יום שלישי, 22 במאי 2012

נשותיו של החוות דעת


אחרי אשר עמדנו על יחוסו הרם של רבי יעקב מליסא, אשר הוא בן אחר בן עד לרבינו החכם צבי, נעבור כדרכנו אל יחוס נשותיו של רבי יעקב. על פי המסופר, היו לו לרבי יעקב שלש נשים, ואת שלושתן נאלץ רבי יעקב לגרש, אולם יש ברשותינו מידע רק על שתים מנשותיו. ואלו הן.

אשת נעוריו של רבי יעקב, היתה כאמור בתו של הגביר ר' נפתלי הירץ מסטאניסלב, אשר מלבד היותו מנכבדי העיר סטניסלב, היה לו גם יחוס אבות גדול, הוא היה בן ר' אריה לייב מבוטשאטש שהיה מנהיג המדינה בגליל לבוב, ונודע בשם ר' ליבש ראש המדינה, בן ר' יצחק מיאברוב פרנס ומנהיג דד' ארצות.

ר' יצחק מיאברוב היה מצאצאי ר' אריה לייב אב"ד פרעמישלא, רק לא ידוע בוודאות כיצד. כפי הנראה שם אביו היה ר' אלעזר, בן ר' אריה לייב אב"ד פרעמישלא - דער הויכער ר' לייב, ומעלה בקודש.


ר' נפתלי הירץ מסטניסלב הנזכר, היה חתן רבי אברהם אב"ד סטניסלב, מגזע רבי יצחק הגדול מפוזנא, ומעלה בקודש.

ר' אריה לייב מבוטשאטש הנ"ל, אשתו מרת יוכבד בת ר' דוד מזאמושטש, בן רבי אריה לייב אב"ד בריסק וקראקא מחבר ספר שאגת אריה הראשון, ומעלה בקודש בן אחר בן עד לרבינו הב"ח.

ר' דוד מזאמושטש הנ"ל, אשתו מרת אסתר בת הרב הגאון ר' יצחק, בן הרב הגדול מ' אליעזר שהיה נקרא ר' ליזר לאדמריר [על שם עירו לודמיר], אחיו של הגאון הגדול מ' יעקב מלובלין אביו של הרבי ר' העשל, ומעלה בקודש.

*  *  *

אשתו השניה [או השלישית] של רבי יעקב מליסא, היתה מרת שיינדל בתו של ר' יעקיל מרימנוב. היא נפטרה בבראדי ח' ניסן תקצ"ח. מאשתו זו, ידוע כי נולדו לפחות שנים מילדיו.

רבי יעקיל מרימנוב, הוא רבי ישראל יעקב אשכנזי, נפטר בבראד כ"ז ניסן תקע"א, ושם אביו ר' יהודה לייב מהרימלוב. יחוסו מעלה לא נודע. ר' יעקיל, היה גיסו של הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראדי, ונזכר בשו"ת שלו, חושן משפט סי' עז: "שאלה מכבוד גיסי החכם השלם מופלג בתורה וביראה המנוח מוהר"ר יאקיל זללה"ה".


לרבי לייב מהרימלוב, נודעו עוד כמה בנות ובן אחד חוץ מבנו ר' יעקל הנזכר, ואלו הן. א. בתו האחת מרת לאה היתה כפי הנראה בזיווגה הראשון היתה אשת ר' שמואל אהרן אב"ד מאציב אשר היה בנו של המקובל רבי חיים צאנזיר מבראד, ולאחר שנתאלמנה ממנו בכ"ד אלול תקנ"ד, נישאה לגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראדי בזיווגו השני, וילדה לו את בנו יחידו ר' חיים יהודה לייב מרגליות.  ב. מרת זלדה אשת ר' נפתלי צבי מרגליות בן ר' אלכסנדר סנדר מרגליות מסטנוב, וראז"מ כותב עליו בשו"ת שלו (חו"מ ז'), "הראני גיסי ב"ד החריף ובקי מוהר"ר צבי הירש מרגליות נ"י בן כבוד דודי מ"ו הגאון מו' סענדר ז"ל", ונזכר בשו"ת של אביו כמה פעמים. ג. מרת שיינדל אשתו השניה של ר' זאב וואלף שיף מזמאושטש בעהמ"ח מנחת זכרון על מסכת עירובין (ר' זאב וואלף נשא אותה בשנת תקס"ז ונפטר י"ב שבט תר"ב). ד. בנו של ר' לייב רומלובר – היה חתן רבי מרדכי זאב אורנשטיין הראשון אב"ד לבוב, וכפי הנראה הוא ר' אברהם אביש אשכנזי, נשא לאשה את מרת מלכה בתו של רמ"ז. ה. יתכן שחתן נוסף היה לר' לייב, הוא ר' נפתלי הירץ אביו של הגאון רבי יהודה לייביש אורנשטיין אב"ד פאלטישאן וראב"ד עדת החסידים בירושלים. עיין אודותיו במבוא לספרו טל ירושלים שנדפס מחדש, ירושלים תשעב. [לפי זה יוצא שהיה לר' יהודה לייב שני חתנים בשם ר' נפתלי הירץ בן ר' סנדר].


ר' יעקיל הנ"ל, היה חתנו של הגאון רבי מרדכי מרגליות אב"ד אוזיראן, פסק הלכה מנומק מרבי מרדכי אודות ענין שאירע בקהילתו בשנת תקנ"א, נדפס בשו"ת של הגאון רבי משולם איגרא, אה"ע סימן ל"ט, ופילפלו בדבריו עוד רבנים ואף ר' משולם עצמו, עיין שם בסימנים מ-מ"ב.

רבי מרדכי היה בנו של הרה"ק רבי משה אברהם מרגליות אב"ד זאבנא והוראדענקא בעהמ"ח צלותא דאברהם. רבי משה אברהם היה תלמיד דודו רבי אריה לייב אויערבך אב"ד סטניסלב ובוטשאטש. ספרו הנ"ל נדפס באוסטרהא [או בסדליקוב] בשנת תקפ"א, על ידי הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל הלבושי שרד. הספר נקרא גם, חידושי מהרמ"א על הש"ס. צאצאיו של ר' משה אברהם הם, א. רבי יחיאל מיכל מרגליות אב"ד לשקוביץ. ב. רבי מרדכי אב"ד אוזיראן הנ"ל. ג. ר' צבי אבי ר' דוד ראב"ד ירוסלב? ד. ר' יוסף אבי ר' קלונימוס קלמן ריינהולד. שני האחרונים אינם בוודאותו וטעונים בירור.

רבי משה אברהם היה בן הגאון רבי צבי הירש מרגליות אב"ד יאזלוביץ, בן רבי יוסף מרגליות מזאלקווא, בן רבי משה מרגליות אב"ד טארניגראד. ומעלה בקודש.


היה אפשר להתעכב ולחקור עוד ביחוס המשפחות, אך במסגרת היריעה הקצרה כאן, התעכבנו רק על כמה נקודות קצרות, ובבא העת נאריך ונרחיב עוד.


על צאצאי רבי יעקב מליסא אפרסם מאמר נפרד אי"ה.

14 תגובות:

 1. כבוד הרב בנימין,

  מאיפה המקור שר' אבוש אשכנזי חתנו של רמ"ז אורנשטיין היה בנו של ר' יהודה לייב רימלובער?

  בפורום האידישאי איי-וועלט חקרתי הרבה בתולדות המשפחות ולא נודעתי על מקור מוצאו של ר' אבוש, תודה רבה על הגילוי, הנה לינק להאשכול הדן מענין לענין ובאותו ענין:
  http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=8849

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום וברכה,
   לא סייגתי מספיק את הדברים.
   זו השערה שלי.
   כי רק ידוע שבן של ר' יהודה לייב רימלובער היה חתן ר' מרדכי זאב, ואני חיפשתי בין חתניו ומצאתי את השם אברהם אבוש אשכנזי, כפי שר' לייב נקרא אשכנזי.

   מחק
 2. שאלה - האם יתכן ש-"רימנוב" בחלק מהמקורות זו טעות דפוס / סופר, וצ"ל מ-רימלוב כמו אביו ?

  ושאלה שניה - היחוס כלפי מעלה של רא"ל מבוטשאטש. למיטב הבנתי, המקור בהקדמות 'זכריה משלם' ו'מנורת זכריה' מבנו של רא"ל. יש שם פריטי יחוס לא נהירים, כמו יחוס לחיים מפרידבורג אחי המהר"ל, עליו "מדווח" רצ"ה ברלין, שהיה גם נינם של רבי השיל מקראקא, ושל החכם צבי. האם יש מי שיודע, לבד מהשערות, מצד מי היחוס לחיים אחי המהר"ל ? נראה כי כולם הניחו כמובן מאליו שדרך משפחת רא"ל מקראקא, בגלל מסורת היחוס הבלתי מבוססת למהר"ל עצמו, האם יש מידע מבוסס יותר ?

  השבמחק
 3. האם יש מקורות בהם לא נכתב רימנוב, אלא רימלוב?

  לגבי היחוס למעלה לר' חיים אחי המהר"ל, אני חושב שהוא לא מפוענח.

  השבמחק
 4. בירור מי הם ילדיו של נפתלי צבי מרגליות?

  השבמחק
 5. שמי אלעזר משה שמואל מרגליות ב"ר יוסף מאיר ז"ל מצפת - ב"ב ב"ר יעקב שמשון ז"ל מצפת - טבריה ב"ר אלעזר משה מצפת ב"ר יוסף מאיר ז"ל מטבריה ב"ר אלעזר משה ז"ל שד"ר מטבריה ב"ר נפתלי צבי ז"ל (ע"כ ידוע בבירור, מכאן ולמעלה בגדר ספק)[חתן רבי לייב מהרימלוב] בן ר' אלכסנדר סנדר מרגליות מסטנוב
  בקשתי מה אתם יכולים להחכים יותר , והאם יש לר' נפתלי צבי הנ"ל קשר לרבי שבתי מראשקוב

  השבמחק
  תשובות
  1. איני יודע דברים ברורים על יחוס משפחת מרגליות דידכם כלפי מעלה. ואיני יודע אם נפתלי צבי מרגליות דידכם, הוא נפתלי צבי מרגליות זה.
   מה שכן אני יודע, זה רק הקטע הזה, בו משפחת מרגליות מתחברת אל משפחת לוריא.
   כפי שכתבתי כאן,
   http://toladot.blogspot.co.il/2009/12/blog-post_16.html

   מחק
 6. כפי שאמר לי זקני הר' יעקב שמשון מרגליות ז"ל מצפת טבריה שר' נפתלי צבי מרגליות (אבי ר' אלעזר משה שד"ר מטבריה) הי' חתן ר' ישכר מרשקוב בן הרה"ק ר' שבתי מרשקוב,
  עוד בקשה ע"י קברו של ר' דוד הקטן מביחוב, ישנו מצבה של הרב שלמה זלמינא ב"ר נפתלי מרגליות אב"ד טומאשפיל שנסתלק ברעש כ"ד טבת תקצ"ז (האם הוא אחיו של ר' אלעזר משה שד"ר, מי הי' אב"ד טומאשפיל ר' שלמה זלמינא או אביו ר' נפתלי , השם זלמינא הי' בגזע רשקוב)
  בקשתי מה אתם יכולים להחכים יותר

  השבמחק
 7. אנו מחכים לתשובה
  תודה רבה

  השבמחק
  תשובות
  1. אין לי תשובה טובה, כי לצערי איני יודע פרטים על רבי שלמה זלמינא זה.

   מחק
 8. לא ר' דוד מזאמושטש היה חתנו של ליזר לאדמריר אלא מחותנו ר' יצחק מיאברוב, כך הוא בהקדמת 'מנורת זכריה' ("אם אבי")
  בברכה.

  השבמחק
  תשובות
  1. אני לא כתבתי שר' דוד מזאמושטש היה חתנו של ר' ליזר לאדמריר.
   כתבתי, שר' דוד מזאמושטש היה חתן ר' יצחק בנו של ר' ליזר לאדמריר.
   דהיינו, ר' יצחק 'אבי אמו' של רבי אריה לייב מבוטשאטש, היה בנו של ר' ליזר לאדמירר.

   מחק
  2. כן סליחה כוונתי הייתה על ר' יצחק בנו של ר' ליזר שהוא היה חותנו של ר' יצחק מיאברוב ולא של ר' דוד מזאמושטש. כך כתוב בהקדמת 'מנורת זכריה' של ר' זכריה מנדל בן אריה לייב מבוצ'אץ ("ומצד אם אבי...אסתר בת..יצחק ז"ל בן...ליזר לאדמרור...")

   מחק