יום שבת, 9 במרץ 2013

ר' אברהם אליעזר מושלי

במאמר הקודם, כתבנו על רבי שלמה זלמן אויערבך, ועל אילן יוחסין שלו, הבטחנו להתעכב בפעם הבאה, אודות אחד מאבותיו של רבי שלמה זלמן, הוא רבי אברהם אליעזר מושלי.
הבטחות צריך לקיים, והנני להציג עבודת שורשים על משפחת מושלי.
ר' אברהם אליעזר, נולד בפולין, בשנת תק"ע לערך, נשא לאשה את מרת הינדא בת ר' נח מקארוב [כפי הנראה הוא לא הצדיק ר' נח מקארוב], בשנת תרי"ז עלה לארץ ישראל, עסק במסחר באתרוגים. נפטר בעת נסיעה לפולין לצורך מסחרו, כפי הנראה אחרי שנת תרל"ה, ולפני שנת תרמ"ג.
אשתו מרת הינדא בת ר' נח מקארוב. נפטרה בירושלים ונקברה בהר הזיתים. נוסח מצבתה: פ"נ האשה החשובה מ' הינדא בת ר' נח א' הר' הח' אברהם אליעזר מקארוב נלב"ע כ"ב כסליו תרנ"ג תנצב"ה.
יתכן, כי היא היתה רק אשתו השניה, והיתה לו אשה נוספת קודם לכן, אך אין לנו מידע ברור בזה.

צאצאיהם:
א. רבי זרח אלטר מושלי, נולד בשנת תר"י לערך, כאשר אביו היה בן ארבעים, עלה לארץ כילד, נשא לאשה את מרת יוכבד באבע בת רבי מאיר לייב פישמן משעדליץ - צפת, נכדת החוזה מלובלין. לאחר פטירתה נשא בשנית את מרת העניא בתו או נכדתו של הצדיק רבי דוב מראמין - צפת. נפטר כ"ה סיון תר"פ בתל אביב.
ב. מרת שיינדל נחמה נולדה תרט"ו, אשת ר' דוד נחמן קירשנבוים, נכד הרה"ק ר' שמואל מקארוב. בנם ר' שמואל קירשנבוים המשיך אף הוא את המסורת במסחר באתרוגים הנמשכת עד לימינו.
ג. מרת רחל נולדה בשנת תרט"ז, היא היתה אשתו רבי אברהם דב אויערבך זקינו של רבי שלמה זלמן, וילדה לו את שני בניו רבי חיים יהודה לייב ואליעזר. כאשר ר' אברהם דב נסע לרומניה, היא נשארה בארץ וקיבלה ממנו גט פיטורין, ונישאה בשנית לר' אברהם בארג, וילדה לו את רבי מרדכי גימפל בארג, מחבר באר מרדכי, ומשגיח רוחני בישיבת שער השמים, נפטר טז טבת תשי"ז. רחל נפטרה י"ח סיון תרע"ז.

אילן יוחסין
לא ידוע לנו מאומה על יחוסו ובית אבותיו של ר' אברהם אליעזר, מפאת כמה סיבות. א. מקום קבורתו לא נודע, שהרי הוא נפטר כאמור בחו"ל, אמנם יש מספרים שהביאו את ארונו לארץ ישראל, אך אף אחד לא יודע להצביע על מצבתו. ב. ילדיו נולדו כשהיה בן ארבעים שנה ומעלה, והיה נוסע הרבה לצורך מסחרו, ונפטר כשהיו צעירים, לכן הם לא ידעו הרבה עליו ועל משפחתו, ולא היה מי שיספר על זה. 
שם אביו נודע לנו, מרשימת יארצייטן שרשם נכדו ר' שמואל קירשנבוים, וז"ל: 
"זקני אבי אמי מורתי ה"ר אברהם אליעזר בה"ר שמואל ז"ל, נלב"ע בעיר קארוב בפולין ביום י"ח בתשרי".
[תודה לידידי החוקר והסופר מ. ירושלמי על ציטוט זה בפרט, ועזרתו הרבה בכלל].

יש עוד פרטים מעטים שאנחנו יודעים על ר' אברהם אליעזר:
ידוע לנו שהיה חסיד, כך נכתב על מצבת אשתו בהר הזיתים, דלעיל.
כמו כן, ידוע לנו ששידוכים לצאצאיו עשה עם משפחות מיוחסות לגדולי החסידות. 
כך בתו רחל נישאה כאמור, לצאצא של בעל התולדות. 
בתו השניה שיינדל נחמה נישאה לנכדו של ר' שמואל מקארוב שהיה מתלמידי הנועם אלימלך מליזענסק והחוזה מלובלין. 
ואף בנו זרח אלטר, נשא לאשה את נכדת החוזה מלובלין, ולאחר מכן את נכדת ר' דוב מראמין - צפת.

ואם צאצאיו נשתדכו עם צאצאי גדולי החסידות, יש להניח שגם ר' אברהם אליעזר עצמו היה ממשפחה מיוחסת, השאלה מאיזו משפחה. 

והנה דוד תדהר באנציקלופדיה לתולדות חלוצי הישוב ובוניו, כותב כי ר' אברהם אליעזר, היה ממשפחת הבעש"ט והחוזה מלובלין.

השם אברהם אליעזר, הוא שם אביו של החוזה, האם אכן היה קשר משפחתי בין משפחת מושלי, למשפחת החוזה מלובלין? או שמא נתערבב לתדהר יחוסו של ר' זרח מושלי עם יחוס אשתו?

ומה לגבי הבעל שם טוב?
האם אכן ר' אברהם אליעזר היה ממשפחת הבעל שם טוב? מצאצאיו?

12 תגובות:

 1. מרת יוכבד באבע בת רבי מאיר לייב פישמן משעדליץ - צפת, איך מגיע יחוסה אל החוזה מלובלין ?

  הצדיק רבי דוב מראמין - צפת.
  מי, מה, שם משפחתו ?

  השבמחק
  תשובות
  1. השאלה, שאלה טובה.

   התשובה, לא קצרה.

   אכתוב על זה מאמר מיוחד בעזרת ה'.

   מחק
  2. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

   מחק
  3. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

   מחק
  4. תודה רבה על האינפורמציה החשובה.

   נ.ב.
   אכן, אי אפשר לערוך את התגובות.

   מחק
  5. חבל שאי אפשר לערוד, אך תודה על התשובה.

   דרך אגב, ענית למעלה שבכוונתך לכתוב מאמר על הרב מראמין. הבנתי נכון? האם הצלחתי לאסוף הרבה חומר על הרב?

   מחק
  6. שלום רוברט,
   עניתי למעלה שבכוונתי לכתוב על היחוס לחוזה מלובלין.
   על הרב מראמין אין לי מספיק חומר כרגע בשביל לכתוב מאמר.
   אם יהיה לי מספיק חומר כזה, אכתוב עליו בהזדמנות.

   מחק
  7. תודה על ההבהרה. יכול להיות שאני אכתוב מאמר על הרב מראמין באיזשהו שלב. הוא דמות שראוי ליותר הכרה אצל מתענייני תולדות צפת בפרט ותולדות יישוב ארץ ישראל בכלל.

   מחק
  8. אם תכתוב כזה מאמר, אשמח לקבל אותו.

   מחק
 2. רבי "דוב מראמין" היה רבי יעקב דב/בעריש מראמין, וגם היה ידוע כהרב מראמין. ראמין/ראמאן היא העיר רומן שברומניה, לא רחוק מדי מהעיר יאסי. הוא היה הסבא של הסבא רבה שלי, ולכן אני מנסה ללמוד עליו. דווקא לפני ימים ספורים מצאתי תיאור באנגלית מדהים מ-1852. חפש "jacob berisch david" בגוגל ותקרא. כנראה דויד היה שם המשפחה, אם כי לא הוכח ודאית. לפי מסורת המשפחה, הרב היה מצאצאי דוד המלך. הוא מופיע במפקדי מונטיפיורי של 1839, 1849, ו-1855. לפי תיאורו במפקד של 1849 וגם מפורש בתיאור באנגלית הנ"ל, הוא היה הרב הראשי של צפת, מבערך 1840 ועד 1854. נפטר ב-1858 בן בערך 70. היה בית מדרש על שמו, אך לא הצלחתי עד כה לאתרו. לפי פנקס קהילה של רומן, היה הרב הראשי שלה מ-1825 ועד 1840, אם כי עלה ארצה ב-1836. היה מעורב בסיכסוך נוקב עם הרב שמואל העליר/הלר לגבי שליטה במעות אמשטרדם (החלוקה) וניסה למנוע מעילה בכספים ולעודד התאחדות בין הכוללים של האשכנזים. גם תמך בבניית "שולין" דהיינו בתי ספר עם לימודי חול. היה מחובר לצדיק מסדיגורה/הרבי מרוז'ין, וקיבל תמיכתיו עד פטירת הצדיק ב-1850. ביה"מ הנ"ל נבנה מכספי הצדיק, אך לא ברור לי עם הבנייה היתה במשך חייו של הצדיק, או אחרי ודרך ירושתו, הואיל והספר ("שערי ירושלים) שבו מוזכר בהמ"ד הוצא לאור לראשונה רק ב-1868.

  אני מקווה שאמצא יותר חומר על הרב מראמין ואף כתיבות שלו, אבל לבינתיים קיבלת תמונה התחלתית על הדמות.

  נ.ב. הסרתי את הגירסה הראשונה (והשנייה) של הפוסט הזה, כי לא מצאתי דרך לערוך אותו. אם יש אופציה כזאת, נא להסביר לי איך עושים את זה.

  השבמחק
 3. ראה פה
  http://asufa.net/?product=395-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A8%D7%91%D7%A0

  השבמחק
  תשובות
  1. מושלי לא היה השם המקורי אלא חיימסון [אינני יודע אם יש קשר למשפחת חיימסון החב"דית מחברון]
   הסיפור מובא בארוכה בספר ההגדה לבית רות של צאצאית המשפחה פרופ' רות בן ישראל

   מחק