יום רביעי, 27 בינואר 2016

הגאון רבי משה זאב מרגליות זצ"ל בעל "מראות הצובאות" ו"אגודת אזוב"לפנינו מאמר אורח, פרי עטו של א.י. מקרית ספר
אחד מגדולי הדור בתקופתם של מרנן רבי חיים מוואלאזין ורבי עקיבא איגר זצ"ל היה הגאון רבי משה זאב וואלף מרגליות שהיה רב בטיקטין ובביאלסטוק, אך בעיקר נודע בשערים בספרו "מראות הצובאות" בו הוא דן בדיני עגונות, ועל ידי ספר זה התפרסם ונודע שמו בעולם.
רבי משה זאב נולד בערך בשנת תקכ"ח, לאביו הגאון רבי אליעזר שהיה אב"ד ומו"צ בהלוסק, רבי אליעזר היה בנו של רבי יוסף אב"ד הלוסק וסלוצק, בן רבי מנחם מנדל אב"ד ור"מ בגלילי העליון דמינסק, בן הגאון רבי משה זאב אב"ד בגליל העליון דמינסק, האחרון היה בנו של רבי יהודה יידל אב"ד קאוולי וחתנו של רבי אליעזר מרגליות אב"ד לומבלא בן רבי מנחם מנדל מרגליות אב"ד פרמיסלא.
אמו של רבי משה זאב הייתה מרת שרה בת הגביר רבי יצחק יחיאל איכל פלייא שהיה חתן רבי דוד אב"ד דובראוויץ.
רבי משה זאב נשא לאשה את מרת בת שבע בת רבי נפתלי ב"ר שמואל ר' ברך'ס למשפחת גינצבורג.
לאחר נישואיו התגורר בהורודנא, עיקר פרסומו היה בשנת תק"ע בה הדפיס את ספרו "מראות הצובאות" בענייני עגונות בשנת תק"ע, בשנת תקע"ג נקרא לכהן פאר כרבה של טיקטין, ובשנת תקפ"ד עבר לכהן בביאלסטוק.
התפרסם מאוד בקרב גדולי התורה, והריץ תשובות רבות אשר בה בהם במשא ומתן עם גדולי דורו ביניהם רבי עקיבא איגר, החמדת שלמה, רא"ז מרגליות ועוד. בנוסף נודע כאחד מגדולי הדיינים דנחית לעומקא דדינא, וגדולי ההוראה היו למדים ממנו משפט, במיוחד נודע בבקיאותו הרבה בעייני עגונות.
רמ"ז נפטר בד' בטבת תק"ץ כבן ששים ושתים שנה.
מקרב בניו ובנותיו ידועים לנו ארבעה:
א.      רבי מנחם דוד יעבץ שהו"ל את ספר חידושי מהרמ"ז לאביו בווארשה בשנת תרי"ח.
ב.       רבי שמואל יצחק יעבץ נודע כאחד מגדולי עסקני העיר וילנא, נפטר כבן שבעים בשביעי של פסח תרמ"ג או תרמ"ד.
ר' שמואל יצחק נשא בראשונה את בת רבי הלל פינקלשטיין אלקסטר והיא ילדה לו את בנו הגדול רבי יוסף מאיר.
בשנייה נשא את מרת לאה ב"ר יוסף ברודא והיא ילדה לו את בנו הצעיר רבי דוד יעבץ ברוידא שנפטר כבן מ"ה בער"ח סיוון תרנ"ז.
רבי יוסף מאיר נשא לאשה את מרת שרה הדסה בת רבי משולם זלמן הלוי אפשטיין והיא ילדה לו את בנו רבי ישראל איסר שכיהן כאב"ד הרובישוב.
רבי ישראל איסר יעבץ נשא לאשה את מרת פריידה סימה ב"ר אהרן אנטין, רי"א נפטר בכ"ב שבט תרפ"ד בן 65.
בנו של רבי ישראל איסר היה מר שלמה זלמן יעבץ מראשי המזרחי נולד בי"ט אב תרמ"ד ונפטר בכ"ו ניסן תש"ך אשתו צביה בת רבי משה הורביץ מלבוב.
לשלמה זלמן שני בנים: יצחק ששימש כאדריכל, ושמחה שמעון.

ג.        מרת בתיה אשת רבי ישראל משרשוב.
ד.       מרת זלדה ריווה אשת רבי בנימין ביינוש מינץ רבי בנימין היה אביו של רבי אליעזר מינץ שנפטר בי"א תשרי תר"פ ומנו"כ בווארשה, והיו לו בנים נוספים. לרבי אליעזר מינץ (אשתו מרת חיה גיטל ב"ר חיים לייב קרעל) היו בן ובת, הבן הוא רבי שמחה בונם מינץ, נפטר י"א כסלו תש"ד ונטמן בהר הזיתים.
צאצאי ר' בונם מינץ:
1.        ר' בנימין מינץ יו"ר סיעת פא"י ששימש כשר הדואר, נפטר בחודש סיוון תשכ"א.
2.       רבי מתתיהו מינץ נפטר י"ב כסלו תשנ"ב ונטמן בהר הזיתים. הוא אביו של רבי שמואל מרדכי מינץ יו"ר "קרן השביעית" נולד ט"ו באלול תרצ"ד ונפטר כ' באלול תשע"ב
3.       רבי חיים ליב הי"ד
4.       רבי פנחס אליהו ז"ל
5.       מרת רחל פישרשיין.
בתו של ר' אליעזר מינץ היא מרת שרה לאה ע"ה שנפטרה ב' סיוון תשכ"ז אשת רבי חנוך העניך לנדוי נפטר בביאלה י"ז אייר תש"א.
צאצאיהם:
1.       מרת בלימא ע"ה נפטרה ז' תמוז תרפ"ז אשת רבי שבתי שינפלד הי"ד נעקה"ש באושוויץ א' אלול תש"ד
2.       רבי בנימין אלכסנדר לנדוי הי"ד נספה בחורף תש"ד.
3.       מרת רויזא איידל קוטנר נפטרה ג' אייר תשל"ח.

לפי מקורות אחדים על צאצאי בעל "מראות הצובאות" נמנה אף רבה של קובנה, רבי מנחם מנדל ב"ר זאב וואלף, אביו של הגאון רבי אליעזר שמחה רבינוביץ, אך לאחרונה נתברר שרבי מנחם מנדל היה בן אחותו קיילא ב"ר אליעזר מהלוסק.
כמו כן  על צאצאיו נמנים משפחת בהרי"ר רבי זאב אהרן, ובנו רבי יעקב נפתלי.

ונבקש מכל היודע פרטים נוספים על רבי משה זאב, או על צאצאיו, שיודיעם כאן בתגובה, או בתיבת ההודעות למעלה בצד ימין.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה