יום חמישי, 27 בנובמבר 2014

הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ מקמניץ


היום מלאו שבעים וחמש שנים לפטירתו של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ, מייסד ראש ישיבת כנסת בית יצחק בקמניץ. נכתוב את תולדותיו בקצרה, ונאריך ביחוסו ככל שניתן.
רבי ברוך בער נולד בשנת תרכ"ד בפודליבצ'ה פרבר העיר סלוצק, [אומרים שנולד בליל כ' כסלו], לאביו רבי שמואל דוד ולאמו מרת אסתר לאה. בילדותו למד אצל המלמד הישיש בעיר ר' ישראל יונה'ס, שאצלו למד גם רבי חיים סולובייצ'יק בילדותו. בבחרותו למד בישיבת וולוז'ין, והחשיב עצמו כל הימים לתלמידו של רבי חיים סולובייציק. נשא תחילה לאשה את בתו של הגאון רבי נח רבינוביץ אב"ד טימקוביץ ושאדאווא בעהמ"ח שו"ת מי נח, אולם הזיווג לא עלה יפה. ונישא בשנית בשנת תרמ"ד למרת פייגה בת הגאון רבי אברהם יצחק צימרמן אב"ד הלוסק.
רבי ברוך בער עם תלמידי ישיבתו
כאשר חמיו עבר לרבנות העיר קרמנצ'וג מילא את מקומו כרב העיר הלוסק, והוא עוד צעיר לימים. בשנת תרס"ד נקרא לכהן כראש ישיבת כנסת בית יצחק שנוסדה בסלבודקא, על שמו של רבי יצחק אלחנן ספקטור. כשנפטר חמיו נקרא למלא את מקומו ברבנות העיר קרמנצ'וג, ופתח שם ישיבה. ובשנת תרפ"א נמלטו מחמת הפוגרומים מהעיר, כמה שנים ישבו בווילנא, אך בתרפ"ו קבעו הרב והישיבה את מושבם בקמניץ. זמן קצר אחרי פרוץ המלחמה העולמית, נמלט עם הישיבה לוילנא על פי הוראתו של רבי חיים עוזר.
ביום ה' כסליו חלה והלך לעולמו בוילנא. הוא נקבר שם, בבית הקברות הישן - זארצא, ואף שלא היה עוד מקום לקברו שם, מצאו איזו פינה סמוכה לשביל, ומפאת צוק העתים לא הקימו מצבה על קברו עד היום. לאחרונה הצליחו לגלות את מקום קברו, על פי מיקום הקבר סמוך לשביל, והקימו מצבה על קברו.
  
על יחוסו של רבי ברוך בער, לא ידוע כמעט מאומה, אך בכל אופן פטור בלא כלום אי אפשר, וצריך לכתוב את הידוע על יחוסו, בתוספת פרטים מתוך פנקס הח"ק דסלוצק.


 • אביו הגאון רבי שמואל דוד ליבוביץ, מסופר עליו כי היה מתמיד נפלא בתורה, והיה ממקורביו של רב העיר הגאון רבי יוסף דב סולובייצ'יק, נפטר בוילנא כפי הנראה בראשית שנות התר"פ. זוגתו מרת אסתר לאה, נפטרה ביום שבת קודש ב' סיון תרע"ה, ומנוחתה בסלוצק. מלבד בנם רבי ברוך בער, ידוע על עוד בן ובת שהיו להם. הבן הוא רבי ישראל ליבוביץ אביו של רבי חיים שלום ליבוביץ רב דקהל אחי יוסף תלמוד תורה בניו יורק, שעסק בהדפסת הברכת שמואל, ונפטר ביום י"ז תשרי תשכ"ט. והבת היא מרת רחל אשת רבי אליהו בן ציון גרבר אב"ד הורודוק, אביו של רבי ישראל גרבר מחבר טל לישראל.

מרת אסתר לאה הנ"ל,

 • אביה מוהר"ר נחום פאדליפסטר / פאדליבטשער. לא ידוע לי עליו הרבה, רק אציין, שבפנקס הח"ק דסלוצק הוא מוכתר בתואר מוהר"ר, תואר שלא כל אחד זוכה לו, נפטר ביום תשעה באב תרנ"ח. זוגתו מרת ריזיא רבקה בת ר' דוד, נפטרה ביום כ"ה תשרי תרע"א.

 • אביו ר' דוד פאדליפסטער.


ואלו הם צאצאיו של רבי ברוך בער:
 • בנו רבי לייב ליבוביץ, הוא נפטר צעיר עוד בחיי אביו, והשאיר אחריו, בן ובת שנספו בשואה, ושמם ישעיהו ורבקה.
 • בנו הגאון רבי יעקב משה ליבוביץ, נולד בשנת תרנ"ג, למד בישיבת ראדין ואצל הרב מבריסק, למד גם בישיבת כנסת ישראל בחברון. נשא לאשה את מרת צייטא לאה בתו של רבי משה דובער הכהן מובשוביץ אב"ד דלאחאוויץ, בשנת תרצ"ח נתמנה לכהן כר"מ בישיבה בקמניץ, בשלהי שנת ת"ש הצליח להימלט מליטא ועלה לארץ בשנת תש"א, והקים כאן בארץ יחד עם גיסו את ישיבת קמניץ בירושלים.
 • מרת רבקה אשת הגאון רבי יצחק יחיאל טורעץ, רב שכונת בת גלים בחיפה . צאצאיו: א. רבי שמואל דוד טורץ, נכדו הראשון של רבי ברוך בער. ב. מרת שרה יהודית אשת רבי אברהם אליעזר מרדכי לידר אב"ד ומו"ץ בבאר שבע, נפטר ביום כ"ב אלול תשנ"ח. ג. אשת הגאון רבי ישראל בן שלום ראש ישיבת פוניבז' לצעירים, נפטר כ"א אדר שני תשע"א.
 • מרת שרה מרים אשת הגאון רבי ראובן גרוזובסקי ראש ישיבת תורה ודעת בארצות הברית. אודותיו כבר כתבנו בעבר.
 • מרת נחמה אשת הגאון רבי משה ברנשטיין, אודות יחוסו כתבנו אך בראשית השבוע, כאשר נפטר בן אחיו רבי יצחק ברנשטיין. רבי משה נולד בשנת תרנ"ב לערך, כיהן כר"מ עוד בישיבת כנסת בית יצחק בקמניץ, וכאשר עלה לארץ, יסד יחד עם גיסו את ישיבת קמניץ בירושלים. בשנת תש"ז הדפיס בניו-יורק את ספרו דברי משה, מתוך השיעורים אשר מסר בישיבה. כאשר חלה ונאסר עליו ללמוד בעיון עמוק, חיבר ספר הגיונות, ירושלים תשיג. נפטר בשווייץ - לשם נסע עקב מחלתו - ביום י"ח אב תשט"ז. לזכרו הדפיסה הישיבה, קובץ כנסת בית יצחק.
  הגאון רבי משה ברנשטיין
.אודות משפחת חותנו של רבי ברוך בער, הגאון רבי אברהם יצחק צימרמן אב"ד הלוסק, נכתוב בפעם הבאה בעזרת ה'.

תגובה 1:

 1. מי היו חתניו של רבי יעקב משה ליבוביץ (בנו של רבי ברוך בער)
  אני שואל כי קראתי באיזה מקום שכשהיא נולדה רבי ברוך בער התבשר על זה באמצע שיעור, והוא קם ולקח את מעילו וחבש את כובעו ואמר בזה"ל: יהי רצון שהבת הזאת תזכה להתחתן עם ת"ח אמיתי וערלעכר ייד!". (בנוסח אחר: "שתנשא לבעל שיהיה א גרויסער תלמיד חכם וירא שמים").

  השבמחק