יום רביעי, 6 באפריל 2011

עץ משפחה של הגאון מוילנא - פרק ד

לפנינו פרק נוסף, ואחרון [לעת עתה], לבירור אילן היוחסין של הגאון מוילנא. במאמר זה, שהובא כאן בארבעה פרקים, ניתח הגנאלוג חיים פרידמן את כל הידוע על אבותיו של הגאון מוילנא, והעלה השערה המבססת את הקשר, שבין הגאון מוילנא, למשפחת וואהל - קצנלבוגן, ולדוד המלך.
אני רוצה לנצל במה זו, על מנת להודות לחיים פרידמן, על אדיבותו הרבה, במסירת המאמר לפרסום כאן בבלוג תולדות ושורשים בעם ישראל  - לתולדות רבנים ומשפחותיהם. ועל עזרתו הרבה והתמידית, במאור פנים ובלב רחב.

עץ משפחה של הגאון מוילנא - פרק א

עץ משפחה של הגאון מוילנא - פרק ב 

עץ משפחה של הגאון מוילנא - פרק ג


השלמות והוספות


מקור נוסף לשושלת של משה רבק'ש דרך משפחות קצנלנבוגן והורוביץ מופיע בספר שנות אליהו [24] פירושו של הגאון מוילנה על סדר זרעים של המשנה, שנערך על ידי חתנו, הרב משה מפינסק. בליקוטים בסוף הספר, הוא מזכיר את רבי שמואל אב"ד אנטופול וקרלין, ומזכיר שהוא שאר בשרו של חמיו הגאון מוילנא:

שנות אליהו, הרב משה מפינסק, ורשה 1861


אמר הכותב כבר אמרתי דברי הגאון ז"ל לפני הרב המאור הגדול החריף ובקי המפורסם מהו' שמואל ני' אב"ד דק"ק אנטיפאליא והוא ש"ב של הרב הגאון ז"ל.

 מחברו של הספר הנדיר 'ספר יוחסין' [25], מזכיר דברים אלו, ולמרות שהוא מפרט הרבה על משפחתו של רבי שמואל מאנטיפאליא, בכל אופן הוא מציין, כי טיב היחסים בינו לבין הגאון מוילנא לא ידוע לו:

 ספר יוחסין, רוזנקרנץ, ורשה 1885
 

הגאון ר' אליהו מוילנא זצ"ל, היה מתיחס ממשפחה אחת עם א"ז הגאון ר' שמואל אבדק"ק דקארלין ואחיו, כאשר נמצא גם בשנות אליהו על זרעים אשר נזכר שם על א"ז הגאון ר"ש אשר היה שארו, אך לא נתברר לי כעת במסורת ברורה ראש בית אב בשלשלת יחוסו אל משפחתנו.


אולם, אחרי שהסברנו לעיל, כיצד הקשר בין הגאון מוילנא לבין משפחת הורוביץ ממילא נפתרת גם הבעיה של רוזנקרנץ. וראשית, נביא ציטוט נוסף מספר היוחסין.
יחוסו של רבי שמואל אב"ד אנטיפאליע


רבינו המהרש"א ז"ל היה חותן הגאון החריף הצדיק ר' משה בן הגאון ר' יצחק ז"ל, ור' יצחק הנ"ל היה חתן הגאון ר' שמחה בונם אב"ד דק"ק קראקא, חתן הרב הגאון רשכה"ג הצדיק ר' משה איסרלש ז"ל בעל המפה, ור' משה בר' יצחק הנ"ל היה אב"ד דק"ק לובלין והוא בעה"מ ס' מהדורא בתרא למהרש"א, וחתנו הרב הגאון ר' אברהם פייגעס ז"ל. בנו של ר' אברהם היה הרה"ג ר' יוסף חסיד קוידנאוער, בנו של ר' יוסף היה הרב הגאון הצדיק ר' קלמן אב"ד דק"ק פינסק, בנו של ר' קלמן היה הרב הגאון הצדיק ר' ליב ז"ל, אשתו היתה הצדקנית המפורסמת מרת גיטיל ז"ל, בת הרב הגאון ר' פנחס שמערינער ז"ל, ואחותו של הרב הגאון ר' משה ז"ל אב"ד דק"ק [ה]לוסק, אשתו של ר' פנחס שמערינער היתה בת הגאון ר' שמואל בהרב ר' אלקנה ז"ל אבדק"ק מיטאווע, בעה"מ ספר שו"ת מקום שמואל, והיה מילידי אלטונא, והוא היה אביו של הגאון מוה' ר' פסח ז"ל בעה"מ ספר קמח פסח ... שלשה בנים היה להרב הגאון הצדיק ר' ליב ז"ל א' הרב הגאון הצדיק ר' שמואל ז"ל אבדק"ק אנטיפאליע קארלין ופינסק.

בציטוט לעיל הוא מראה כי שמואל מפינסק היה צאצא של רבי משה איסרליש, הרמ"א. ואנו יודעים כי אחות הרמ"א - ביילה איסרליש היתה אשתו של פנחס הורוביץ. לפיכך, הגאון ורבי שמואל מקרלין יש עץ משפחה משותף, כאשר שניהם מתחברים אל משפחת איסרליש.


*  *  *
ההערה של אברהם, (בנו של הגר"א) בסערת אליהו, על היותם צאצאים של המחבר של הערוך, רבי נתן מרומי, דורשת מחקר נוסף. אבל יש לציין, כי משפחה אחת אשר גם נטען כי הם נצר לרבי נתן, היא משפחת של הרב יום טוב ליפמן הלר (1579-1654), מחבר תוספות יום טוב. אשתו רחל הלר היה נכדה של אחותו של פנחס הורוביץ הנזכר לעיל, ובכך הם קשורים אל עץ המשפחה של רבי משה רבק'ש. הלר גם שימש כרב בפראג בתקופה שבה רבק'ש היה יכול להכיר אותו.

רבי נתן מרומי, השתייך אל משפחת הענוים[26]. בני משפחת הענוים, היו גם בפראג. כפי הנראה משפחת הורוביץ בפראג, השתייכו למשפחת הענוים.

רוב המקורות [27] טוענים כי נתן הלר היה צאצא של רבי נתן מרומא דרך אביו. אחד המקורות [28] קובע כי זה היה מצד אמא שלו.הערות
[24] משה מפינסק, שנות אליהו, ורשה 1861, ההערה מופיעה בסוף הספר בדפוס זה בלבד, ולא בדפוסים קודמים.
[25] ספר יוחסין, א רוזנקרנץ, ורשה 1885.
[26] שלשלת הקבלה.
[27] ונדר מאיר, אלף מרגליות, ירושלים 1993.
[28] הורוביץ-הלר יחיאל, מגילת יוחסין, תל אביב 1978

3 תגובות:

 1. המקור הקדום (למיטב ידיעתי) שהגאון בעל תוספות יום טוב היה נצר לרבינו נתן בעל הערוך הוא הג"ר ישראל בערגער מבוקארעסט במאסף וילקט יוסף.
  וכה כתוב שם: "הגאון הק' בעל תוס' יו"ט ז"ל. שהוא הי' בן הרה"ג מו' נתן העללער. בן הג"מ ר' משה וואלירשטיין ורב על כל מדינת אשכנז. בן הג' מו' אברהם מזרעו של רבינו נתן בעל הערוך שהיה משבט יהודא ממשפחת התפוחים, כמ"ש בס' צמח דוד ספוליטי".
  כמובן שבס' צמח דוד אינו מדבר לא אודות התוי"ט ולא אודות הערוך, רק מציין אודות משפחת התפוחים, משפחת הענוים ועוד.
  אין כאן שום איזכור מי היה נכד הערוך, יתכן שהכוונה על ר' אברהם, ולע"ע אין שום מקור שר' משה היה ב"ר אברהם, ואם כן בטלה כל הבנין.
  ויתכן גם שר' משה הוא שהיה נכד או אשתו.
  ואחרון אחרון חביב, פלא הוא על כל מצייני יוחסין לבית העללער וואלערשטיין, כדאי לציין כמה, הגריעב"ץ הספרו מגלת ספר, נכד התוי"ט בהקדמת לילקוט שמעוני, אף אחד לא ידע רז זה עד שגלה לן הרב בערגער, מהיכן שאב פרט זה, כמובן שאינו מציין שום מקור.

  השבמחק
 2. מצאתי המקור לדברי וונדר, והוא מספר יכבד אב, לר' אהרן וואלדען, ואלו דבריו שם: "רבינו בעל תוי"ט הי' בן הגאון מו"ה נתן הלוי העללער [על שם אבי זקנו מצד אמו, שיצאה מזרעו של רבינו נתן בן רבינו יחיאל בר אברהם מעיר רומי, בעל ספר הערוך, שהיה משבטו של יהודה].
  האם היה רבי נתן שנולד בערך בשנת ש"כ קרוי על שם הערוך שנפטר כ500 שנה לפניו, לדעתי זה קצת דמיוני!!!
  וגם הנני מבין שהערוך לא היה בן אחר בן מהערוך, אולם מה החליט שאמו היתה נכדת הערוך, אולי אם אביו וכן הלאה...

  השבמחק
 3. כצאצא להגר"א קראתי בעיון את המאמר, אני חייב לומר כי קשה מאוד לקבל את זה שהם ילדו בגיל 15!! (תוכיחו לי שבתקופות האמורות התרחשו דברים כאלו כמעשים שבכל יום)

  השבמחק