יום ראשון, 22 במאי 2011

ל"ג בעומר, הילולא דרשב"י והרמ"א


יום ל"ג בעומר, י"ח באייר, הוא הילולא דרשב"י, מה הפשט הילולא, יש האומרים שהוא יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, בשנת ד' אלפים תתפ"א. אולם כפי הנראה אין לזה מקור אמיתי בכתובים, ותאריך פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי מכוסה מעינינו. לעומת זאת, היחיד מגדולי הדורות, שעליו ידוע בבירור כי נפטר ביום י"ח באייר, הוא הגאון רבי משה איסרליש, אחד מגדולי האחרונים, שהורה לדורו, ולדורות הבאים אחריו את דרכי ההלכה אשר ילכו בה, בביאורו דרכי משה על הטור, ופרש את הגהותיו כשמלה, על השלחן ערוך. ועליו הליצו המליצים, ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א.

יום פטירתו של רבי משה איסרליש, היה כאמור, ביום י"ח באייר – ל"ג בעומר, בשנת של"ב, ועל פי המסופר, המספיד בלווייתו, האריך ומנה ל"ג שבחים שנשתבח בהם הרמ"א. מכאן נפוצו הוספות לסיפור, כביכול הוא נפטר בשנת של"ג, וכביכול היה הרמ"א בפטירתו בן ל"ג שנים, אך תוספות אלו אינם נכונות.

בימים בהם חיו בקראקא ובסביבותיה מאות אלפים של יהודים, שבחלקם הגדול, היו גם צאצאים לרמ"א, התפתח מנהג בקרב יהודי פולין בכלל, ויהודי קראקא והסביבה בפרט לעלות על קברו של הרמ"א בקראקא ביום פטירתו - יום ל"ג בעומר. והיו שראו בזה מעין תחליף להילולא של רבי שמעון בר יוחאי, שהדיה החלו להגיע לפולין. מצורפות כאן מספר תמונות שצולמו בקראקא בשנות השלושים, לפני המלחמה, ביום ל"ג בעומר. כל מי שביקר בקראקוב בשנים האחרונות, במסגרת מסע שורשים כזה או אחר, יוכל להיווכח בקלות, כי המקום כמעט ולא השתנה בשנים שחלפו מאז.
מבט כללי על בית הקברות בקראקא

קבר הרמ"א, אביו, ואחותו


כבכל הילולא אף שוטרים לשמירת הסדר, ודוכני התרמה בכניסה לא חסרו.


וכיוון שעוסקים אנו בענייני יחוסין, נביא כאן את סדר יחוסו של הגאון רבי משה איסרליש.

רבי משה איסרליש, בן רבי ישראל איסרל לאזרש "החסיד השלם אשר בנה בית מקדש מעט ונדיב לכל דבר שבקדושה", נפטר י"ג אדר א' שכ"ח, בן רבי יוסף פרנס ומנהיג בקראקא.
אמו של הרמ"א, מרת מלכה דינה, נפטרה בעשרה בטבת ש"ו, בת ר' אלעזר. אין ידיעה ברורה מי היה אלעזר זה, ישנן השערות.
אם אביו של הרמ"א מרת גיטל האריכה ימים ונפטרה בשיבה טובה ביום א' כ"ז סיוון שי"ב. בת רבי משה אויערבך יש המשערים שהוא זה שהיה ראש הקהל ברגנסבורג עד הגירוש בשנת רע"ט.

אשתו הראשונה של הרמ"א, מרת גולדה, ילדה לו לפחות בת אחת, ונפטרה צעירה בהיותה בת עשרים, בשנת שי"ב. היא היתה בתו של רבו המובהק של הרמ"א, רבי שלום שכנא אב"ד ור"מ לובלין, נפטר ביום ו' ר"ח כסלו שי"ט. בן ר' יוסף יושקו, חוכר מסי המלך, נפטר בשנת רס"ח בלובלין, [אשתו מרת גולדא האריכה ימים אחריו], בן ר' יצחק, בן הגאון רבי שלום נוישטאט מוינה – מגדולי חכמי אוסטרייך, בן ר' יצחק זקל אב"ד נוישטאט נפטר קס"ח, מגזע רבינו יוסף בכור שור.

אשתו השניה של הרמ"א, מרת קריינדל, היתה בת רבי משה עברליש [ובכך, היה הרמ"א גיסו של בעל השארית יוסף], בן רבי מנחם מן, וחתנו של רבי אברהם עבער אלטשולר, מגזע חסידי פרובינציא.


4 תגובות:

 1. גם בנו של הרמ"א הג"ר שמעון וואלף היה מזוגתו הראשונה מרת "גאלדא" ולא "גולדה", והוא הי' חתן הקצין ר' יהודה זונדיל סג"ל פו"מ בקרעמניץ.

  השבמחק
 2. לא פירטתי את רשימת הצאצאים כאן, ואם ירצה ה', אבוא על כך ברשימה נפרדת.
  אנגלארד כותב, שגם מלכה אשת ר' אליעזר גינצבורג, נולדה לרמ"א מזיווגו הראשון.

  השבמחק
 3. הרב שלמה אנגלארד בצפונות גליון יא עמוד פה אות ג מביא מהקדמת ספר "פי שנים" (אלטונא ת"ץ) לדבר ברור שהרמ"א היה בזיווג שני חתן ר' מרדכי גרשון כ"ץ

  השבמחק
  תשובות
  1. וכבר חזר בו מדבריו אלו.
   על פי מגילת יוחסין ישנה שנתגלתה.
   ראה ישורון גליון יג.

   מחק