יום שלישי, 24 בנובמבר 2009

רשימת שאלות מהקוראים - ד

 • לגאון ר' אליעזר שולביץ מייסד וראש ישיבות לומזה בפולין ובארץ ישראל, היה בן דוד בשם ר' בנימין מגנצא, הוא היה מורה הוראה, ודיין בעיר סובאלק.

האם ידוע כיצד היא קרבת המשפחה בין שני הרבנים הנ"ל? • בספר 'אגדת מהרש"כ', שנדפס בירושלים בשנת תרפ"ו, מאת ר' שילם הכהן ב"ר ישראל, שהיה אב"ד פרוזינא, מובאת מגילת יוחסין שכתב המחבר. וכך הוא כותב:

"אני נולדתי בחודש טבת שנת תקמ"ז, וישראל הוליד בן לפרט! שילם בן ישראל בן יואל מאשתו רבקה בת ר' יצחק אייזיק זצ"ל בן אלחנן מענדל בן יוסף יוזל כ"ץ! שילם בן חיה בת הקדוש ר' שילם מאשתו אסתר בת ר' שמואל ש"ץ דקינגשבארג, הקדוש ר' שילם הנ"ל הוא בן ר' שמואל מאמדור, וגיסו הוא הקדוש ר' יצחק אייזיק אבי אמו של ר"י אייזיק הרב דוואלקאוויסק, אשר הני תרי גיסי ר' שילם ור' אייזיק הנ"ל נשבעו יחד בשובם מנסיון החתן מ' משה בעל אחות אמי מרת לאה ז"ל..."

ר"י אייזיק הרב דוואלקאוויסק הנזכר בדבריו, הוא כפי הנראה ר' אייזיק חבר, המפורסם בספרו בנין עולם, שכיהן לאחר מכן כרב בסובאלק.

האם ידוע כיצד היו גיסים ר' יצחק אייזיק הקדוש ור' שילם הקדוש?

האם ידועים עוד פרטים על יחוסו של ר' אייזיק חבר? ומי היה חותנו?


 • בעיר וורשא שלפני המלחמה, כיהן אדמור בשם ר' אלכסנדר זושא אייזנשטאט, (כאן בתמונה, מתוך ספר היזכור לקהילת צויזמיר), הוא היה במקורו מהעיר צויזמיר, על כן נקרא בפי כל הרבי מצויזמיר. הוא נהרג בשואה בגטו אוסטרוייביץ.

על פי מסורת בני משפחתו, הוא היה מצאצאי האוהב ישראל מאפטא והיהודי הקדוש מפשיסחא.

האם יש מי שיודע כיצד?

 • שושלת אדמורי מודזיץ, משתרגת ועולה, עד לאדמור הראשון לבית מודזיץ, הלא הוא ר' ישראל טאוב, בעל דברי ישראל ממודזיץ. אביו היה הרה"ק ר' שמואל אליהו מזוואלין. אביו היה ר' יחזקאל טאוב מקוזמיר.

חותנו של ר' יחזקאל טאוב היה ר' משה מדוואהרט.


האם ידוע מי היה אבי אמו של בעל הדברי ישראל?

האם ידוע עוד אודות חותנו של ר' יחזקאל מקוזמיר? האם הוא ר' משה נחמיה הכהן ששימש כאב"ד דוואהרט?


 • הרה"ק ר' ישעיהו מפשעדבורז, היה חתן ר' דן לעוונבערג מפשדבורז. האם ידוע עוד אודות ר' דן זה?

4 תגובות:

 1. חותנו של הגרי"א חבר היה ר' יהודה אידל ז"ל מפרוזינא, כך כתוב בסוף הקדמת בנו ר' יוסף חבר לספרו של אביו שו"ת 'בנין עולם'.

  השבמחק
 2. הרב אלכנסדר זושא היה בן דוד ראשון של אם-אם-אמי.
  עד כמה שידוע לנו הוא אינו צאצא של אף אחד מאלו שמניתם.
  אמנם רבו רב שרגא יאיר מביאלאברזיג היה צאצא של היהודי הקדוש. ראה http://www.hebrewbooks.org/19899)
  ר' אלכסנדר זושא היה בן אחר בן מהפנים מאירות וכן צאצא של המהר"ל מפראג.
  הואיל וכתבת ששמעת את זה ממשפחתו, מאד הייתי רוצה להיות בקשר עמהם. כתובת האימייל שלי היא
  ssfjds-at-gmail.com

  תודה

  השבמחק
 3. בקשר לר' משה מדוואהרט, בקובץ הבאר (שנת תרצ"א) ישנה אריכות גדולה על מש' חותני ר' יחזקאל מקוזמיר ה"ה האחים ר' אברהם מליטומירסק ולעלוב ור' משה מדוואהרט והם היו בני ר' אליהו מדוואהרט ב"ר משה משם, ע"ש ותמצא נחת.
  אגב, שם מתבאר שר' משה נחמיה הכהן מדוואהרט היה נינו של ר' משה מדוואהרט הראשון, (נמצא שר' משה נחמיה היה שלישי בשלישי עם ר' יחזקאל מקוזמיר).
  פרט נוסף; ר' משה הראשון היה מצאצאי החכם צבי, אך הכותב שם אינו יודע לפרט את סדר היחוס.

  השבמחק