יום שלישי, 12 בדצמבר 2017

מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל

בבית החולים מעייני הישועה נפטר הבוקר הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, ראש ישיבת פוניבז' לציעירים, ראש כולל פוניבז', ראש ישיבת ארחות תורה, וראש מועצת גדולי התורה של דגל התורה. בן מאה וארבע שנים היה בפטירתו.
נולד בעיר בריסק, שם גדל על ברכי אביו, ולמד בחיידר ובישיבה שבעיר. לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, נסע לשווייץ, שם שהה במשך שנות המלחמה, וכך ניצל. שם גם נשא לאשה את רעייתו תמר, לבית קורנפלד, ממשפחת אדמורי גור.
בעלותו לארץ ישראל, למד שנים מספר בכולל לתורת ארץ ישראל בפתח תקווה, אחר מכן נבחר לעמוד בראשות ישיבה לצעירים של תנועת צא"י בכפר סבא. לאחר מכן נקרא לבני ברק על ידי הרב כהנמן, מני אז, כאמור, כיהן כראש הישיבה קטנה דפוניבז', ועמד בראשות הכולל אברכים דפוניבז'.
ביום כ"ה סיון תשס"ב נפטרה רעייתו תמר.

וזה סדר יחוסו:

 • אביו, רבי נח צבי שטיינמן, נולד בשנת תרמ"ה לערך. היה מלמד דרדקי בבריסק, וגבאי בית הכנסת חברת לויה, וכמו כן היה ממונה מטעם הקהילה לבדוק את כשרות העירוב בכל יום שישי. זוגתו מרת גיטל לבית גיברונובסקי, נישואיהם נערכו בשנת תרס"ט.
 • אביו, רבי ראובן דוב שטיינמן, זוגתו מרת טעמא בת ר' יעקב לייב. צאצאיהם: א. רבי נח צבי שטיינמן הנ"ל. ב. מרת נחמה אשת ר' אליעזר שטיימן מויסוקי. ג. ר' פסח שטיינמן. ד. ר' מנדל שטיינמן.
 • אביו רבי אריה יהודה שטיינמן מטערספאל. מלבד בנו רבי ראובן דוב, היה לו בן נוסף והוא, רבי אברהם משה שטיינמן אב"ד קלעוואן, רא"מ נולד בשנת תרט"ו ונסמך להוראה מגדולי הדור, תשובה אליהו בשו"ת אור גדול, סי' מ"ח, ובשו"ת מהרש"ם. מצאצאיו בארצות הברית.
 • יתכן שהוא לייב שטיינמן שנפטר בכ"ד ניסן תרס"ו, בעיר בריסק, בן 94 שנים, ושם אביו וואלף.

רבי נח צבי הנזכר, היה חתנו של
 • רבי משה אליהו גיברונובסקי, מתלמידי ישיבת וולוזין, שם למד בחברותא עם רבי איצל'ה פונביז'ר. נפטר צעיר לימים. זוגתו מרת עלקא גרונא, היתה צדקת גדולה מאד, והיתה לומד כל היום ספרי מוסר ומדרש. צאצאיהם: א. מרת פראדל. ב. מרת פרומא. ג. רבי אשר חיים גיברונובסקי נהרג בשואה בלא שהותיר אחריו צאצאים. ד. מרת גיטל פייגא הנ"ל. אחת מן האחיות הנ"ל, פרומא או פראדל, היתה אשתו של בן דודה רבי שלמה חיים גורפינקל מו"ץ דק"ק קאמניץ על מקום זקינו דלהלן.

רבי משה אליהו גיברונובסקי הנזכר, היה חתנו של
 • רבי שלמה חיים וויצנבלום מו"ץ ומגיד מישרים דק"ק קאמניץ. נולד בשנת תקע"ד לערך, לא העריך ימים, ונפטר בשנת תרכ"ו בווארשא,
  ומפאת שלא הכירוהו נקבר בבית הקברות הפשוט בפראגא. על מצבתו שנחקקה על ידי אחיו הצדיק רבי שלום מנשה דומ"צ בריסק, כתוב: "שר בתורה הקדושה, במקרא במשנה ובגמרא, ש"ס בבלי וירושלים, ובכתבי האר"י וכל אגפיה". זוגתו מרת גולדה היתה בתו של ר' ישעיה'לה המגיד מקמניץ שהיה דוד אביו של ר' שלמה חיים. צאצאיו: א. רבי משה אהרן וויצבלום מו"ץ בבריסק, ועלה לירושלים ולימד כאן בישיבת תורת חיים, בשו"ת מהרי"ל דיסקין יש הסכמה ממנו. נפטר בלא בנים ביום י"ב אלול תרס"ג, ומנוחתו על הר הזיתים. ב. מרת עלקא גרונא הנ"ל. ג. מרת פסיה אשת רבי דוב ריגר, הורי הגאון רבי שמחה זליג ריגר דיין דבריסק. ד. מרת הינדא אשת רבי אליעזר זאב גורפינקל מו"ץ דקאמניץ. ה. יהודית אשת ר' דוד ז'רננסקי/זרינובסקי מקמניץ. 
 • אביו רבי משה אהרן אב"ד בלייציץ, נולד בערך בשנת תקנ"ב, זוגתו מרת פעשא. צאצאיו: א. רבי שלמה חיים הנ"ל. ב. הגאון הצדיק רבי שלום מנשה רוזנבלום דומ"צ בריסק. ג. רבי איסר לייב רוזנבלום נפטר בבריסק י"א ניסן תרס"א, בן 67 שנים. 
 • אביו, רבי צבי מנטנר, נולד לערך תקנ"ח, נפטר לערץ תק"ץ. זוגתו מרת שרה-שרקה.
 • אביו, רבי מנשה, אשתו, היתה אחותו הצעירה של רבי יחזקאל קצנלבוגן המחבר כנסת יחזקאל.
רבי צבי מנטנר הנזכר, היה חתנו של
 • רבי שלמה גולדא'ס, אב"ד בריסק משנת תק"ל לערך, נקרא רבי שלמה חסידא ופרישא, נפטר בשנת תקנ"ו בערך. היו לו שתי נשים, הראשונה לא נודע שמה, והשניה על שמה נתכנה, גולדה. שרה, אשת ר' צבי מנטנר, נולדה לו מאשתו הראשונה, ומאשתו השניה גולדה, נולדה לו מרת פרומה אשתו השניה של ר' ישעיהו אשר היה מגיד בק"ק קמניץ.

6 תגובות:

 1. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
  תשובות
  1. אני כתבתי על פי מה שנתפרסם על ידי תלמידי הרב שטיינמן.
   אשמח לדעת מה מקור הגירסא שלך.

   מחק
 2. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
  תשובות
  1. האם אביך השתייך למשפחה?
   האם הוא גדל שם בבריסק או בקמניץ?

   מחק
 3. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 4. בנימין מה המקור שלך שר' נח צבי שטיימן נולד בתרמ"ה ותאריך נישואיו בתרס"ט, חיפשתי מקורות לכך ולא מצאתי (בספרי התלמידים והתולדות), אשמח לדעת מקורך.

  השבמחק