יום חמישי, 14 בינואר 2010

מיהו ר' אליעזר משידלאווצי

ר' אליעזר אב"ד שידלאווצי, בנו של הפנים מאירות או גיסו?

הגאון רבי מאיר אב"ד אייזנשטאט בעל הפנים מאירות, מצאצאיו נמנים משפחות רבות, ואין אנו באים לכתוב כאן מגילת יוחסין שתמנה את כל צאצאיו, שכן רבים הם מספור, ומשבחו של רבי מאיר, שהצאצאים שלו, שמרו על מסורת אבותם, ויחוסם. אלא רק באנו להציע כאן ספק על ענף אחד בעץ המשפחה של ר' מאיר.

אחד מבניו, שמו היה ר' אליעזר. וכך הביא בספר 'דעת קדושים' [פטרבורג תרנ"ז, עמ' 192], הבן החמישי לבעל הפנים מאירות, הוא "הגאון מ' אליעזר אב"ד בק"ק שידלאווצי. בספר תולדות יעקב לבנו נדפסו חידושי תורה בשמו". וכך הוא בספר 'ענף עץ אבות', [קראקא תרס"ג, חלק הענפים סי' קסח].

נלך נא אל ספר 'תולדות יעקב' [לונדון תקל], ונראה מה כתב שם. בשער הספר כתוב "ספר תולדת יעקב אשר חיבר התורני שלשלת היוחסין מוהר"ר יעקב בן הרבני המופלג מוהר"ר אליעזר זלה"ה בן הרב הגאון המפורסם החסיד והעניו מוהר"ר מאיר זלה"ה אשר היה אב"ד דק"ק אייזןשטאט בעל המחבר ספר פנים מאירות ושו"ת כתנות אור על התורה. מתושבי מגורי ארץ ענגלייטירא בלונדן הבירה..."

ובחתימת ההקדמה הוא חותם "הק' יעקב בהרבני המופלג מהור"ר אליעזר זלה"ה משידלאווצי וכעת מתגורר בתוך יושבי ארץ ענגלייטירא בתוך לונדן הבירה".

בין צאצאיו של ר' אליעזר נמנים מלבד בנו ר' יעקב הנ"ל, גם בן נוסף ושמו ר' הלל (אינו מופיע בדעת קדושים, ובענף עץ אבות. ומקורו רק בחתימתו של ר' חיים יצחק גדליה אייזנשטאט בהקדמת ספרו 'שם גדולי ישראל', לובלין תרצ"ו).

בן נוסף הנזכר כבנו של ר' אליעזר, הוא ר' מאיר משידלאווצא, אביו של הצדיק המפורסם ר' אליעזר, שהעיד עליו היהודי הקדוש מפשיסחא שהוא אחד מל"ו צדיקים נסתרים. ובנו הוא רבי יצחק פינקלר אב"ד ראדושיץ, חתנו של הסבא קדישא מראדושיץ, [נפלאות הסבא קדישא ח"א עמ' 126 ועוד]. אמנם, יש ששיערו שר' מאיר משידלאווצא, לא היה בנו של ר' אליעזר אלא בן בנו ר' הלל הנ"ל, ואכמ"ל.

אלא, שר' יחזקאל אברהם ראיובסקי אב"ד סאליטץ בספרו 'בנין יחזקאל', [בילגורייא תרפ"ח] כותב את יחוסו בהקדמה ומפרט, "ולמען למלא חפץ בניי הרבנים היקרים שליט"א שידעו מקור מחצבתם, שישתוקקו שיגיעו מעשיהם למעשה אבותיהם. הנני לציין אבי מורי הרב המאה"ג מ' ישראל נתן נטע ז"ל דומ"צ דק"ק אפטא, בהרב המאה"ג ר' מיכאל ז"ל דומצד"ק שידלאווצא, בהרב הצדיק ר' אליעזר ז"ל בהרב הצדיק ר' מיכאל בן הרב הצדיק החסיד והטהור איש מופת המקובל ר' אליעזר זצוקללה"ה מנוחתו כבוד בשידלאווצא נפטר בערב שבועות תקי"ז. הי' גיסו של הפנים מאירות ז"ל נמשך יחוסם לפי הקבלה עד רבינו הטור והרא"ש ז"ל זי"ע ועכ"י.

האם שני ר' אליעזר היו בשידלאווצא? אחד גיסו של הפנים מאירות, ואחד בנו? או שמא מדובר באותו אחד?

תגובה 1:

  1. http://www.jewishgen.org/rabbinic/journal/eisenstadt.htm

    השבמחק