יום שלישי, 22 ביוני 2010

האדרת ממשפחת תאומים?

משפחת רבינוביץ תאומים, משפחתו של הגאון האדרת, עלתה כבר על שולחננו כמה וכמה פעמים.

עד כה, מקובל היה לחשוב כי אין כל קשר בין האדרת, לבין משפחת תאומים המפורסמת, צאצאי הגאון ר' יונה תאומים אב"ד מיץ בעל ה'קיקיון דיונה'. וכל מה שנקרא האדרת בשם תאומים, הוא אך בגלל שנולד תאום עם אחיו רבי צבי יהודה.

והנה, בכתב העת 'מורי-ה' גליון קטז, הודפס מכתב שנשלח לאדר"ת מהגאון ר' יעקב תאומים אב"ד טארניגרד וקולומיה, [בן ר' אפרים אבד קריסניפאלי ואחיו של ר' משה אבד הורודונקא בעהמח שות דבר משה], המכתב הוא מכתב תורני ארוך, אך בראשו מובא ענין נוסף.
וכך הוא כותב,
רוב שלום וברכה יחולו על ראש שארי ומחו' הנ', הרב הגאון הגדול , מעוז ומגדול, חו"ב חוטר מגזע קדושים, כקש"ת מו"ה אלי' דוד ראבינאוויטץ תאומים נ"י האב"ד דק פאניוועז יע"א.
מכתבו הראשון גם השני הגיע עדי נכון. ... אמרתי לבל לאחר אף רגע מלהשיב לכת"ר על כל דברי מכתביו.
על אשר ביקש מאתי כ"ת להודיעהו מקור מחצבתי וחניכתי תאומים, מקורה הוא תאומים פרענקיל משפחת הגאון ר' חיים יונה זלה"ה. ואשר לא נודע לכת"ר מאיזה צד הנני נכד הח"צ, ואולי מצד אשתו הראשונה, הנה מאשתו הראשונה לא נשאר לו שום בנים, וכל בני הח"צ ז"ל היו נכדי הג' ר' זלמן מירלס. ואם נמצא בסביבותיכם חיבורי אחי הגאון מהארדענקא, ד' יאריך ימיו, והם נקובים בשם דבר משה מהדו"ק ומהדו"ת, ובמהדו"ת שלו ימצא כל סדר יחוסי, הן מצד אבי ז"ל והן מצד אמי ע"ה. והרב מלאסק אשר הזכיר כה"ר במכתבו הוא ש"ב.

וחותם,

דברי שארו וידידו הדוש"ת נצח ומשתוקק ומתאוה לראותו וכתמיד מצדי בלו"נ, ויתקרבו ידידותינו, כי אם הנפשות רחוקות הלבבות יהיו קרובות, ומברכו בכ"ט.


כפי שכבר כתבנו בעבר, רבי אליהו דוד, היה מודע ליחוסו המשפחתי, וניסה לברר ככל שעלתה בידו. והמעט שידע כן כתב, והנה לנו עדות נוספת, להתענינותו של האדרת בנושא חקר המשפחה, וניסיונו להתחקות אחר מוצא משפחתו.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה