנים. וכן נמצא בכתבי רבני המערב הראשונים שמשפחת חדאד ומשפחת כסוס ומשפחת אבטאן כוהנים המה"
ויש שכתבו שאכן היו כוהנים אך נתחללו מן הכהונה, וחדאד הוא לשון חלל. 

על כל פנים, זה סדר יחוסו של רבי מוסה,
  • אביו, רבי נסים חדאד, היה סופר סתום ושוחט ובודק כמסורת אבותיו, שימש בתפקידי הקודש בעיר ספאקץ, נפטר כ"ח טבת תש"ד.
  • אביו, רבי כמוס מכאל חדאד, מחבר ספר חכם לב על ההגדה, נדפס ליוורנו תרמ"ז, וספר דבק טוב מערכות, שנדפס על ידי נכדו. כל ימיו היה רבי כמוס על התורה וצרכי ציבור. היה דיין בבית הדין שבג'רבא, והוא היה מסדר הגיטין ומברר שמות והנלוה, שרת כרב בעיר מדנין, ושאר תפקידי הקודש, מוהל שוחט וסופר סתם. נפטר ליל ראש חודש אדר תרפ"ו.
  • אביו, רבי מוסה חדאד הראשון, היה סוחר גדול ונדיב לב, ובעל צדקות. ופעם אחת העלילו עליו עלילת שוא והכניסו אותו לבית הכלא וניצל בצורה פלאית. נפטר ביום שישי ראש חודש אב תרנ"ז. צאצאיו: א. רבי מרדכי חדאד  ב. רבי כמוס מכאל חדאד.
  • אביו, רבי זאכי [יצחק] חדאד, היה שוחט ובודק ואיש חסיד וקדוש, גזבר בתלמוד התורה בעיר ג'רבא, כתב את צוואתו בשנת תרכ"ט, אך האריך ימים עוד, ונפטר בכ' ניסן תרמ"ג בג'רבא, רעייתו מרת יסמינה נפטרה כ"ד סיון תרמ"ו. צאצאיהם: א. רבי יוסף חדאד. ב. רבי מוסא חדאד הנזכר. ג. רבי רחמים חדאד. ד. מרת ורידה אשת ש"ב רבי רפאל חדאד.
  • אביו, רבי משה חדאד, נולד בערך בשנת תק"ך, מסופר עליו ועל רעייתו מרת ווכייה סיפורי ניסים. נפטר בערך תקצ"ה. צאצאיהם: א. רבי זאכי חדאד הנזכר. ב. רבי כליפא חדאד שימש כשו"ב.
  • אביו, רבי אברהם חדאד, נולד בערך ת"פ, היה גביר גדול ובנה בית כנסת שנקרא על שמו, ברחוב שנקרא על שמם, זנקת אלחדאד. נפטר בערך תקנ"ה.
  • אביו, רבי יצחק חדאד מחבר הספר תולדות יצחק, נולד בערך ת"מ, הרבה מגדולי ג'רבא היו תלמידיו. בהקדמה לספרו האריכו בשבחיו. וכן בהסכמות חכמי ג'רבא בשנת תרמ"ז לספר חכם לב, שחיבר נינו, שיבחוהו שהוא "דור חמישי להרב המפורסם כמוהר"ר יצחק חדאד זצוק"ל מרא דאתרא, אשר יצא מוניטין שלו בעולם בספריו היקרים". נפטר י"ט אדר ראשון תקט"ו, באמצע הכנת ספרו קרני ראם לדפוס. ואלו צאצאיו של רבי יצחק: א. רבי יעקב חדאד ז"ל. ב. רבי אברהם חדאד הנזכר. ג. רבי שמעון חדאד. ד. מרת יעקותה אמו של הרב הקדוש רבי רחמים חורי הראשון.
אומנם, הוא הראשון שידוע לנו בשושלת יחוס זה, אך ודאי שהוא לא היה הראשון למשפחת חדד, שהרי בספרו הוא מזכיר עוד שני רבנים בשם חדאד, רבי משה חדאד, ורבי יצחק בן רבי יוסף חדאד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה