יום חמישי, 30 בינואר 2014

בעל הקדושת יום טוב מסיגעט

היום כ"ט שבט מלאו מאה ועשר שנים לפטירתו של הגאון רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים אב"ד סיגעט, דור רביעי בשושלת הרבנים למשפחת טייטלבוים. לפני שנציג כאן את מגילת היוחסין שלו, נתעכב קמעא בתולדותיו.
רבי חנניה יום טוב, או כפי שכונה בפי כל, ר' ליפא נולד ביום ו' סיון תקצ"ו, לאביו רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים, ולאמו מרת רחל לבית אשכנזי. 
בבחרותו נשא לאשה את מרת רייצא בת האדמו"ר רבי מנשה רובין נכדו של הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ, ממנה לא נולדו לו ילדים, ולאחר כעשרים שנה הפקיד לה גט בבבהיתר מאה רבנים. בשנת תרכ"ד בהיותו פחות מבן שלושים, נתמנה לרבה של העיר טעטש, בה כיהן ברבנות במשך קרוב לעשרים שנה. 
בשנת תרל"ח נשא בשנית אשה, את מרת חנה בת דודו רבי יואל אשכנזי אב"ד זלוטשוב. בשנת תרמ"ג נתמנה לרבה של העיר סיגעט, בה כיהן למעלה מעשרים שנה, עד לפטירתו ביום כ"ט שבט תרס"ד, לאחר מחלת לב ממושכת. אלפים מיהודי האיזור נהגו בו כאדמו"ר, והעריצו אותו עד למאד. 
מצבתו של רבי חנניה יום טוב ליפא. ויקי
לאחר פטירתו הדפיסו מדברי תורתו את הספר קדושת יום טוב על התורה ומועדים.
ואלו הם צאצאיו של רבי חנניה יום טוב ליפא:
 • רבי חיים צבי טייטלבוים ממלא מקומו כאב"ד סיגעט, בעל העצי חיים, נולד תר"ם, נשא לאשה את מרת ברכה סימה בת רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט, נפטר בצעירותו ו' שבט תרפ"ו. רבים מילדיו נפטרו צעירים, והרבה מצאצאיו נהרגו בשואה. נשארו כמה מהם, והבולט שבהם הוא רבי משה טייטלבוים שכיהן כממלא מקום דודו רבי יואל כאדמו"ר מסאטמאר, ונודע בחיבורו ברך משה.
 • רבי יואל טייטלבוים אב"ד סאטמר, בעל הדברי יואל, נולד י"ז טבת תרמ"ז, נפטר כ"ו אב תשל"ט באמריקה.
  רבי יואל טייטלבוים מסאטמר
 • מרת שרה, נולדה ה' שבט תרל"ז, בתחילה נישאה לרבי שלום הלברשטאם מפיקעלי, ונולדו לה שני בנים, לאחר שנתגרשה ממנו, נישאה לרבי דוד שפירא מביקאווסק מזיווגו השני.
 • מרת העסא, נולדה תרל"ט, בתחילה היתה אשת שאר בשרה רבי ניסן טייטלבוים [בן רבי ברכיה טייטלבוים], ובשנית נישאה לרבי חיים מאיר יחיאל הורוביץ אב"ד ראנזוב.
 • מרת אסתר, נולדה ג' אלול תרמ"ד, אשת רבי חנוך העניך מייער מסאסוב בעל העין חנוך, בזיווגו הראשון.
אחרי שפירטנו את תולדותיו, אנו יכולים להמשיך ולהציג את אילן היוחסין של רבי וזה סדר יחוסו,
 • אביו רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגעט, בעל הייטב לב, נולד תקס"ח, כיהן קודם בסטרופקוב באיהעל, גורליץ, ודרוהוביץ. נפטר ו' אלול תרמ"ג, רעייתו כאמור, מרת רחל לבית אשכנזי.
 • אביו, רבי אלעזר ניסן טייטלבוים אב"ד דרוהוביץ, נולד תקמ"ו, בשנת תקצ"ד נתמנה לאב"ד דרוהוביטש, נפטר ערב יום הכיפורים תרט"ו. רעייתו מרת רויזא בלומה.
 • אביו הגאון רבי משה טייטלבוים אב"ד סיגעט בעל הישמח משה. רעייתו מרת חיה שרה בת הצדיק רבי ניסן מפרעמשילא.
 • אביו רבי צבי הירש [שיף] מזבארוב, נפטר תקע"ד.
 • ומעלה בקודש, מגזע המהדורא בתרא, וממילא מגז"ע הרמ"א והמהרש"א. [ויש שכתבו שהוא אף מצאצאי המר"ם מלובלין, ויש לדון בזה].

אמו של רבי חנניה יום טוב, מרת רחל, היתה בתו של,
 • הגאון רבי משה דוד אשכנזי אב"ד טאלטשווא, הקבור בצפת.
ומעלה בקודש.

6 תגובות:

 1. כתבת: " [ויש שכתבו שהוא אף מצאצאי המר"ם מלובלין, ויש לדון בזה]."

  למה לא פירטת את כוונתך?

  השבמחק
  תשובות
  1. אין כאן המקום להאריך בזה, בפרט שכבר האריך בזה, ר' נפתלי ווקשטיין בויתילדו 148.

   מחק
 2. 1 היה נקרא רבי ליפא ולא רבי חנניא (ולא חנניה)
  2. רבי משה טייטלבוים אדמו"ר מסאטמאר חיבר ספר ברך משה ולא ויואל משה
  3. העסא ולא העסיא

  השבמחק
 3. בעל הישמח משה לא היה רב בסיגעט רק באוהעל

  השבמחק