יום חמישי, 27 במאי 2010

האדרת ורבי יהושע לייב תוספאה - מחותנים?

בעבר כתבנו כאן רבות על משפחתו של רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, אב"ד פוניבז' ומיר, ובסוף ימיו רבה של ירושלים.

כתבנו גם על רבי שמואל אביגדור תוספאה, אב"ד קרלין, מגדולי הדור, שהיה גיסו של רבי בנימין דיסקין מהוראדנא.


הקשר המשפחתי הקרוב בין השנים לכאורה, הוא על ידי שאחותו של האדרת, היתה אמו של רבי אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטבה, שהיה נשוי לנכדת רבי בנימין דיסקין. [אני כותב כאן בקצרה כי כבר כתבתי על כל זה בארוכה].


אלא, ששלח אלי אחד מן הקוראים, שלכאורה היתה קירבה יותר גדולה, האדרת בהגהותיו על הרמבם פרק ז מהלכות ברכות הלכה יב כותב כך:

"… אחר זמן מצאתי בפירוש התוספתא על זה להגאון ר' שמואל אביגדור ז"ל העיר בהשמטותיו מדברי רבינו פה, ומהספרי דברים [אך מה שכתב שם מדברי הירושלמי בכורים (פרק ג) לפי כבוד הנכנסים, לא ידעתי ענינו לנדון דידן, וגם לא זכר גירסת רש"י בספרי שזכרנו למעלה בס"ד, ושוב הקשה בשם בנו מחותני הרב הגאון מהרי"ל שליט"א אבד"ק יאנווא [ז"ל] מירושלמי …"

קשה להגיד שמחותני, הכוונה לקירבה הרחוקה הידועה, שאחיין של האדרת, היה נשוי לבת דודתו של רבי יהושע לייב תוספאה.
אומנם, האדרת היה גם מחותן ממש עם רבי אליהו עקיבא, בנו של האדרת, ר' בנימין אברהם משה רבינוביץ היה חתנו של רבי אליהו עקיבא רבינוביץ, שהוא לכאורה היה חתן בן דודו של רבי יהושע לייב תוספאה.
אך זו עדיין קירבה רחוקה.

ובפרט, שעל ר' שמואל אביגדור עצמו, לא כתב האדרת "מחותני", רק על בנו ר' יהושע לייב.

מהי אם כן קירבת החיתון בין האדרת לרבי יהושע לייב תוספאה?

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה