יום שני, 16 בפברואר 2015

מגילת יוחסין של רבי אליעזר שלמה שיק

הזכרנו במאמר הקודם את יחוסו בן אחר בן של המוהרא"ש רבי אליעזר שלמה שיק.
וכעת נמשיך ונפרט את יחוסו מכמה צדדים, לרבנים יושבי על מדין בקהילותיהם.
ותחילה נפרט שוב את יחוסו מצד אבותיו. 


 • רבי אליעזר שלמה שיק רב דק"ק היכל הקודש ברסלב נפטר י"ז שבט תשע"ה.
 • אביו, רבי מנחם זאב שיק אב"ד טוקאיי נפטר ה' תשרי תשס"גג. זוגתו מרת מלכה לבית מושקוביץ, נפטרה ח' חשון תש"ן.
 • אביו, רבי אלכסנדר זישא שיק דומ"ץ סילאדי פיער הי"ד נהרג ט"ו סיון תש"ד. זוגתו מרת חנה טויבא לבית שיפמן.
 • אביו רבי מנחם זאב שיק ראב"ד גירעש נפטר י"ח אדר תרנ"ו. זוגתו מרת חיה דבורה נפטרה כ"א אייר תרע"ד.
 • ומעלה בקודש.

כעת נמשיך ביחוסו של המוהרא"ש מצד אמו, מרת מלכה הנ"ל,
 • אביה רבי חיים שלמה מושקוביץ ראב"ד טאקאיי, המכונה ר' חיים זלמן, בעהמ"ח גיא חזיון. נולד בתמוז תרכ"ה בעיר איהעל, בילדותו נתברך מבעל הייטב לב, וזכר זאת כל ימיו. למד תורה מפי רבני עירו, ונסע לישיבות רבני הונגריה, לפוטנאק, ומשם לוויצען אצל הגאון רבי דוד זילברשטיין, ממנו נסמך להוראה בשנת תרמ"א, ומשם נסע לערלוי ללמוד אצל רבי שמעון סופר. בשנת תר"ן, נשא לאשה את זוגתו מרת חנה לבית גרינפלד.  
מצבת מלכה אמו של רבי אליעזר שלמה שיק
בשנת תרנ"ב קיבל היתר הוראה מגדולי הרבנים בהונגריה, רבי אברהם יצחק גליק בעל יד יצחק מטולטשווא, ובעל נטע שורק, ובעל נהרי אפרסמון, ובעל פקודת אלעזר. בשנת תרנ"ד נתקבל לכהן כדומ"ץ בק"ק טאקאיי. נפטר ביום א' תמוז תרצ"ו.
זוגתו מרת חנה נפטרה ביום ז' אלול תרצ"ח.

מוהרא"ש על קברי הוריו בהר הזיתים
צאצאיו: א. רבי יעקב צבי מאשקאוויטש שהוציא את הספר גיא חזיון חתן רבי יהודה אלטמן אב"ד טשאטה. ב. רבי ברוך מושקוביץ הי"ד מגרוסוורדיין. ג. מרת צפורה אשת רבי מרדכי עפשטיין הי"ד. ד. מרים גולדה אשת רבי אברהם רוזנבוים הי"ד. ה. מרת יוכבד אשת רבי מרדכי מאנדל. ו. מרת מלכה הנ"ל אשת רבי מנחם זאב שיק הנ"ל.
 • אביו רבי צבי הירש מושקוביץ נפטר כ"ח ניסן תרנ"ח, זוגתו מרת ברכה נפטרה ז' אייר תרנ"ה. צאצאיו: א. רבי חיים שלמה הנ"ל. ב. מרת חנה אשת ר' מרדכי אליעזר הלוי מרקוביץ מאוהעל.
 • אביו, רבי משולם זלמן מגדולי תלמידיו של בעל הישמח משה, ומנוחתו בעיר איהעל, והיה גם מגדולי מיוחסים שבמדינת ליטא. וזוגתו מרת פיגא בת ר' ברוך.

מרת חנה אשת רבי חיים שלמה מושקוביץ הנ"ל,

 • אביה רבי בנימין גרינפלד מעיר בוסערמין, נפטר ז' כסלו תרע"ט, זוגתו מרת פיגא נפטרה י"ז סיון תרע"ג. בנו רבי יצחק צבי גרינפלד חתן רבי אברהם יעקב ראזע רב ומו"ץ בקאשוי. ושלשה חתנים היו לו לר' בנימין. א. רבי חיים שלמה מושקוביץ הנ"ל. ב. אחד מנכדיו של רבי אליהו א"ש אב"ד דערעטשקע. ג. רבי אהרן פריעדמן מבעסערמין נכדו של רבי שמואל זאב יונגרייז אב"ד באיום.


וכעת אל יחוסו המוהרא"ש מצד אם אביו, מרת חנה טויבא אשת רבי אלכסנדר זושא שיק הנ"ל,

 • אביה רבי אלעזר מאיר שיפמן אב"ד ניר לוגאש בעהמ"ח אם לבינה, נולד בשנת תר"ך, למד בישיבתו של רבי שמואל שמעלקא קליין בעל צרור החיים מסעליש. ספרו אם לבינה, שנדפס באויבער ווישא תרפ"ו, הוא חלק א' מתוך ספרו הגדול תועפות ראם, שהתעתד לכלול כמה וכמה חלקים, אך לא בא כולו לדפוס. היתה לו ישיבה לתלמידים בק"ק אויבער ווישאווא בערך עשרים שנה. בשנת תר"ס נתקבל לאב"ד ניר לוגאש. נפטר באלול תרצ"ט. זוגתו מרת פערל לבית העלער. חנה טויבא היתה בתם היחידה של ר' אליעזר מאיר, ועל כן ביקש ממנה שתשלח אליו את בנה מנחם זאב שיגדלו לתורה.
 • אביו רבי אברהם יודא המכונה לייב שיפמן, רב דק"ק ניר אטשאד, ומוצאו מהעיר סטרי שבגליציה, היה תלמיד חכם גדול וחריף מורה הוראה בישראל, נפטר כבן חמשים שנה. מצאצאיו, א. רבי אליעזר מאיר שיפמן הנ"ל. ב. רבי שלום שיפמן מדעברצן.


מרת פערל אשת רבי אלעזר מאיר שיפמן הנ"ל

 • אביה רבי חיים יוסף צבי העלער מסיגעט, תלמיד רבי שלמה זלמן אולמן ורבי הלל ליכטנשטיין מקולומייא. הוא הוציא לאור את הספר יריעות שלמה לרבו רבי שלמה זלמן אולמן אב"ד מאקאווא, וחיבר ספר 'בית הלל' לתולודת רבו השני. וספר 'זכרון יהודה' תולדות שאר בשרו רבי יהודה מודרן. הוא גם ערך את העיתון היהודי 'סיגעטער צייטונג', נפטר כ"ה אלול תרנ"ה בסיגעט. זוגתו מרת בריינלד בת רבי ירמיהו הלוי לאווענהיים ממיטשקע, נולדה בשנת תקצ"ז ונפטרה בזקנה מופלגת בי' ניסן תר"צ באויבער ווישאווא. צאצאיו: א. רבי מרדכי הלר שו"ב ומגיד מישרים בק"ק זלאטע מוראצווע. ב. מרת פערל הנ"ל אשת רבי אליעזר מאיר שיפמן. ב. מרת שיינדל אשת ר' יעקב דוד רויז מסעליש. ג. מרת בלומה אשת ר' משה יצחק לאווי. ד. מרת שרה אשת ר' יעקב וויינברגר בן רבי פנחס אב"ד נעגרעשט מחבר שו"ת מהר"ף שוסבורג. ה. ר' לוי זאב הלר בתחילה גר בפרנקפורט וערך שם את העתון 'פראנקפורטער צייטונג', ואחר כך מ"מ בדונא וועטשע. ו. ר' אהרן הלר מג"מ בק"ק בודפסט. ז. מרת חנה אשת רבי מתתיהו הלוי הורוביץ ממישקאלץ בנו של רבי צבי יהודה הורוביץ אב"ד נאדי באניא שהביא לדפוס את הספר אם לבינה של גיסו, בנו ר' יחיאל הוא זה שחיבר את מגילת יוחסין למשפחת הלר, תל אביב תשלה.
 • אביו רבי משה כהן מקראסנא
 • אביו רבי יחיאל כהנא אב"ד מאטיסאלקא
 • אביו רבי יהודה כהנא בעל קונטרס הספיקות ותרומת הכרי אב"ד סיגעט ומחוז מרמרוש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה