שמות משפחה א-כ

להלן מפורטים שמות משפחה שמוזכרים בבלוג, רשימה זו יכולה להיות כלי עזר לאלו המחפשים עזרה בעריכת עץ משפחה במהלך עבודת שורשים.

הבלוג חשוב עבורך? אתה נהנה לקרוא בו? תוכל להיות שותף על ידי תמיכה קטנה, קבועה או חד פעמית.
לתמיכה בבלוג תולדות ושורשים.

משפחת אבורביע
משפחת אבן דנאן
משפחת אבעל
משפחת אברך
משפחת אברמוביץ
משפחת אדלר
משפחת אהרונוביץ
משפחת אווין
משפחת אוורבוך
משפחת אויערבך
משפחת אולמן
משפחת אולף 
משפחת אונגר
משפחת אונגרישר 
משפחת אונטרמן
משפחת אופנהיים
משפחת אורטנברג
משפחת אורי
משפחת אורנשטיין
משפחת אזולאי
משפחת אטינגר
משפחת אטיק
משפחת אטקין
משפחת איבנסקי
משפחת איגר
משפחת איגרא
משפחת אידלמן
משפחת אידלשטיין
משפחת אייבנשיץ
משפחת אייבשיץ
משפחת אייגש 
משפחת איידלש
משפחת אייזן
משפחת אייזנשטאט
משפחת אייזנשטיין
משפחת אייכנשטיין
משפחת איינהורן
משפחת אילברג
משפחת אינגרלייב 
משפחת איסרליש
משפחת אלבוים
משפחת אלברג
משפחת אלטקונשטאט
משפחת אלטר 
משפחת אלטשולר
משפחת אליפנט
משפחת אלישיב
משפחת אלישר
משפחת אלכסנדרוב
משפחת אלפא
משפחת אנגלרד
משפחת אנגלסברג
משפחת אנדרון
משפחת אנשין
משפחת אסאד
משפחת אסטרייכר
משפחת אפשטיין
משפחת ארטינברג
משפחת ארליך
משפחת אשכנזי

משפחת באבד
משפחת בארג
משפחת בארון
משפחת בוימגרטן
משפחת בוכנר
משפחת בונימוביץ
משפחת בוקסנבוים
משפחת בורשטיין 
משפחת ביאליסטוצקי
משפחת בידרמן
משפחת ביליצר
משפחת בינג 
משפחת בינגן
משפחת בינדיגר
משפחת בכרך
משפחת בלוי
משפחת בלוך
משפחת בלום
משפחת בלכמן
משפחת בן וואליד
משפחת בן שמעון
משפחת בנגיס
משפחת בנדטמן 
משפחת בנט
משפחת בנימינסון
משפחת בעק
משפחת בקשט
משפחת בר
משפחת בראוור
משפחת ברגהולץ
משפחת ברגמן
משפחת ברדוגו
משפחת ברדח
משפחת ברדקי
משפחת ברודא
משפחת ברודסקי
משפחת ברודר
משפחת ברוידא
משפחת ברומברג
משפחת ברזובסקי
משפחת ברזל
משפחת ברזם
משפחת בריל
משפחת ברים
משפחת בריסקמן
משפחת ברכר
משפחת ברלין
משפחת ברמן
משפחת ברנדיס
משפחת ברנדסדורפר
משפחת ברנהולץ
משפחת ברנפלד
משפחת ברנשטיין
משפחת בש

משפחת גוטליב
משפחת גוטמן
משפחת גוטרמן
משפחת גולדברג
משפחת גולדברגר
משפחת גולדווסר
משפחת גולדפרב 
משפחת גולדשטיין
משפחת גולדשלג
משפחת גולדשמיד
משפחת גוראריה 
משפחת גורדון
משפחת גוריון
משפחת גורפינקל
משפחת גינז
משפחת גינסטלינג
משפחת גינצבורג
משפחת גלבשטיין
משפחת גלוסקין
משפחת גלזנר
משפחת גלזר
משפחת גליס
משפחת גליק
משפחת גליקמן
משפחת גליקסון
משפחת גלמובסקי
משפחת גלמן
משפחת גניחובסקי 
משפחת גען
משפחת גפן
משפחת גצוב
משפחת גרבוס
משפחת גרבר
משפחת גרודזינסקי
משפחת גרודזנסקי 
משפחת גרודננסקי
משפחת גרוזובסקי
משפחת גרויברט
משפחת גרוס
משפחת גרוסברד 
משפחת גרטנר
משפחת גרייבסקי
משפחת גריינמן
משפחת גרין
משפחת גרינברג
משפחת גרינוולד
משפחת גרינפלד 
משפחת גריסהמר
משפחת גרמר
משפחת גרף
משפחת גרשונוביץ 
משפחת גרשוני
משפחת גשטטנר

משפחת דוחאני
משפחת דוידוביץ
משפחת דולינסקי
משפחת דולסקי
משפחת דון יחיא 
משפחת דוראן
משפחת דושינסקי
משפחת די אבילא
משפחת דיאמנט
משפחת דייטש
משפחת דיינובסקי
משפחת דיכובסקי
משפחת דיליאון
משפחת דיסמשטרי
משפחת דיסקין
משפחת דכנר
משפחת דנינו
משפחת דנציגר
משפחת דסלר
משפחת דרומי
משפחת דרוק
משפחת דרמברדיגר

הבלוג חשוב עבורך? אתה נהנה לקרוא בו? תוכל להיות שותף על ידי תמיכה קטנה, קבועה או חד פעמית.
לתמיכה בבלוג תולדות ושורשים.

משפחת הגאון מוילנא
משפחת הגר
משפחת הוטנר
משפחת הויזמן
משפחת הויפט 
משפחת הוכמן
משפחת הולנדר
משפחת הומינר
משפחת הופמן
משפחת הופשטיין
משפחת הורוביץ
משפחת הורודצקי
משפחת הורנשטיין 
משפחת החנוכי
משפחת הייזלר
משפחת הייליגמן
משפחת הילדסהיים
משפחת הילמן 
משפחת הינדס
משפחת היצחקי
משפחת הירש 
משפחת הירשוביץ
משפחת הירשלר
משפחת הירשנזון
משפחת הכהן
משפחת הלברשטטר
משפחת הלברשטם
משפחת הלוי
משפחת הלטובסקי
משפחת הלפרט
משפחת הלפרין
משפחת הלר
משפחת הנקין
משפחת העשל
משפחת הקר
משפחת הרטמן
משפחת הרכבי
משפחת הרמן
משפחת הרצל
משפחת הרשלר
משפחת הרשמן


משפחת וגשל
משפחת וואהל
משפחת וובר
משפחת ווילף
משפחת וולטפרייד
משפחת וולנשטיין
משפחת וולף
משפחת וולפא
משפחת וולקין
משפחת וועג
משפחת ווקס
משפחת וורהפטיג
משפחת ויגודסקי
משפחת וידמן
משפחת וידנבוים
משפחת וידנפלד
משפחת ויטקינד
משפחת ויינברגר
משפחת ויינשטיין
משפחת וייס
משפחת וייספיש
משפחת וייץ
משפחת וילנא
משפחת וילנר
משפחת וינבאום
משפחת וינברג
משפחת וינגרטן
משפחת וינוגרד
משפחת וינקלר
משפחת וינר
משפחת וינשטוק
משפחת וינשלבוים  
משפחת ויסבלום
משפחת ויסברג
משפחת ויסברוד
משפחת ויספיש
משפחת וירנצקי 
משפחת וכסלבוים
משפחת ולדמן
משפחת ולס
משפחת וסרמן
משפחת וקסלר
משפחת וקשטיין
משפחת ורבין
משפחת ורטהיים
משפחת ורטהיימר
משפחת ורנר
משפחת ורפל
משפחת ורשבסקי

משפחת זבדיה
משפחת זבוזניצקי
משפחת זולטי
משפחת זונאבנד
משפחת זוננפלד
משפחת זוסמנוביץ
משפחת זיברטנסקי
משפחת זיו
משפחת זייבלד
משפחת זיידל
משפחת זיידע
משפחת זילבר
משפחת זילברט
משפחת זילברמן
משפחת זילברצן
משפחת זילברשטיין
משפחת זינגר
משפחת זיסלזון
משפחת זיסמן 
משפחת זיסרמן
משפחת זלדוביץ
משפחת זלוטיבקה
משפחת זלזניק
משפחת זליגזון 
משפחת זליכובסקי
משפחת זלינגר
משפחת זלמנס
משפחת זלפרוינד
משפחת זלצמן
משפחת זלצר
משפחת זלקינד
משפחת זמבא
משפחת זף
משפחת זק
משפחת זקס
משפחת זקש

משפחת חבר
משפחת חגיז
משפחת חודרוב
משפחת חזן
משפחת חיימוביץ
משפחת חיימסון
משפחת חייקין
משפחת חנהליס
משפחת חנזין
משפחת חסיד
משפחת חריף
משפחת חרלפ
משפחת חשין

משפחת טאוב
משפחת טבק
משפחת טברסקי
משפחת טויבש
משפחת טויסיג
משפחת טוקצינסקי
משפחת טור
משפחת טורנהיים
משפחת טטנבוים
משפחת טיברג
משפחת טייטלבוים
משפחת טייכטל
משפחת טייכמן
משפחת טייץ
משפחת טיקוצינסקי
משפחת טירקל
משפחת טירר
משפחת טל
משפחת טמקין
משפחת טננבוים
משפחת טפילסקי
משפחת טרויב
משפחת טרונק
משפחת טרופ
משפחת טרוצקי
משפחת טשארני

משפחת ידלר
משפחת יהודה
משפחת יואל
משפחת יודלביץ
משפחת יוז'וק
משפחת יולס
משפחת יונגרייז 
משפחת יוסטמן
משפחת יוסקוביץ
משפחת יורקנסקי
משפחת ילוב
משפחת ינובסקי
משפחת יעבץ
משפחת יעקובזון
משפחת יעקובי
משפחת יפה

משפחת כהן
משפחת כהנא
משפחת כהנא שפירא
משפחת כהנוב
משפחת כלפון
משפחת כץ
משפחת כרוספדין


שמות משפחה ל-ת

הבלוג חשוב עבורך? אתה נהנה לקרוא בו? תוכל להיות שותף על ידי תמיכה קטנה, קבועה או חד פעמית.
לתמיכה בבלוג תולדות ושורשים.

 

23 תגובות:

 1. למה אין על משפחת חכמון?

  השבמחק
 2. למה אין משפחת כרמלי?

  השבמחק
  תשובות
  1. אני יודע? אתה כרמלי?למה ?

   מחק
 3. למה אין משפחות כמו: מלכה,אטיאס,הרוש....

  השבמחק
  תשובות
  1. אני כותב על משפחות רבנים כפי ידיעתי, אם יש לך חומר על משפחות רבנים ממשפחת מלכה, אטיאס, הרוש, אתה מוזמן לשלוח לי.

   מחק
 4. לא מופיעה משפחת קופפרברג

  השבמחק
 5. ידוע לכם אודות משפחת בן נתן?

  השבמחק
 6. אני מחפש אביסרור מישהו יכול לעזור לי בבקשה?

  השבמחק
 7. אני מחפש אביסרור מישהו יכול לעזור לי בבקשה?

  השבמחק
 8. מחפשת שורשים של סבי ,דוד טסטה,שהיה בבית יתומים דיסקין,האם ניתן לקבל רשימות של היתומים??

  השבמחק
 9. תודה רבה על האתר הניפלא .יש אפשרות בבקשה לברר לגבי משפחת דרוקמן ? תודה רבה שבוע טוב .בברכה דויד דרוקמן .

  השבמחק
 10. סבא שלי היה רב יששכר חכמון בטריפולי שכתוב האם ידוע על שורשים?

  השבמחק
 11. סבא שלי היה מורדכי חסיד .

  השבמחק
 12. איזה פרטים ידועים על הרב אליעזר ב"ר הרב יעקב הכהן כץ בעל סמיכת כהן על פרקי אבות

  השבמחק
 13. שלום
  אני מחפש פרטים אודות משפחתו צאצאיו של רבי יהודה אלקלעי, האם יש מידע? תודה רבה

  השבמחק
 14. סבא רבא שלי שמו היה יהודה יפרח והוא נפטר במרוקו ב1963 לפני העלייה לארץ בגיל 120

  השבמחק
 15. סבא שלי עלה לירושלים בסוף ימיו לפני כ 100שנה, מכירים משפחת הייליג?

  השבמחק
 16. למה אין זיגלמן

  השבמחק