יום שלישי, 12 בדצמבר 2017

מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל

בבית החולים מעייני הישועה נפטר הבוקר הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, ראש ישיבת פוניבז' לציעירים, ראש כולל פוניבז', ראש ישיבת ארחות תורה, וראש מועצת גדולי התורה של דגל התורה. בן מאה וארבע שנים היה בפטירתו.
נולד בעיר בריסק, שם גדל על ברכי אביו, ולמד בחיידר ובישיבה שבעיר. לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, נסע לשווייץ, שם שהה במשך שנות המלחמה, וכך ניצל. שם גם נשא לאשה את רעייתו תמר, לבית קורנפלד, ממשפחת אדמורי גור.
בעלותו לארץ ישראל, למד שנים מספר בכולל לתורת ארץ ישראל בפתח תקווה, אחר מכן נבחר לעמוד בראשות ישיבה לצעירים של תנועת צא"י בכפר סבא. לאחר מכן נקרא לבני ברק על ידי הרב כהנמן, מני אז, כאמור, כיהן כראש הישיבה קטנה דפוניבז', ועמד בראשות הכולל אברכים דפוניבז'.
ביום כ"ה סיון תשס"ב נפטרה רעייתו תמר.

וזה סדר יחוסו:

 • אביו, רבי נח צבי שטיינמן, נולד בשנת תרמ"ה לערך. היה מלמד דרדקי בבריסק, וגבאי בית הכנסת חברת לויה, וכמו כן היה ממונה מטעם הקהילה לבדוק את כשרות העירוב בכל יום שישי. זוגתו מרת גיטל לבית גיברונובסקי, נישואיהם נערכו בשנת תרס"ט.
 • אביו, רבי ראובן דוב שטיינמן, זוגתו מרת טעמא בת ר' יעקב לייב. צאצאיהם: א. רבי נח צבי שטיינמן הנ"ל. ב. מרת נחמה אשת ר' אליעזר שטיימן מויסוקי. ג. ר' פסח שטיינמן. ד. ר' מנדל שטיינמן.
 • אביו רבי אריה יהודה שטיינמן מטערספאל. מלבד בנו רבי ראובן דוב, היה לו בן נוסף והוא, רבי אברהם משה שטיינמן אב"ד קלעוואן, רא"מ נולד בשנת תרט"ו ונסמך להוראה מגדולי הדור, תשובה אליהו בשו"ת אור גדול, סי' מ"ח, ובשו"ת מהרש"ם. מצאצאיו בארצות הברית.
 • יתכן שהוא לייב שטיינמן שנפטר בכ"ד ניסן תרס"ו, בעיר בריסק, בן 94 שנים, ושם אביו וואלף.

רבי נח צבי הנזכר, היה חתנו של
 • רבי משה אליהו גיברונובסקי, מתלמידי ישיבת וולוזין, שם למד בחברותא עם רבי איצל'ה פונביז'ר. נפטר צעיר לימים. זוגתו מרת עלקא גרונא, היתה צדקת גדולה מאד, והיתה לומד כל היום ספרי מוסר ומדרש. צאצאיהם: א. מרת פראדל. ב. מרת פרומא. ג. רבי אשר חיים גיברונובסקי נהרג בשואה בלא שהותיר אחריו צאצאים. ד. מרת גיטל פייגא הנ"ל. אחת מן האחיות הנ"ל, פרומא או פראדל, היתה אשתו של בן דודה רבי שלמה חיים גורפינקל מו"ץ דק"ק קאמניץ על מקום זקינו דלהלן.

רבי משה אליהו גיברונובסקי הנזכר, היה חתנו של
 • רבי שלמה חיים וויצנבלום מו"ץ ומגיד מישרים דק"ק קאמניץ. נפטר צעיר בשנת תרכ"ו בווארשא, ומפאת שלא הכירוהו נקבר בבית הקברות הפשוט בפראגא. על מצבתו שנחקקה על ידי אחיו הצדיק רבי שלום מנשה דומ"צ בריסק, כתוב: "שר בתורה הקדושה, במקרא במשנה ובגמרא, ש"ס בבלי וירושלים, ובכתבי האר"י וכל אגפיה". צאצאיו: א. רבי משה אהרן וויצבלום מו"ץ בבריסק, ועלה לירושלים ולימד כאן בישיבת תורת חיים, בשו"ת מהרי"ל דיסקין יש הסכמה ממנו. נפטר בלא בנים ביום י"ב אלול תרס"ג, ומנוחתו על הר הזיתים. ב. מרת עלקא גרונא הנ"ל. ג. מרת פסיה אשת רבי דוב ריגר, הורי הגאון רבי שמחה זליג ריגר דיין דבריסק. ד. מרת הינדא אשת רבי אליעזר זאב גורפינקל מו"ץ דקאמניץ. ה. יהודית אשת ר' דוד ז'רננסקי מקמניץ. 
 • אביו רבי משה אהרן אב"ד בלייציץ. צאצאיו: א. רבי שלמה חיים הנ"ל. ב. הגאון הצדיק רבי שלום מנשה רוזנבלום דומ"צ בריסק. ג. רבי איסר לייב רוזנבלום נפטר בבריסק י"א ניסן תרס"א, בן 67 שנים. 
 • אביו, רבי שלמה גולדיאס, אב"ד בריסק משנת תק"ל לערך, נקרא רבי שלמה חסידא ופרישא, נפטר בשנת תקנ"ו בערך.
 • אביו, רבי צבי מנטר.
 • אביו, רבי מנשה, אשתו, היתה אחותו הצעירה של רבי יחזקאל קצנלבוגן המחבר כנסת יחזקאל.

6 תגובות:

 1. האם מה שכתוב שסבו של הרב שלום מנשה הוא ר' צבי מנטר הוא ידוע ב-100% פשוט יש לי גירסא אחרת שהוא היה אביו וסבו היה הרב שלמה גולדה?

  השבמחק
  תשובות
  1. אני כתבתי על פי מה שנתפרסם על ידי תלמידי הרב שטיינמן.
   אשמח לדעת מה מקור הגירסא שלך.

   מחק
 2. כך כתב אבי הרב ספקטור זצ"ל באילן יוחסין על המשפחה

  השבמחק
  תשובות
  1. האם אביך השתייך למשפחה?
   האם הוא גדל שם בבריסק או בקמניץ?

   מחק
 3. אבי וכן אני צאצאים בן אחר בן לרב שלום מנשה הסבא רבא שלי נולד ברוסיה אביו גדל בבריסק בזמן הפרעות ברוסיה הם היגרו להולנד ואבי עלה לישראל בתשלה בערך סדר הייחוס ממני: יצחק אלחנן מנחם ספקטור אבי הרב דוד אברהם אביו צבי אביו זאב אביו הרב אברהם יהודה לייב אביו הרב משה אהרן אביו הרב שלום מנשה (הצדיק הנודע מבריסק) אביו הרב משה אהרן אב"ד מלייציץ וכו'
  המייל שלי: 4121351@gmail.com יש בידי חוברת מפורטת שכתב אבי הרב ספקטור זצ"ל על המשפחה כמו כן יש בידינו ספר שקיבל הרב שלום מנשה מהחפץ חיים עם הקדשה אישית בכתב ידו של החפץ חיים

  השבמחק
 4. בנימין מה המקור שלך שר' נח צבי שטיימן נולד בתרמ"ה ותאריך נישואיו בתרס"ט, חיפשתי מקורות לכך ולא מצאתי (בספרי התלמידים והתולדות), אשמח לדעת מקורך.

  השבמחק