יום חמישי, 4 באוגוסט 2016

הגאון רבי משה מרדכי חדש


בירושלים נפטר אתמול הגאון הגדול רבי משה מרדכי חדש ראש ישיבת אור אלחנן.

רבי משה מרדכי, נולד בירושלים בשנת תש"א לאביו המשגיח דישיבת חברון רבי מאיר חדש, ונקרא על שם דודו זקינו הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין ראש ישיבת חברון. בבחרותו למד כמובן בישיבת חברון אשר בירושלים. בהגיעו לפרקו נישא לבתו של רבי יהושע דב לפין,  קרוב משפחה רחוק, מצד אשתו.

שנים מספר הרביץ תורה בישיבת כנסת יהודה בירושלים, ומזה קרוב לארבעים שנה, כיהן רבי משה מרדכי כראש ישיבת אור אלחנן, שהוקמה על ידי הרב שמחה וסרמן, לעילוי נשמת אביו הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד.

לפני מספר חודשים חלה במחלה קשה, ואמש, כאמור, הלך לבית עולמו, והובא למנוחות במסע לוויה, שיצא מישיבתו ישיבת אור אלחנן אל עבר הר המנוחות.

הגאון רבי משה מרדכי התעניין רבות ביחוס משפחתו, ובקשרי המשפחה אל גדולי התורה מן הדור הקודם. שמעתי ממנו, כי הגאון רבי איסר זלמן מלצר, חישב בפניו את מספר הפעמים בו הם קשורים בקשרי משפחה, אך לא את כל הקשרים זכר רבי משה מרדכי. בפרט שמח לשמוע את הפרטים על התגלית אודות רבי לייב קרצ'מר ומשפחתו, שפרסמו כאן בעבר, במאמר שפרסמנו על אילן יוחסין של בעל הפתחי תשובה מצד אמו. רבי משה מרדכי היה צאצא של רבי לייב קרצ'מר מצד אמו, ואף חותנתו של רבי משה מרדכי, אף היא מצאצאיו של רבי לייב.

וזה סדר יחוסו של רבי משה מרדכי,

אביו הגאון הצדיק רבי מאיר חדש, משגיח דישיבת חברון, תלמיד בישיבת סלבודקה מגיל בר מצווה, בשנת תרע"א. היה תלמידו המובהק של הסבא, רבי נתן צבי פינקל, בשנת תרפ"ו נמנה על קבוצת הבחורים שעלו לארץ ישראל, ויסדו את הישיבה בחברון. בהיותו פחות מבן ארבעים שנה, בשנת תרצ"ו, נתמנה לכהן כמשגיח בישיבה, אחרי פטירת המשגיח רבי לייב חסמן.
למעלה מחמישים שנה כיהן כמשגיח בישיבת חברון, עד לפטירתו, ובשנותיו האחרונות, כיהן גם בישיבת עטרת ישראל, ובישיבת אור אלחנן, נפטר ביום כ"ט שבט תשמ"ט, ומנוחתו בהר הזיתים. זוגתו הרבנית מרת צביה לאה לבית הוטנר

אביו, רבי בן ציון חדש, מהעיירה פאריץ' שבבלרוס, נפטר באמריקה, י"ט חשון תש"ד. זוגתו מרת מחלא, נםטרה עוד ברוסיה, בתקופת מלחה"ע הראשונה.
אביו, רבי דוד הלוי.רבי מאיר חדש הנזכר, היה חתנו של

הגאון רבי נפתלי מנחם הוטנר, מרבני העיר איישישוק, נולד בביאליסטוק בשנת תרל"ח, היה תלמידו של רבינו החפץ חיים, בכולל קדשים, יחד עם רבי אלחנן וסרמן. לאחר נישואיו, התמנה לרב בעיירה קטנה בשם טלושטש, ואחר כמה שנים עבר לגור סמוך אצל אביו באיישישוק, לאחר פטירת אביו, נתמנה למלא את מקומו כרב העיר. ולימים כיהן רק כדיין ומורה הוראה, ללא התואר הרשמי של רב העיר, שהועבר לרבי שמעון רוזובסקי. נפטר צעיר, ביום כ"ה חשוון תרצ"ה. זוגתו מרת קריינא גולדה לבית אפשטיין.

אביו, הגאון רבי יוסף זונדל הוטנר אב"ד איישישוק, נולד בשנת תר"ה לערך, בעיר דווינסק, למד בישיבת וולוזין, שעמדה בראשות של רבינו הנציב, שהיה קרוב משפחתו מצד אשתו, [אמה של הרבנית, אשת רבי יצחק מוולוזין, היתה ממשפחת הוטנר,אולם לא נודע הקשר המדוייק]. כיהן כרב בעיר דראהאטשין במשך שש עשרה שנים, ובשנת תרנ"ז עבר לכהן באיישישוק על שמה נודע, ובה כיהן עד לפטירתו ביום כ"ז שבט תרע"ט. זוגתו הראשונה היתה מרת דבורה בת רבי אריה לייב יפה, נכד רבי דב יפה מטורעץ זקינו של הרב קוק., היא נפטרה צעירה, בת עשרים ושתיים שנה, ביום כ"ב תמוז תר"ל. ובשנית, בשנת תרל"א, נשא רבי זונדל את מרת הינדל בת ר' לייב קרצ'מר מביאליסטוק, אשר לתולדות משפחתו, כבר הארכנו בעבר, כאמור.

אביו, רבי חיים הוטנר.כרמוז לעיל, רבי נפתלי מנחם הוטנר היה חתנו של הגאון רבי צבי חיים אפשטיין אב"ד באקשט, אביו של הגאון הגדול רבי משה מרדכי אפשטיין, אשר נזכר כאן בבלוג, עת נפטר נכדו, רבי שמשון אפשתיין.

תגובה 1:

  1. רממ"ח הקים את ישיבת אור אלחנן, ואחרי שהקים את הישיבה הביא את ר שמחה

    השבמחק