יום חמישי, 24 בפברואר 2011

רבי שמשון אפשתיין זכרונו לברכה

בירושלים נפטר אמש רבי שמשון אפשתיין, מרבני שכונת בית וגן, לאחר כמה שנים של חולי.

נמנה כאן את יחוסו המפואר בקצרה.

רבי שמשון היה בנו של ר' חיים שרגא פייבל אפשטיין, בנו יחידו של הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין מיסד ישיבת חברון [כנסת ישראל - סלבודקא] בארץ ישראל, ובעהמ"ח 'לבוש מרדכי'. בן הגאון רבי צבי חיים אפשטיין אב"ד באקשט.
רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל


ר' חיים שרגא אפשטיין, היה נשוי למרת פועה בת ר' קלמן. נישואיהם נערכו בעיר חברון, עוד לפני מאורעות תרפ"ט.

רבי משה מרדכי אפשטיין, היה חתנו של הגביר ר' חיים שרגא פייבל פרנק, עץ משפחה של משפחת פרנק, כבר פירטנו במאמר על פטירתו של הרב עמיטל.

רבי צבי חיים אפשטיין, היה חתנו של הגביר ר' שמעון יצחק אייזיק בלוך, ממשפחתו של הגאון הצדיק רבי חיים באקשטר.


ועתה נבוא לפרט את סדר יחוסו של חותנו רבי דב כץ.ר' שמשון אפשתיין, היה חתנו של רבי דב כץ, שהיה מנהל ישיבת תל אביב, ומנהל בתי הדין הרבניים. נודע כחוקר תנועת המוסר, ומחבר ספרים רבים על תנועת המוסר ופולמוס המוסר. בן הגאון הצדיק רבי יעקב כץ שכיהן כמשגיח בישיבת טעלז בליטא, וכר"מ בישיבת אור החיים בסלבודקא. בן ר' ישראל כץ. מצאצאי הגאון רבי רפאל הכהן אב"ד המבורג.

ר' דב כץ, היה נשוי למרת אסתר בתו של ר' זאב גולד מראשי המזרחי באמריקה, בן הגאון רבי יעקב מאיר קראבצ'ינסקי אב"ד איזבאלין וקאפוליא, ובצעירותו נמנה על קיבוץ הפרושים שבעיר אייישישוק. בן רבי אברהם מרדכי קרבצ'ינסקי.

ר' יעקב כץ היה נשוי למרת איטא לעשע בתו של ר' יהושע לייב גוטמן ומרת שרה לוי.

ר' זאב גולד היה נשוי למרת יוכבד רבקה, בתו של רבי משה רייכלר שהיה רב ביוטיקה שבאמריקה, ונפטר בשנת תרס"ה, בן ר' ברוך רייכלר, בן ר' משה רייכלר.

ר' יעקב מאיר קרבצ'ינסקי, היה נשוי לבתו של רבי יהושע מנחם גולדווסר משצוצין, בן ר' הירש חסיד מתלמידי קוצק.

רבי משה רייכלר היה נשוי למרת גרטרוד לבית סגל.

ר' ברוך רייכלר היה נשוי למרת בילא שרה בת ר' מרדכי עדל, בנו של הגאון המפורסם רבי יהודה לייב הלוי עדל, המגיד מסלונים, בעהמ"ח 'אפיקי יהודה'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה