יום שישי, 11 בדצמבר 2009

כוחו של הבלוג

לפני קרוב לשנה, פרסמתי כאן בבלוג, מגילת יוחסין שלא פוענחה עד תומה, שקבלתי מהמאגר העולמי לכתבי היוחסין בישראל, בראשות ידידי הרב נפתלי אהרן וקשטיין.

בעיתון המודיע, במדור 'ויתילדו', נתפרסמה פעם ופעמיים ידיעה בנוסח זה: ‫"הגיע לידינו מגילת יוחסין כתובה בכתב אשורית. שם כותבה רבי שמשון סאפאהזשניק‬ ‫מקריוואזיר. במגילה זו ישנם חידושים רבים בתחום היוחסין, ודמויות חדשות מעול‬ם ‫החסידות, שאינם ידועים. המגילה נכתבה ככל הנראה בשנות תר"פ/א, עבור שתי נכדיו‬ היתומים מאב ומאם, אנו פונים לכל מי שיש בידו מידע אודות ר' שמשון זה, או‬ ‫אודות אחד מצאצאיו או מבני משפחתו, נא להודיענו".‬
ואולם, ללא תוצאות, קוראי המודיע לא עזרו ליצור את הקשר עם בעלי המגילה. משכך, פנה אלי ר' נפתלי וביקשני לפרסם את המגילה בבלוג שלי. ואכן, עד מהרה, פנה אלי אחד מנכדיו של חיים ספוז'ניק, אחד הנכדים הנזכרים במגילה וסיפר לי בהתרגשות, כי אכן המגילה היתה אצל סבו כל השנים, וקיבל אותה לפני שנפרד מסבו.

מובן שהעברתי את פרטיו לידי הרב וקשטיין, כעבור זמן נוצרה פגישה בין חיים ספוזניק - פלג, לבין הרב וקשטיין, ואת התוצאות, אפשר לראות בעיתון המודיע, של היום יום ו' עש"ק וישב תש"ע. בכתבתו של ישראל אלטר גרובייס:
אב לבנים יודיע אמתך
התרחשות מרתקת ומרגשת: תחילתה בקריוואזיר שבאוקראינה, וסופה על שולחנו של סופר 'המודיע'.
סיפורו של קמע מסתורי חתום בחותמו של סב גדול, מצאוהו ופתחוהו ואור גדול הוצת בלבבות נושאיו.

חנוכה שמח!

תגובה 1: