יום רביעי, 2 במאי 2012

בית הלוי מבריסק


עסוקים אנו בכתיבת עץ המשפחה של רבינו יוסף דוב הלוי סולובייציק מבריסק, וכעת עומדים אנו בפרק ביתו זו אשתו, וזקוקים אנו לכתוב על נשותיו של רבינו בעל הבית הלוי.

בראשונה, נשא רבינו הבית הלוי בצעירותו, אשה מהעיר בוברויסק, בת גביר גדול מעשירי העיר, אשר אשתו היתה בת של אחד מעדת חסידי חב"ד. לפי דבריו של ר' חיים קרלינסקי בספרו הראשון לשלשלת בריסק, היה חותנו הגביר ממשפחת ק-ן, ורגליים לדבר שכיוון אל משפחת קצנלסון, שהיו עשירים גדולים ושתדלנים מפורסמים, מקום מושבם בבוברויסק. אך נראה שטעה בזה, ובנו של ר' יוסף דוב, הוא שהיה חתן אצל משפחת קצנלסון כדלהלן. הרב אהרן היימן [רב ומו"צ בלונדון שנים רבות], שעסק אף הוא בתולדות הבית הלוי ומשפחתו, כותב כי חותנו הראשון של הבית הלוי, היה ר' מאיר עפשטיין. כך או כך, זיווג זה לא החזיק מעמד, ולאחר שנולדה לו בת אחת נתפרדה החבילה, ורבי יוסף דוב גירש את אשתו. וישנם כמה גירסאות על סיבת הגירושין.

*
כאמור, אשתו השניה היתה בתו של אחד מתושבי העיר וולוזין, רבי יצחק עפרון שהיה גדול בתורה ומנכבדי העדה. בספר הראשון לשלשלת בריסק, כתוב שר' יצחק היה חתנו של רבי ישראל אב"ד איוועניץ, אך כבר בהערה שם מציין לספר פאר הדור, שם נכתב שחותנו של הריד"ס היה בנו של ר' ישראל אב"ד איוועניץ.

חשבתי שאוכל לפתור את הספק, על ידי עיון במפקדי העיר וולוזין, והנה במפקד שנערך בשנת תריח, מופיעים שני אנשים בשם יצחק עפרון. האחד הוא יצחק שמואל בן אברהם עפרון, בן 34 שנים, ושם אשתו, גיטל בת יצחק. והשני הוא, יצחק בן ברוך עפרון, בן 56 שנים, ושם אשתו פייגה בת פייבל. שניהם לכאורה, אינם מתאימים, שכן אנו מחפשים יצחק עפרון, שהיה בנו או חתנו של ר' ישראל אב"ד איוועניץ.

אך הנה, מצאתי פתרון לתעלומה,
בספרו של אהרן סורסקי, 'מסוד שיח חסידים', הוא מביא סיפור מפי ר' יוסף דוב קסטל מזקני חסידי סלונים שבא מבריסק, הסיפור מספר על אחד מחשובי החסידים בלכוביטש, ר' איטשה, בן רבי ברוך, בנו של ר' ישראל אב"ד איוועניץ, ובאחד הימים דיברו נכבדות בבתו של ר' איטשה עם רבי יוסף דוב סולובייציק בעל הבית הלוי, שבאותם ימים ישב סגור ומסוגר בחדר מיוחד לביתו, ושם הגיע רבי משה מקוברין ותהה על קנקנו, וכו' עיין שם המשך המעשה.


ובכן, חותנו של הבית הלוי, ר' יצחק עפרון, הוא זה הנזכר לעיל מהמפקדים, ואביו הוא ר' ברוך, בן ר' ישראל אב"ד איוועניץ. וכאמור, חותנו של ר' יצחק, היה פייבל.

חתן נוסף של ר' יצחק עפרון, הוא ר' דוד פינס מליובמל, הורי יעקב צבי אשתו שיינדל יפה.

על ר' ישראל אב"ד איוועניץ נמסר שכיהן ברבנות למעלה מארבעים שנה, בתחילה היה רעו של הג"ר חיים מוולאזין, אך אחר כך נטה לחסידות ונמשך אחר הרה"ק ר' מרדכי מלעכאוויטש. נכד אחר שלו, היה הגאון רבי נח רבינוביץ אב"ד טימקוביץ ושאדווא, שבספרו מי נח, [סימן טו] מביא מדברי זקנו.

הרבנית צירל אשתו של הבית הלוי, ילדה לו שני בנים ושלש בנות, אך לא האריכה ימים, וביום י"ד סיוון תרל"ב, היא הלכה לעולמה, והובאה לקבורות בסלוצק. [מתוך פנקס החברא קדישא של סלוצק].

*

הבית הלוי שנותר אלמן מאשתו השניה, נשא כעת אשה שלישית, אלמנה אף היא, מטופלת בשמונה ילדים. היא מרת אסתר ביילה רובינליכט, אביה ר' משה אליעזר טעמקין מוורשא, היה חתנו של רבי אריה מחשובי הקהל בהוראדנא [נזכר כנאמן על כספי צדקה, באסיפה משנת תקע"ו בענין הקנטוניסטים] בנו של הגאון החסיד רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא בעל יסוד ושורש העבודה.
היא ילדה לו לרבי יוסף דוב, בן ובת, שנולדו לו בערוב ימיו.

מאמר מפורט על צאצאיו של רבינו הבית הלוי, יבוא בהמשך, אם ירצה ה'.


*  *  * 

הערה קצרה לגבי משפחת עפרון,
עדיין לא ברור לי הקשר בין ר' יצחק עפרון וזקינו מאיוועניץ, לבין ר' יהושע העשל עפרון שכיהן כמו"ץ בוולאזין, ואף הוא נקרא ר' העשיל איווניצר, ואף עליו נמסר שנתקשר לר' נח לעכוויטשער.
בספר עיר ווילנא מסופר כי ר' יהושע העשל זה, היה בן ר' אליהו בן ר' אברהם, שהיה הראשון שנקרא עפרון. ואיני יודע אם זהוא ר' אברהם שנשא לאשה את נינת הגאון מוילנא, מרת טייבל בת ר' יחזקאל בן ר' יהודה בנו של הגאון.

4 תגובות:

 1. על הקשר בין העפרונים, במיוחד בין מי ששאלת - ראה כאן:
  http://mysite.verizon.net/vzeeg8yu/id1.html

  השבמחק
  תשובות
  1. עיינתי שם.
   אני לא בטוח שהצלחתי להבין מה בדיוק הוא כותב.
   נראה לי שהוא טוען שר' יצחק עפרון חותן הבית הלוי, היה בן ר' חיים בן ר' ישראל אב"ד איוועניץ.

   זה לא מסתדר לא עם המפקדים של וולוזין, ולא עם הסיפור של ר' יוסף דוב קסטל.

   מחק
  2. 1. יש לו ספר שלם שניתן להורדה שם.
   2. אפשר לשלוח לו מייל.

   מחק