יום שישי, 1 במרץ 2013

רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"לבשבת ימלאו שמונה עשרה שנים לפטירתו של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך מגדולי הפוסקים שקמו לעם ישראל בדור האחרון, אשר כיהן כראש ישיבת קול תורה שנים רבות.
ר' שלמה זלמן אוירבך נולד בשכונת שערי חסד הירושלמית, ביום כ"ג תמוז תר"ע, ונקרא על שם זקינו אבי אמו, ר' שלמה זלמן פרוש. למד בישיבת עץ חים בירושלים, וחיבר ספרים רבים בהלכה. באדר תש"ט נתמנה לראש ישיבה בישיבת קול תורה, תפיקד בו כיהן למעלה מארבעים שנה, עד לפטירתו, וזה השבח היחידי אותו הסכים שיכתבו על מצבתו.
רבי שלמה זלמן אוירבך

זוגתו של רבי שלמה זלמן, מרת חיה רבקה, בת רבי אריה לייב רוחמקין שהיה מלמד בעץ חיים, [בן ר' יעקב רוחמקין - שהיגר מביאליסטוק לארצות הברית עם אשתו שיינה רייזל בת ר' אברהם כץ -  בן ר' שמואל ביאליסטוקר שעלה לארץ עם אשתו ונכדם אריה לייב], ומרת שרה בת ר' עזריאל. היא נפטרה בליל שישי עשרה בטבת תשמ"ד. 

וכעת ניגש להכנת עץ משפחה של ר' שלמה זלמן:

 • אביו, רבי חיים יהודה לייב אויערבך ראש ישיבת שער השמים ומחבר 'חכם לב', נולד ביפו, ד' טבת תרמ"ז, את תורתו קנה בישיבות שבירושלים, ואף נסמך לרבנות על ידי רבי חיים ברלין. בלידתו נקרא רק יהודה לייב, וכשחלה בנערותו, הוסיפו לו את השם חיים על פי הוראת המהרי"ל דיסקין. בשנת תרס"ו, נשא לאשה את מרת צביה לבית פרוש, באותה שנה הקים את ישיבת שער השמים ללימוד תורת הקבלה, יחד עם רבו המקובל רבי שמעון צבי הורוביץ לידר. עסק בצרכי הצבור היהודי בירושולים, ואף היה סגן קונסול פרס וכך הציל יהודים רבים מהצבא התורכי. נפטר בירושלים כ"ח אלול תשי"ד. צאצאיו: א. רבי שלמה זלמן אויערבך דנן. ב. רבי אליעזר אויערבך זוגתו מרת רבקה לבית אייזן. ג. רבי אברהם דוב אויערבך רבה של שכונת בקעה בירושלים, ראש ישיבת אור שמח, בעהמ"ח אמרי אברהם, נפטר לפני חמש שנים, ביום כ"ה אדר ב' תשס"ח, זוגתו מרת שרה רבקה בת רבי זאב וולף פרנק. ד. רבי רפאל דוד אויערבך, זוגתו מרת ליבע בת רבי פנחס אליעזר פקשר. ה. מרת רחל אשת רבי שמחה בונים לייזרזון מראשי ישיבת שפת אמת בירושלים, נפטר צעיר לימים. ו. מרת מלכה אשת רבי אברהם הלוי הורוביץ. ז. מרת שרה אשת רבי משה מאיר פראג ראש כולל שמרי החומות. ח. מרת לאה אשת המגיד הירושלמי הנודע רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון.

 • אביו, רבי אברהם דוב אויערבך, נולד בצפת בערך בשנת תרי"ז, נשא לאשה את מרת רחל בת ר' אברהם אליעזר מושלי מלובלין - יפו, נסע לבוקובינה לכהן כרב ואדמו"ר, אך אשתו לא רצתה לצאת מארץ ישראל, ולכן נתן לה גט לפני שנסע. גר בטשרנוביץ והיה נקרא בה, האדמו"ר מירושלים. בידיעה שפורסמה על פטירתו בעיתון דאר היום, מיום כ"ד אייר תר"ף, מסופר היה לו בטשרנוביץ בית כנסת פרטי בחצרו, ושימש בו כבעל תפילה, היה מכניס אורחים גדול ועשרות יהודים היו אוכלים על שלחנו. והיה שולח גם תמיכות לתלמידי חכמים בארץ ישראל. השאיר אחריו כתבי יד רבים. בערוב ימיו רצה לעלות לארץ ישראל, אך קדמהו המוות. צאצאיו: א. רבי חיים יהודה לייב הנ"ל. ב. מר אליעזר אויערבך שהיה סופרו המיוחד של העתון האמריקני 'פורוורטס', ואחר כך קבלן בשירות הממשלה, ובהמשך בנה את שכונת צהלה בתל אביב.

 • אביו, רבי דוד יהודה אויערבך מצפת, זוגתו מרת חוה. צאצאיהם: א. רבי אברהם דב הנ"ל. ב. ר' אלטר אויערבך התגורר במשמר הירדן ובסוף ימיו חזר לצפת. בתו, בת שבע אשת ר' ראובן וויינשטיין, כיהן כרב בברונקס ובסוף ימיו בחיפה.

 • אביו, רבי יואל פייבל שטיין, היה ממונה שני על הכולל וואהלין בצפת. עלה לארץ ישראל, בשנת תקצ"ד בהיותו כבן ארבעים ושלש שנים. אחר הרעש של שנת תקצ"ז, נשא לאשה את מרת חנה לבית אויערבך ומני אז נקרא בשם זה. היה בין חסידיו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוסוב בעל אהבת שלום, ובנו בעל התורת חיים מקוסוב. נפטר אחרי שנת תר"ו, [אז מופיעה חתימתו], ולפני שנת תרט"ו [במפקד מונטיפיורי משנה זו, נזכרת אשתו כאלמנה]. ונטמן בבית החיים במירון. זוגתו מרת חנה, האריכה ימים אחריו, ונפטרה כ"ח טבת תרמ"ו בטבריא. צאצאיו: רבי דוד יהודה הנ"ל. ב. רבי אברהם חיים שטיין מצפת. ג. רבי יהושע מרדכי אויערבך מטבריה, צאצאיו מחסידי קרלין.

 • אביו רבי חנוך הענך מאובערטין - קולומייא.


 • רבי אברהם דב אויערבך הנ"ל, היה חתן רבי אברהם אליעזר מושלי, אודותיו נרחיב במאמר נפרד אם ירצה ה'. • רבי יואל פייבל הנ"ל,  היה חתן רבי דוד אויערבך, עלה לארץ בשנת תקע"ה, והתיישב בטבריה. על פי מסורת המשפחה, זוגתו מרת לאה, היתה בתו או נכדתו של הרה"ק רבי יוסף מיאמפולא בן המגיד מזלוטשוב. ר' דוד נחשב בטבריה ממונה ומשגיח דכולל חסידים, הוא נפטר בטבריא, כ"ח כסלו תק"ץ, והיא נסעה לחו"ל ושם נפטרה, ולכן מצבתה לא ידועה, ואין ידוע יחוסה בבירור.

 • אביו, הרה"ק רבי אברהם דוב אויערבך מחמעלניק, חתנו של הרה"ק בעל התולדות יעקב יוסף, ומעלה בקודש.

את המאמר הבא,  אקדיש למשפחת ר' אברהם אליעזר מושלי הנ"ל, ואשאל האם רבי שלמה זלמן אויערבך היה צאצא לבעל שם טוב.

7 תגובות:

 1. מה עם ר' שלום שבדרון?

  השבמחק
  תשובות
  1. אכן.
   נשמט בטעות.
   אתקן מיד.
   תודה על תשומת הלב.

   מחק
  2. הרבנית אשתו של רבי שלום שבדרון היתה אחות של רבי שלמה זלמן אערבויך זצ"ל.

   מחק
 2. ר' שלום שבדרון היה גיס של ר' שלמה זלמן אוירבך

  השבמחק
 3. בהקמת ישיבת שער השמים היו שותפים גם מרן הגאון רבי מנחם מנכין ה[ייל]פרין זצוק"ל, בעל "הגהות וביאורים" על כרכי "עץ חיים" (כתבי האר"י שהם בפועל כבי מהרח"ו שכתב מפי האר"י), ומרן הגאון רא"ש מהרי"ל

  השבמחק
  תשובות
  1. הרא"ש מהרי"ל היה תלמיד חבר של מרן הגר"ש אלישוב זצוק"ל (כך גם מרן הראי"ה קוק זצוק"ל).

   מחק