יום חמישי, 19 באוגוסט 2010

עץ משפחה של יוסף בן מתתיהו

שמירת יחוס הכוהנים, והכרת ערכם, שנבעה בעיקר משמירת יחוסם בטהרה, תופסת מקום נכבד בכתביו של יוסף בן מתתיהו. ופעמים רבות הוא מזכיר את ענין זה מכמה כיוונים, כפי שכבר כתבנו במאמר הקודם. להלן נראה כיצד הוא שמר על יחוסו שלו, והתגאה בו.

יוסף בן מתתיהו, המכונה יוספוס פלביוס, נולד בירושלים, כשלושים שנה לפני החורבן, [שנת 38 לספירת הנוצרים], מצד אביו השתייך למשפחת כוהנים מיוחסת, ממשמרת יהויריב [שבט הכהונה התחלק לעשרים וארבעה בתי אב, שהתחלקו בעבודת המקדש לפי שבועות, ולכן נקראו עשרים וארבעה משמרות], ומצד אמו, השתייך יוסף למשפחת המלוכה, מלכי הכוהנים, הם המלכים מבית החשמונאים.

אביו ואמו, היו בעת המלחמה בירושלים, ונעצרו בידי המורדים.

אצטט כאן את מגילת היחוס שלו, כפי שהוא עצמו כתב, בראש ספרו 'חיים' - 'חיי יוסף':

"אני לא בן בלי שם הנני, כי אם צאצא למשפחת כהנים עתיקה ... ממשפחה כבודה בכל בית יהודה אנכי, כי ממשפחת אבי הנני חוטר מגזע בני אהרן הכהנים, אשר עוד יתר שאת לה בהיותה גם מראשי שרי קודש אשר לעשרים וארבע משמרות הכהנים בבית ה', וממשפחת אמי הנני נצר גם משרשי מלכים, כי היא היתה ממשפחת החשמונאים אשר ממנה יצאו כוהנים גדולים ומלכים אדירים. ואלה הן פרטי תולדותי כפי אשר מצאתי רשום בכתב אמת בספר יחושי, אבי זקני היה שמעון המכונה פזעללוס [פאסילוס = המגמגם] והוא היה בימי הורקנוס הראשון בן שמעון הכהן הגדול, ושמעון פזעללוס זה הוליד תשעה בנים, ואחד מהם נקרא בשם מתתיהו המכונה אפליאס, והוא לקח לו לאשה את בת יוחנן הכהן הגדול, (יונתן - החשמונאי), ויולד בשנה הראשונה למלך הורקנוס את מתתיהו המכונה קירטוס [=הגיבן], ובשנה התשיעית למלכה אלכסנדריה הוליד את יוסף בנו, ויוסף הוליד את מתתיהו בשנה העשירית למלך ארכילאוס ומתתיהו זה הוליד אותי בשנה הראשונה להקיסר קאיוס קאליגולא".

"הצעתי פה את שלשלת היחס שלי כפי שמצאתי בתעודות רשמיות ודוחה אני בבוז את האנשים אשר יהינו להוציא דבת שווא על מוצאי".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה