יום שבת, 18 בינואר 2014

יחוסו של רבי יוסף משאש

במאמר הקודם, עסקנו בתולדות חייו של הגאון רבי יוסף משאש רבה של חיפה, במאמר זה נציג אילן יוחסין וירטואלי למשפחת משאש.
אביו רבי חיים משאש, נולד ביום שלישי ח' אלול תר"ג, ומספרים עליו כי נולד מהול, ובכך ניכר לכולם כי קדוש מבטן הוא. ואכן, רבי חיים גדל והיה לחסיד גדול והתנהג בדקדוקי קדושה כל ימיו. היה מרביץ תורה ויראה ברבים, וכבר זיכה כמה חייבים. כל ימיו ולילותיו היו קודש לה'. נפטר ביום ח' תמוז תרס"ד, ולאחר פטירתו כשהספידוהו תלמידיו תיארוהו בתואר מלאך האלוקים.
שתי נשים היו לו לרבי חיים, זוגתו הראשונה, כאמור, מרת שמחה לבית בן גנו, ממנה נולדו לו בן ובת, הבן הוא רבי יוסף דידן, והבת, מרת מירה, נולדה בחודש ניסן תרמ"ג, ונישאה לרבי מכלוף טולידאנו, היא נפטרה ח' טבת תשי"ב, והוא ביום כ"ד סיון תשי"ט. שמחה נפטרה ביום י"ב ניסן תרנ"ה, ורבי חיים נשא לאשה בשנית, את מרת ביליידא בת רבי שלמה בוסידאן, וגם ממנו נולדו לו שני בנים ובת. הבנים, רבי ידידיה משאש, נולד ו' שבט תרנ"ט, ונשא לאשה את מרת סול בת רבי רפאל אוחנה. והשני, נולד לאחר פטירת אביו ביום כ' אב תרס"ד, ונקרא בשם אביו חיים, הווא נשא לאשה את מרת ריינא בת רבי משה בן שטרית. והבת היא, מרת גוהאר, נולדה ביום ה' ניסן תרס"א, ונישאה לאיש קדוש, הוא רבי מימון ארוואץ, שנפטר צעיר תשרי תר"ף, ובשנית נישאה לרבי יעקב בירדוגו, שכיהן כרב בווארזאן ובלעראיים, ובהמשך כיהן כסגן הרב בקזבלנקה, עד לפטירתו ביום י"ט שבט תשי"ט.
אביו רבי זכריה משאש, נולד בחודש תשרי בשנת תקנ"ב, נשא לאשה את מרת שרירא בת רבי סעדיה עולו, ממנה נולד לו בן אחד. היא נפטרה באדר תקפ"ט, ונשא רבי שלום בשנית את מרת מירא בת רבי חיים טולדנו, וילדה לו כמה בנים ובנות. רבי שלום נפטר ביום שלישי כ"ח אלול תרט"ו, ולאחר פטירתו הדפיסו מכתביו ספר שו"ת דברי שלום. צאצאיו: מאשתו הראשונה א. רבי שלום משאש, אשר רבי יעקב בירדוגו האריך בשבחו בהקדמת ספר 'משפטים ישרים', הוא נפטר ביום ט' אייר תרמ"ו בהיותו בן נ"ח שנים, אף הוא היו לו שתי נשים, הראשונה מרת דונא לבית עטייא, והשניה מרת גאמילא בתו של הגאון המפורסם רבי יעקב בירדוגו, מאשתו זו השניה, נולד לו בנו רבי מימון הוא אביו של הגאון הגדול רבי שלום משאש אשר שימש כראב"ד קזבלנקה, ולימים עלה פאר לכהן כרבה של ירושלים. ומאשתו השניה נולדו לו: ב. רבי דוד משאש, נפטר צעיר ביום י"ד טבת תרל"ח בן מ"ה שנים, וקוננו עליו. ג. רבי חיים משאש הנ"ל. ד. מרת אסתר אשת רבי חיים טולידנו, נפטרה ביום הכיפורים תר"ס. ד. מרת גאמילא אשת רבי רפאל מאמאן דמן צפרו, נפטרה טבת תרס"ה.
רבי שלום משאש רבה של ירושלים

אביו, רבי מרדכי משאש, נמצא חתום בכמה תקנות עם רבני העיר, נאמר עליו, אור הבהיר, כוכב המזהיר, עטרת תפארת שיבה, זקן ויושב בישיבה... נפטר אלול תקצ"ט, ולו שלשה בנים ובת. א. רבי שלום משאש חתום סיון תק"ע. ב. רבי שלמה משאש נזכר בשטר משנת תקנ"ט ג. רבי זכריה משאש הנ"ל. ד. מרת שמחה.


אביו, רבי זכריה משאש, נולד בשנת תק"א, בשנת תק"מ נסע לעיר פאס, ונשאר שם, עד לפטירתו ביום כ"ח אלול והובא למנוחות למחרת יום א ערב ראש השנה. הספידו אותו ואמרו עליו, שנפטר קדוש שקדשוהו שמים מרחם ולידה, היה בקי בחדרי תורה, משנה וגמרא תוספתא ספרא וספרי וסתרי גורי הארי. ועיין עוד כל ההספד בספר תהלה לדוד, מרבי דוד בן חסין. צאצאיו, היו לו ארבעה בנים. א. רבי אהרן משאש, ב. רבי ישעיה משמאש נשוי לאסתר בת דודו רבי יעקב. ג. רבי דוד משאש נפטר בלא זרע. ד. רבי מרדכי משאש הנ"ל. ה. מרת חנה אשת רבי אברהם טולידנו. נישאו אדר תקמ.
אביו רבי מסעוד משאש. ולו שלשה בנים, א. רבי ייצחק משאש חתום משנת תקכ"ב ממקנס. ב. רבי יעקב משאש חתום עד בשנת תקנ"ב. ג. רבי זכריה משאש הנ"ל.
אביו רבי זכריה משאש הנ"ל, חתום משנת ת"ן.

אמו של רבי יוסף, מרת שמחה, היתה בתו של רבי יחיא בן גנו, בן רבי מאיר בן גנו וזוגתו מרת חנה לבית בן שמחון, בן רבי יחיא בן גנו ורעייתו מרת חנה לבית אדהאן, בן רבי מרדכי בן גנו נפטר אלול תר"ל, בן רבי יחיא בן גנו נפטר אב תקצ"ה חיבר ספרים על הש"ס שלא נדפסו. בן רבי יונה בן גנו. בן רבי יחיא בן גנו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה