יום שלישי, 28 ביוני 2011

הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זכר צדיק לברכה

הרב ליפקוביץ נפטר אמש בשעת ערב, בבית החולים שערי צדק בירושלים.
בשבת האחרונה התמוטט הרב ליפקוביץ, ומאז היה שרוי בלא הכרה בבית החולים, כשהרופאים נלחמים על חייו, וכלל ישראל התפלל לרפואתו. אמש נצחו אראלים את המצוקים.

ר' מיכל יהודה, כפי שנקרא בפי כל, נולד לפני תשעים ושבע שנים בעיירה וולוזין שבבלרוס, מקום יסודה של טיפוס הישיבה הליטאית, ולמעלה משמונים שנה חי ר' מיכל יהודה את עולם הישיבות. החל מנעוריו בישיבת רמיילס בוילנא, דרך ישיבת חברון - כנסת ישראל - בירושלים, עבור דרך ישיבת תפארת ציון בראשות חותנו, וכלה בישיבת פונביז' לצעירים, בראשה עמד מיום הקמתה במשך שישים שנה, עד לפטירתו. כאשר עד גיל תשעים וחמש, היה מוסר שיעורים בישיבה תמידים כסידרם. החל משנת תשמ"ט כיהן כחבר מועצת גדולי התורה שהוקמה בראשות הרב שך. היום הוא יובא למנוחות בעיר בני ברק, בה חי ופעל רוב ימיו.

רבי מיכל יהודה ליפקוביץ.    צילום: ב.י.
אביו, היה ר' משה דוד ליפקוביץ, 'מיקירי קרתא דוואלאזין', נפטר באשמורת הבוקר עש"ק פ' כי תשא י"ט אדר א' תרצ"ב, בואלוז'ין, כבן שמונים היה בפטירתו. אשתו [השניה], מרת חיה בת ר' משה לאוויט, נולד לו בנו ר' מיכל יהודה. מרת חיה, נפטרה בבני ברק בשנת תשלה. עוד בת אחת היתה לר' משה דוד, היא אשת ר' שמואל הכהן רוזובסקי, בעהמ"ח אמרות שמואל. [אין קשר משפחתי לר' שמואל רוזובסקי ראש ישיבת פוניבז']. מרת חיה הנ"ל היתה נשואה בזיווג ראשון לבעל אחר, וממנו נולדו לה בן ובת, אריה לייב לובשיץ ואהובה (ליבע).

כאמור, חותנו של ר' מיכל יהודה, היה הגאון רבי אברהם יצחק גרשונוביץ.
רבי אברהם יצחק נולד בעיירה אלשאן, ליטא, למד בישיבות טלז, סלבודקא ומאלטש. כיהן כר"מ בישיבה לצעירים בלאפיטש פלך פרילוק. כיהן כרב במאנסטרישצנה, ואחר כך בפשראלשלה פלך סובאלק, אך נודע על שם רבנותו האחרונה על מקום אביו בעיירה ז'אבינקא הסמוכה לבריסק, בה כיהן כשלש עשרה שנים עד לעלייתו ארצה, והיה מבאי ביתו של מרן הגר"יז סולובייצ'יק ור' זעליג ריגר בבריסק. בעלותו ארצה נקרא לכהן כראש ישיבת תפארת ציון בבני ברק.
רבי אברהם יצחק נפטר ביום כ"ו סיון תשי"ד, לפני חמישים ושבע שנים בדיוק. וכך יצא שנפטר החתן ביום פטירתו של החותן.
רבי אברהם יצחק גרשונוביץ
רבי אברהם יצחק, היה בנו של רבי שמואל דוד גרשונוביץ אב"ד דזשאבינקא. משלשלת רבנים, שכיהנו שבע עשרה דורות ברבנות.

צאצאיו של ר' אברהם יצחק הם:

רבי שמואל דוד גרשונוביץ אב"ד זאבינקא הי"ד, חתם משם על הפולמוס בענין אין תנאי בנישואין בשנת תרצ"ה.  חתן הגאון רבי יצחק אלחנן וולקין אב"ד אנטופול.
הגאון הצדיק רבי ראובן יוסף גרשונוביץ, מראשי ישיבת הנגב. חתנו של הגאון רבי צבי יהודה אידלשטיין רבה של רמת השרון.
ר' משה גרשונוביץ מפתח תקוה, חתן ר' נחום הכהן לוין.
ושלשה חתנים היו לו.
האחד הוא ר' מיכל יהודה ליפקוביץ דנן.
השני רבי שלמה (ב"ר יוסף חיים) הרשלר מכולל חזון איש בבני ברק.
והשלישי הוא ר' ברוך מרדכי הלוי וולפא, נפטר י"ז אייר תש"מ.

רבי אברהם יצחק גרשונוביץ היה חתנו של הגאון הצדיק רבי משה אליעזר הכהן בייער ממאטאלע, ממשפחתו של הגאון רבי מרדכי ווייצל מסלונים. רבי משה אליעזר היה מתלמידי החפץ חיים, ועלה בערוב ימיו לירושלים.
שלש בנות נודעו לי מר' משה אליעזר בייער, ואלו הן.
מרת שרה ביילה אשת ר' אברהם יצחק גרשונוביץ הנ"ל, נפטרה ז' אדר תשכ"ה.
מרת לאה אשת ר' חיים (חאלאוונא) יוז'וק ממאטאלע, אביו של הגאון רבי שמעון יוז'וק.
מרת מרים אשת הגאון הצדיק רבי מתתיהו זאב שצ'יגל, מגדולי גידולי נובהרדוק, ויסד ישיבות רבות בשיטת נובהרדוק, ובהם הישיבה הראשונה בבני ברק, ישיבת בית יוסף נובהרדוק.

לפני כחמש שנים, נפטר חתנו של ר' מיכל יהודה, הוא הגאון רבי בנימין ביינוש קורלנדסקי.

2 comments:

  1. כתבת שהג"ר שמואל דוד גרשנוביץ הי"ד היה חתנו של הג"ר יצחק אלחנן וואלקין הי"ד.
    אתמול פגשתי את הגר"ח וואלקין שליט"א ובניו [בברית לנכדו שנקרא שמו בישראל יצחק אלחנן]והם אמרו כי זו טעות נפוצה.
    הגרש"ד גרשנוביץ היה גיסו -ולא חתנו- של ר' יצחק אלחנן.
    שניהם חתניו של הג"ר משה וולפסון מאנטאפאל.

    השבמחק