יום רביעי, 22 באפריל 2009

צאצאי רבי יוסף זונדל סלנט למשפחותיהם - דור רביעי

עץ המשפחה של צאצאי רבי יוסף זונדל הולך ומסתעף, ואם נוסיף ונפרסם גם דור חמישי ושישי, לא יהיה כאן מקום לרשימה הארוכה. מלבד זאת, בדור החמישי ישנם עוד אנשים שחיים עמנו, ואיני נוהג לפרסם כאן בבלוג שמות ופרטים של אנשים שחיים עדיין. אי לכך, ובהתאם לזאת, אסתפק כאן בפרסום דור רביעי בלבד, ואקוה שגם אתה הקורא תבוא על סיפוקך, אם בכל אופן אתה חפץ לדעת יותר, צור קשר בתיבה האישית המופיעה בפרופיל שלי.

דור רביעי:

צאצאי ר' בנימין בייניש סלנט
בני ר' צבי הירש סלנט:
 • מרת פראדל אשת ר' משה יצחק [אלטר] בורקי.
 • ר' יוסף סלנט אשתו מרת שיינא חיה לבית אבלובסקי.
 • ר' נתן נטע סלנט אשתו עלקא לבית הימן.
 • מרת הינדל אשת ר' אברהם יוסף אידלסון.
 • מרת טויבה אשת הרה"ג ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי, מנהל ת"ת וישיבת 'עץ חיים' בירושלים, ואף כיהן כר"מ בישיבה.
מחבר לוח ארץ ישראל המפורסם, 'עיר הקודש והמקדש', 'גשר החיים', וספרים נוספים, חבר הנהלת ועד הישיבות.
נולד ט"ו בטבת תרל"ד בליטא, נתייתם בילדותו ועלה לארץ עם אמו בשנת תרמ"ב בהיותו ילד כבן 8, נפטר ח' ניסן תשט"ו בירושלים.
 • מרת גליקה אשת ר' דוד לבסקי.
 • ר' ישעיהו סלנט אשתו מרת בילה צירל לבית ורטמן, מנהל לשכת הסעד וחבר ועד מאה שערים, מבוני השכונות גאולה וכרם אברהם.

צאצאי ר' שלמה ברדקי
בני ר' ישעיהו ברדקי:
 • מרת חנה אשת ר' אהרן וינוגרד, ב"ר פנחס מרדכי.
 • הבחור מרדכי ברדקי, נפטר בצעירותו.
 • הר"ר ישראל בר-זכאי (ברדקי) היה החזן הראשי בביה"כ הגדול בחורבת ר"י החסיד אחרי פטירת סבו רבי שלמה ז"ל, מנהל החברא קדישא דקהילת ירושלים. אשתו הראשונה, נחמה לבית ברשד מצפת. בנותיו של ר' ישראל נולדו מנשותיו האחרות, מרת חיה מיכלה לבית קרמז, ומרת צפורה בת ר' אהרן זעליג אטינגר.
 • ר' משה ברד (ברדקי), אשתו דיכה לבית שפירא. גרים בבוסטון.
 • מרת יונה (טויבה) אשת ר' ברוך ברזל.

בני ר' יוסף זונדל ברדקי
 • מרת שרה אשת ר' אלימלך זק"ש.
 • ד"ר נתן בר-זכאי (ברדקי), הנשיא היהודי הראשון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, אשתו רעיה לבית גרטר.
 • בנימין ברדקי, עקבותיו לא נודעו.
 • יוסף זונדל בר-זכאי (ברדקי), אשתו סופיה לבית פרומקין.

צאצאי ר' חיים סלנט
בני ר' מנחם מנדל שוורץ:
 • מר יעקב אליהו שורץ אשתו פעסול לבית בינקלר, שיקגו.
 • מר יוסף זונדל שורץ אשתו לאה לבית סופר, שיקגו.

בני ר' אורי שבתי סלנט:
 • בנימין ביניש סלנט נפטר בצעירותו.
 • מרת שרה לבית סלנט, אשת מר טוביה סלומון ז"ל.
 • מרת חנה אשת מר שמואל מאקס, ניויורק.
 • מרת מינדול [מינה] אשת מר דוד רובינשטין, ניו יורק.
 • מר חיים סלאנט אשתו מרים לבית לוי, ניו יורק.

בני ר' אליהו צבי וסרמן:
 • מר יוסף זונדל וסרמן, מהמורים הותיקים בתל-אביב-יפו, אשתו מרת חנה טריינה בת הרב אליהו לנדא, דור ששי להגר"א מוילנא. עסק רבות בהיסטוריה של משפחתו אשר משולבת בהיסטוריה של הישוב הישן בירושלים מתלמידי הגרא, והוא אשר ערך לראשונה את רשימות צאצאי ר' יוסף זונדל מסלנט.

בני ר' ישראל אפרים שפירא:
 • מר אורי שבתי שפירא מהמתישבים הראשונים בכפר העברי 'נוה יעקב' על דרך שכם, אחר כך בנוה שאנן, [כעת שמה מוזיאון ישראל]. אשתו פרומה נחמה לבית שוכמן.
 • מר חיים שפירא, מהעובדים הותיקים בסוכנות היהודית בירושלים, מכובשי הר ציון במלחמת השחרור, אשתו שרה ליבה בת ר' משה זילברמן ב"ר שמואל מוני.
 • מרת שרה מינדול אשת מר יוסף גולקין, מחיל הבריגדה.
 • מרת נחמה פיגה אשת מר אליעזר קרויז, דור עשירי ל"השל"ה" הקדוש (מחבר 'שני לוחות הברית).
 • מרת רחל אשת מר בן ציון קלטר, בניו יורק,

בני ר' יוסף משה סלנט:
 • צביה לאה אשת הר"ר מנחם מנדל שינקר ז"ל בן הגה"צ ר' שמואל הלל שיינקר, חתנו של רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל. ר' מנחם מנדל נפטר ט' אייר תשי"ד.
 • הרב חיים אליהו צבי סלנט שו"ב, מזכיר המועצה המקומת גבעת עדה בשומרון, אשתו יפה בת ר' יוסף פרומקין מטבריה, ורעייתו לבית לוריא.

צאצאי ר' נפתלי ליאון
בני ר' יעקב שלנק:
 • מרת פרידה אשת ר' אריה לייב הכהן לאפין.
 • מרת חנה אשת ר' אלימלך שמרלינג.
 • מרת שרה אשת ר' יצחק רוזנגרטן.
 • מרת מרים אשת ר' דוד אסטושינסקי.

בני ר' אליעזר כהן:
 • ד"ר נפתלי כהן (רופא בצרפת).
 • מרת פרידה לבית כהן (נפטרה רוקח).
 • מר בן ציון כהן, אשתו בת ד"ר אייזנבך.
 • מר נתן כהן אשתו לאה לבית טוליפמן פתח תקוה.
 • מר יוסף כהן מחקלאי פתח תקוה אשתו צפורה לבית יטקובסקי.

צאצאי ר' יוסף זונדל סלנט [מאמריקה]
בני בנימין סלנט:
 • מר יוסף סלנט, בארה"ב.
 • מר יהודה לייב סלנט, בארה"ב.

בני יחיאל יצחק סלנט:
 • אברהם סלנט אשתו לני, בארה"ב.

בני נחום סלנט:
 • מנחם סלנט אשתו מרת בתיה, בארה"ב.
 • מר ראובן סלנט אשתו מרילן, בארה"ב.

בני ד"ר גמליאל סלנט:
 • יואל סלנט, בארה"ב.

בני ד"ר שמואל סלנט:
 • ארנולד סלנט, בארה"ב.
 • מרת אליס.

צאצאי ר' זלמן לוינזון

בני ר' שמואל טורקניץ:

 • שושנה אשת מר מרדכי קרמן פתח תקוה.
 • שולמית אשת שמואל איצקוביץ פתח תקוה.
 • סימה אשת אהרון פיקרסקי בפתח תקוה.
 • הבחור מרדכי טורקניץ נפל במלחמת השחרור בכפר יעבץ.

בני יצחק איזנמן:
 • יהודית.
 • נעמי.
 • דן איזנמן.

בני משפחת קייקסט:
 • זלמן קייקסט.
 • שמעון קייקסט.

בני משפחת סגל:
 • מרת זינה.
 • יהודה סגל.

בני אברהם בנימין לוינזון:
 • מרת רונית.

צאצאי ר' אהרן סלנט
בני יוסף סלנט:
 • מרת אילת.
 • מרת רונית.

28 תגובות:

 1. האם עוזי סלנט שהיה מנכ"ל קופת חולים מאוחדת הוא צאצא של שמואל סלנט?

  השבמחק
 2. כנראה שכן, אם כי, בבלוג שלי איני נוהג להזכיר אנשים חיים בהקשר המשפחתי המדוייק.
  רק באימייל.

  השבמחק
 3. ר' ישעיהו סלנט אשתו מרת בילה צירל לבית ורטמן, מנהל לשכת הסעד וחבר ועד מאה שערים, מבוני השכונות גאולה וכרם אברהם.

  הרב ישעיהו אכן בנה את הבית הראשון ברחוב חגי באולה אך לא היה מנהל לשכת הסעד.אולי הכוונה היא לבנו צבי הירש סלנט שהיה פקיד סעד מחוזי?

  השבמחק
 4. יתכן שנפלה טעות. אבל כך כתב יוסף זונדל וסרמן [ראה ערכו בויקיפדיה], במחברות שלו.

  מאיפה המקור שלך, שהוא לא היה מנהל לשכת הסעד?

  השבמחק
 5. בנימין,
  האם בני ר' יוסף זונדל סלנט מאמריקה הם צאצאי ר' גבריאל זאב מרגליות או שהם מזיווגו הראשון?

  השבמחק
 6. בנו הראשון בנימין, נולד מזיווג ראשון. יתר צאצאיו נולדו מהאשה השניה, ועל כן הם צאצאי ר' גבריאל זאב.

  השבמחק
 7. תודה רבה, אז אתה יודע איפה מנוחת כבודו של ר' יוסף זונדל (השני) מאמריקה?

  השבמחק
 8. לכבוד רבי בנימין הי"ו
  אבקש מאד ממך לכתוב על משפחת סגל

  השבמחק
 9. לכבוד רבי בנימין הי"ו
  התכוונתי למשפחת סגל מה שידוע לך וכו'

  השבמחק
 10. עדיין לא קבלתי תשובה.

  איזו משפחת סגל?

  זו שנזכרת כאן בכתבה?

  או משפחה ממקום אחר ותקופה אחרת?

  השבמחק
 11. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק
 12. למה שנזכר כאן, הזכרתי כל מה שאני יודע.

  בהרחבה, למה כוונך? לאיזה כיוון להרחיב?

  השבמחק
 13. לכבוד הרב בנימין הי"ו
  בקשתי ממך אם ידוע לך יוחסין ממשפחת סגל נשמח מאד תודה רבה.
  ממשפחת סגל

  השבמחק
 14. למעלה בצד ימין, מופיע 'פרופיל קצר', ובתחתיתו, מופיע 'הצג את הפרופיל המלא', שם מופיע כתובת אימייל שלי, אודה לך אם תשלח לי אימייל, במקום להמשיך את ה'דו שיח' כאן.

  השבמחק
 15. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
 16. הוסרה תגובה מכאן, בעקבות הזכרת אישים החיים עמנו, בהקשרים משפחתיים.
  נא להקפיד על הכללים.

  תמיד אפשר להשתמש בתיבת האימייל.

  השבמחק
 17. מצבתו של רבי נתן נטע סלנט.
  http://kevarim.com/rabbi-nosson-nuta-salant/

  השבמחק
 18. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
  תשובות
  1. נכון.
   אבל,
   בבלוג לא מזכירים אנשים חיים בהקשרים משפחתיים.

   מחק
 19. מחצית מהפרטים על (סבי ז"ל) ר' ישראל ברזכאי (ברדקי) החזן האחרון של חורבת רבי יהודה החסיד, אינם נכונים!

  משה אופיר.

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום משה,
   הפרטים על סבך, כמו כל מסמך זה, נכתבו על ידי יוסף זונדל וסרמן ז"ל, על פי מה שהוא ידע באותם ימים.
   אם ברצונך שלא ישגו אחרים שיעתיקו ממנו, תוכל להכניס כאן את המידע המתוקן על פי מיטב ידיעותיך.

   מחק
 20. שלום,
  ליעקב שלנק היו 3 בנות: פרידה לאפין,שרה רוזנגרטן,מרים אושטושינסקי
  מי זאת :מרת חנה אשת ר' אלימלך שמרלינג ???

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום קובי,
   המידע כאמור, הגיע מכתביו של יוסף זונדל וסרמן.
   אני לא הכרתי את המשפחה מקרוב, אלא הוא.

   אתה סבור שהוא טעה?

   מחק
 21. השלום והברכה לכת"ר.
  הופניתי לבלוג בתורי אחר מידע על משפחתי שעד כמה שידיעתי מגעת קשורה לרב סלנט.
  האם ר' חיים סלנט היה בנה היחיד של העניא או שהיו לה עוד בנים או בנות.
  כמו כן, האם יש עץ גם לר' שמואל סלנט?
  ושאלה אחרונה -
  כמה מלא העץ שכת"ר פרסם כאן?

  השבמחק
  תשובות
  1. כאמור, המידע נערך על ידי ר' יוסף זונדל וסרמן.

   מחק
  2. ואיך אני יכול להגיע למידע יותר מפורט?

   מחק