יום שישי, 19 באוגוסט 2011

הערות וגירסאות שונות ביחוסו של ר' אבלי

עץ המשפחה של ר' אבלי פוסבולר הוא הנושא של סדרת המאמרים שאנו אוחזים בהם כעת.
במאמר השני בסדרה, נעסוק עוד מעט ביחוס אבותיו של ר' אברהם אבלי, ותחילה נצטט כמה מקורות המזכירים גודל יחוסו.
נכדו של רבינו - ר' מיכל בערמאן מבירז, הדפיס בווארשא את תמונתו של ר' אבלי, ומתחת התמונה כותב, "והוד יחוסו מופיע על משפחות ברודא ברלין גינצבורג זק מרגליות קצינעלבוגין ראפופורט ועוד", ר' מיכל גם כתב שהוא מתעתד להוציא ספר יחס בשם 'תפארת בנים', אך למיטב הידיעה לא נדפס ספר כזה עד היום.
גם יש ספר בשם 'זכרון יצחק', שחיברו ר' יצחק דוב זקש בן ר' אליעזר בן ר' יצחק שנשא את אחותו של ר' אבלי, וכותב בשער, וזכות אבותי הגאונים הגדולים זצ"ל אשר מעולם היו מאנשי השם, ל"ז דורות זא"ז גאונים וקדושים, שורש מגזע דוד המעה"ש, כמואר בספר היוחסין שלנו הנקרא 'תפארת בנים' אשר אני עתיד להדפיסו בס' בחלק שני אי"ה". אולם גם חלק שני לספר 'זכרון יצחק' לא נדפס למיטב ידיעתי.
הזכרנו במאמר הקודם, שר' אברהם אבלי נולד בפאסוואהל, בעת שכיהן שם אביו ברבנות העיר, ולפנים כיהן שם זקנו אבי אמו.
מי הוא זה זקנו אבי אמו של ר' אבלי?
כותבי תולדותיו של רבינו, ובראשם שטיינשניידער בספר 'עיר וילנא', הזכירו שאשת אביו ר' אברהם שלמה, היתה דינה בת ר' יצחק אב"ד פאסוואהל ובירז, שהוא היה אחיהם של ר' משולם זלמן אב"ד פאקראי ור' ישראל אב"ד בירז, בני ר' חיים אב"ד בירז, נין ונכד לר' יצחק הגדול אב"ד וילנא ופוזנא.
זה מתישב לנו עם הידיעה שר' אברהם שלמה עצמו כיהן כרב בפסוואהל ולפי זה, הוא כיהן ברבנות על מקום חותנו, אלא שעדיין לא נודע לנו לפי זה כיצד הוד יחוסו מופיע על משפחות ברודא ברלין גינצבורג מרגליות וכו'. רק על משפחת זק.
אכן, בספר 'דעת קדושים' כתב ישראל טוביה אייזנשטאט מעט אחרת, לדבריו, דינה אשת ר' אברהם שלמה אב"ד פאסוואהל, היתה בת ר' יהודה לייב ברודא, והוא זה שהיה חתנו של ר' יצחק אב"ד פאסוואהל. לפי דבריו, היה ר' אברהם שלמה הרב על מקום חותנו זקינו.
ומעתה גם נודע לנו כיצד מופיע הוד יחוסו של ר' אבלי על משפחת ברודא. אומנם אודות חותנו, ר' יהודה לייב ברודא לא נודע לנו מאומה, אם כיהן בקודש, ומי היו אבותיו, אך אכן מסתבר שדרכו ממשיך גם היחוס אל משפחות ברלין וגינצבורג, שכן משפחות אלו התחתנו זו בזו.
וכיוון שהזכרנו את בתו וחתנו של ר' אברהם שלמה, אשת ר' יצחק זק, נמשיך ונעסוק עוד במשפחתו של ר' אברהם שלמה ובצאצאיו.
לר' אברהם שלמה אביו של ר' אבלי, היו מלבדו עוד בן ובת, ואלו הם.
הבן הוא ר' חיים שכיהן אחרי ר' אבלי כאב"ד פאסוואהל, הוא היה אביו של ר' יצחק מוואבלניק, חתן הגאון רבי צבי הירש ברודא מסאלאנט, אבי האשה מרת וויחנא אשת ר' שלמה זלקינד רבינוביץ, הם הוריו של הגאון הנודע רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ. בעל דקדוקי סופרים. רננ"ר נפטר בקיוב תרמ"ט.
בתו של ר' אברהם שלמה, היא מרת מרים, על קברה בבית החיים בוילנא, כתוב שהיא בת הרב הגאון ר' אברהם שלמה, ונפטרה כב כסלו תקפ"ו, והיא אשת ר' יצחק זקש מוילנא. שלשה בנים היו להם, ר' אליעזר זקש, [אשר בחצירו נבנה בית מדרש לתורה ותפילה ונקרא זקש קלויז. ולו שני בנים, ר' יצחק דוב זקש מחבר ספר זכרון יצחק הנ"ל (ובתוך הספר הביא מעט מתורתו של זקינו ר' אברהם שלמה), ור' שלמה יהודה מדינאבורג] ור' ישראל זק"ש אשר היה דיין צדק וספרא ודיינא בקהילת קודש וילנא ועוד בן אחד ר' שלמה זקש.
*   *   *
עוד כתב בספר עיר וילנא, שלר' אברהם שלמה פאסוואלער, היה אח בשם ר' משה, והוא היה אבי מלכה אשת הרב הגדול ר' ישעיה גראממער, המכונה ר' ישעיה סגי נהור, מצדיקי וילנא, והיה בן אחיו של הגאון רבי שלמה לנדא אב"ד וילקאמיר מגדולי תלמידי הגאון, ובמאמר המוסגר נוסיף עוד, כי ר' אבלי נשוא מאמרנו אחז עצמו כתלמיד שלו, ר' ישעיה נפטר א' פסח תרח.
אולם, גם בזאת שינה בספר דעת קדושים, וכתב שר' יהודה לייב ברודא, חותנו של ר' אברהם שלמה אב"ד פאסוואהל, הוא היה אבי משה אברהם ברודא, והוא שהיה חותנו של רבי ישעיה גראמער הנ"ל.

במאמר הבא, נמשיך אם ירצה ה', לעסוק ביחוס משפחתו של ר' אבלי, נפרט אודות נשותיו וצאצאיו.

2 comments:

 1. הספר של יחיאל מיכל ברמן תפארת בנים אבותם נמצא בספריה הלאומית בירושלים וניתן להזמינו לקריאה. היום נסעתי במיוחד לירושלים כדי לקרוא אותו.

  השבמחק
  תשובות
  1. נכון. כבר נודע לי על זה לפני כמה חודשים.
   הספר נדפס לראשונה ווארשא תרעד, ובשנית בדפוס צילום בניו ג'רזי 2000.
   הספר שנמצא בספריה בירושלים, הוא ממהדורת הצילום.

   מחק