יום שלישי, 5 באפריל 2016

הגאון רבי מאיר הלוי סולובייצ'יק זצ"ל

את הגאון רבי מאיר הלוי סולובייצ'יק, הכרתי אישית מילדותי בבית סבי שדר בשכנות אליו.
מני אז בזכרוני,
נהירת התלמידים לביתו, בכל עת, ובפרט לעת צללי ערב ביום השבת, לתפילת מנחה, ולאחריה לסעודה שלישית, ודברי תורתו על הפרשה, ומעניינא דיומא.
הסוכה הגדולה שהיו בונים עבורו בחצר, ודלתה כמעט שלא נפתחה בכל ימי החג.
ובעיקר, הנעימות, ומאור פניו בכל עת.
רבי מאיר, נולד בבריסק בשנת תרפ"ט, עם פרוץ המלחמה העולמית נמלט עם אביו לווארשא, ומשם, הצליחו להימלט התופת, והגיעו לארץ ישראל, עם כמה מאחיו, כשאמו ועוד מאחיו ואחות אחת, נותרו בווילנא, ונהרגו בידי הנאצים ימ"ש.
בבואו לירושלים קנה את תורתו ב"עץ חיים" אשר בירושלים.
בשנת תשי"ט נששא לאשה, את רעייתו לבית בנדיקט מבני ברק.
כל ימים גר בשיכון אגודת ישראל ברח' חזנוביץ. וכל ימיו הרביץ תורה לתלמידים מקשיבים.

לפני מספר שבועות, לקה באירוע מוחי, שממנו לא קם, היה מאושפז בבית חולים עד לפטירתו במוצאי שבת האחרון.
לפנינו מאמר ליחוסו, פרי עטו של אברהם ישעיהו מקרית ספר.


 במוצאי שבת האחרון נפטר לבית עולמו הגאון רבי מאיר הלוי סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק בהותירו אחריו משפחה מרוממת ותלמידים רבים, הגר"מ היה בן 87 בהסתלקותו.


להלן ידיעות על משפחתו וייחוסו למעלה בקודש, בייחוס זה יש להאריך הרבה עד אין קץ, נשתדל לקצר ולכתוב את הידיעות החשובות ביותר.

רבי מאיר הלוי סולובייצ'יק זצ"ל חתן הרה"ג ר' יחיאל בנדיקט זצ"ל מבני ברק, על חותנו וייחוסו, להלן.

בן מרן הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, הרב מבריסק, רבי מאיר היה אחד מתוך אחד עשר ילדיו של הגרי"ז, אשר שניים מהם עודם חיים עמנו לאוי"ט, הבן הגאון רבי יוסף דב זצ"ל נפטר בב' באדר תשמ"א, הבן הגאון רבי רפאל זצ"ל נפטר בשנת תשנ"ז, הבן רבי חיים זצ"ל נפטר בשנת תש"ס, הבת הרבנית ליפשא ע"ה אשת הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל נפטרה בתשרי תשס"ט, מלבדם הבת פריידל נפטרה בצעירותה. הבת גוטל, הבן נפתלי צבי יהודה, והבן שמואל יעקב הי"ד נרצחו בשואה יחד עם אמם מרת הענדל הי"ד, בת רבי חיים אויערבאך, בן רבי משולם אויערבאך, בן הגאון רבי מאיר אויערבאך מקאליש בעל "אמרי בינה" נפטר בירושלים ה' אייר תרל"ח, בן הגאון רבי יצחק איצק אויערבאך בעל דברי חיים, בן הגאון רבי חיים אויערבאך בעל דברי משפט, בן רבי יצחק איצק מליסא.


בן מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק מבריסק, ומעלה בקודש, כפי אשר פורסם כבר בבלוג בהרחבה, אודות רבי יוסף דב הלוי סולובייציק בעל הבית הלוי ומשפחתו.


כאמור,
רבי מאיר הלוי סולובייציק זצ"ל היה

חתנו של רבי יחיאל בנדיקט זצ"ל שהיה עסקן חשוב בבני ברק, רבי יחיאל בנדיקט נפטר בפתאומיות בב' דר"ה תשכ"א אשתו מרת לאה ע"ה האריכה ימים ופטרה בת מאה ושתים בכ"ב בשבט תשע"ב (בת רבי ישראל פולק מזענטא בן הגאון רבי ברוך פולק מזענטא (אשתו מרת חוה בת רבי אליהו וובר נו"נ לבעל ה"מגן אברהם") בן רבי ישעיה בן רבי חיים חתן רבי משה בן הרה"צ רבי אורי פייבל מקריסנפולי בעל "אור החכמה" ב"ר אהרן)

בן רבי אליעזר שלמה בנדיקט נפטר ח' אלול תרצ"ט (אשתו מרת שיינדל בת רבי יחיאל כ"ץ קליין (חתן רבי יצחק שיף ב"ר בנימין ב"ר יעקב חתן רבי שלמה אייזנשטט בן רבי בנימין בן הגאון רבי מאיר אייזנשטט בעל "פנים מאירות") בן רבי יששכר)

בן רבי יעקב גרשון בנדיקט נפטר כ"ד תשרי תרפ"ה (אשתו מרת גננדל ב"ר גבריאל אבלס תלמיד הכתב סופר, ב"ר אברהם חתן רבי אלכסנדר מייזליש ב"ר רפאל רבה של חרקוב מח"ס תוספות שבת, דור עשירי לרמ"א)

בן רבי אליהו נפטר כ"ד תמוז תרנ"ד (אשתו מרת גולדה ב"ר אליעזר שלמה המכונה פאלק מילר)

בן הגאון רבי משה מרדכי בנעט אב"ד שטעמפפי נפטר ד' כסלו תר"י (אשתו מרת מירל ב"ר גרשון הכהן שטרן)

בן רבי יעקב בנעט (אשתו מרת מאטיל)

בן רבי יוחנן.

בן רבי אבריל בנעט (אשתו נו"נ לרבי נפתלי כ"ץ בעל "סמיכת חכמים" בן רבי יצחק בן רבי נפתלי בן רבי יצחק כ"ץ חתן המהר"ל מפראג)  בתו מרת פראדל  הייתה אמו של הגאון רבי מרדכי בנעט מניקלשבורג.

בן רבי מרדכי בנעט נפטר כ"ו סיון תפ"ה.

בן רבי יום טוב.

בן רבי מרדכי.

בן רבי יום טוב.

עד כאן מאמרו של אברהם ישעיה. ורק אעיר לסיום, כי כפי הנראה שם המשפחה בנעט, במקורו היה בניט, ופירושו, בראשי תבות, בני"ט - בן יום טוב.


אין תגובות:

פרסום תגובה