יום שישי, 18 באפריל 2014

רבי חיים בצלאל פאנעטבשבת ימלאו מאה וארבעים שנה לפטירתו של הגאון הצדיק רבי חיים בצלאל פאנעט בנו של בעל המראה יחזקאל.
נולד ביום כ"ג סיון תקס"ג, כבן בכור לאביו שגר באותה עת בעיר ביליץ, החוזה מלובלין בירך את אביו, שבן זה, יאיר את עיני חכמים בתורתו, ורבים ילכו לאורו, ויחיה שבעים שנה. בהיותו כבן ארבע עשרה נסע ללמוד אצל החתם סופר. בשנת תקפ"ג, בהיותו כבן עשרים, נשא לאשה את מרת שרה אסתר בלומא, בת רבי לייבוש [ב"ר דוד] ניילנדר, מכפר אלפאר הסמוך לסטנוב. מיד לאחר נישואיו נתקבל לכהן כרב באלקאן, אך סרב בגלל שרצה להישאר סמוך אצל חותנו. כבר בצעירותו כיהן כרב בסעליש, ולאחר מכן, נתמנה על מקום אביו, כרב הראשי למדינת זיבנבערגען, ועל מקומו בסעליש נתמנה הגאון רבי שמואל שמעלקא קליין.
רבי חיים בצלאל נפטר כאמור, ביום י"ט ניסן תרל"ד. זוגתו האריכה ימים אחריו ונפטרה כ"ד חשוון תרנ"א.
בנו רבי אשר שמואל הדפיס מתורתו שו"ת דרך יבחר, נינו הדפיס את חיבורו ים הרחב על גיטין, ועוד חיבור אוצר החיים על התורה נמצא בכתובים בידי צאצאיו. חיבורו על התורה אש דת, וחידושים נוספים ממנו, בהם דרשות, כמעט כולם אבדו בשואה. עוד נדפסה הגדה של פסח עם פירוש זבחי אש, מג' הדורות, רבי יחזקאל פאנעט, ובנו רבי חיים בצלאל פאנט, ובנו רבי אשר שמואל פאנעט, ההגדה נדפסה בברוקלין תשכ"ה על ידי נכד המחברים שרשם גם את תולדותיהם בהרחבה.

על מצבתו נחקק: בקי בש"ס ופוסקים.. לילות שם כימים להגות בתורה... אזר כגבר חלציו כנגד מהרסי הדת...

ואלו הם צאצאיו,
שני בנים היו לו לרבי חיים בצלאל וארבע בנות,
הבן האחד שמו רבי אשר שמואל פאנעט אב"ד הידעלמאש, כיהן בתפקידו זה כשלושים שנה, ונתמנה על פי המלצת בעל הדברי יחזקאל מצאנז. זוגתו האחת רייזל לבית כהנא מצאצאי קונטרס הספיקות, נפטרה בצעירותה בשנת תרי"ט, וממנה נולדו רוב צאצאיו. רבי אשר שמואל נפטר ביום י' שבט תרס"ט. וזוגתו מרת קריינדל בת ר' אשר זליג נפטרה ט"ז טבת תרס"ז. תורתו נדפסה בספר דברות אש.  ביום י' אלול תשל"א העלו את עצמותיו של רבי אשר שמואל פאנעט, אשתו, ובנו רבי יחיאל מאיר, והובאו לקבורה בהר הזיתים בירושלים.
ואלו הם צאצאיו של רבי אשר שמואל, 1. רבי יחיאל מאיר פאנעט אב"ד הידעלמאש על מקום אביו. נולד בשנת תרכ"ב, בהיותו כבן תשע עשרה נשא לאשה את בתו של רבי אלימלך רוזנפלד שהיה מחותן עם כל גדולי הדור, וביניהם עם הכתב סופר. לאחר שנתאלמן רבי יחיאל מאיר נשא לאשה את מרת העניא בת גיסו ר' משה סופר בנו של הכתב סופר (אומנם, גם לרבי משה סופר היו שני זיווגים ורק בזיווג שני נשא את רבקה בת ר' אלימלך רוזנפלד, אבל העניא נולדה לו מזיווגו הראשון, מרת חוה לאה, שנפטרה ביום כ"ד טבת תרנ"ב,). רבי יחיאל מאיר נפטר ביום ה' אדר תש"ד כחודש לפני גירוש יהודי טרנסילבניה, ורעייתו העניא נהרגה ביום כ' סיון תש"ד באושוויץ. 2. רבי יחזקאל פאנעט, נפטר כ"ב ניסן וזוגתו מרת אסתר בת הרה"ח ר' אברהם מאיר, נפטרה י"א אדר. 3. אשת רבי יששכר דוב פרידמן אב"ד קיראודארוץ - קראלי בעהמ"ח מטה יששכר.
ואלו יתר צאצאיו של רבי חיים בצלאל, אודותם לא נודעו לי פרטים.

 • רבי יעקב פאנעט.
 • מרת צ'ארנא אשת רבי דוד בריל.
 • מרת אלקה אשת רבי יעקב הלר.
 • מרת ביילה.
 • מרת פייגה.

וזה סדר יחוסו,
 • אביו, הגאון הצדיק רבי יחזקאל פאנעט בעל המראה יחזקאל מדעעש. זוגתו מרת חיה רחל לבית הניג.
 • אביו רבי יוסף פנט, וזוגתו מרת בריינדל.ומעלה בקודש.

4 תגובות:

 1. יש לי כמה תשובות בכת"י ממנו להתקשר JUDAICAANTIQUE@AOL.COM

  השבמחק
 2. מצבת רבי יעקב אב"ד טאשנאד ב"ר חיים בצלאל.

  http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?p=604655#p604655

  השבמחק
 3. אביו היה רבי יחזקאל פאנעט מ"קארלסבורג" ולא מדעעש אחיו רבי מנחם מענדל היה האדמו"ר ואבד"ק הראשון בעיר דעעש

  השבמחק